Tình hình chính trị Việt Nam : dầu sôi lửa bỏng


 NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC

Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Việt Nam mở đầu trang sử mới bằng một giai đoạn lịch sử khó khăn và đau thương. Từ khi đổi mới kinh tế và bãi bỏ chế độ bao cấp đến nay, tình hình đất nước đã cải thiện với nền kinh tế tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, với sự phát triển thiếu đồng bộ, thực trạng Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cơ bản mà đáng lẽ đã phải được giải quyết. Vấn đề cơ bản đó chính là “lỗi hệ thống” hay cơ chế chính trị bất cập mà người dân, trí thức và cả giới chức đã nhận diện và lên tiếng yêu cầu cải tổ. Việt Nam cần tháo gỡ lỗi hệ thống đó để mở đường cho các cải cách cần thiết và giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội còn tồn tại dai dẳng. Nhưng để các cải cách đó thành công, quyết tâm chính trị thúc đẩy bởi lòng yêu nước với tinh thần dân chủ là điều kiện không thể thiếu.

Các vấn đề chính trị xã hội còn tồn tại

Các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam trong một phần tư thế kỷ qua có thể được gọi vắn tắt là các vấn đề của một cơ chế lạm quyền, tham nhũng, bất công. Những vấn đề ấy bắt nguồn từ căn nguyên là một cơ chế chuyên quyền, vi phạm nhân quyền có hệ thống. Và cơ chế đó vẫn còn tồn tại dai dẳng dù đã bị phê phán là bất cập, sai phạm, trục lợi cho một thiểu số bất kể tai hại cho xã hội.

Về kinh tế, định hướng lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo đã tạo ra lạm quyền trục lợi, bẻ cong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, gây ảnh hưởng nặng nề đến quản lý kinh tế vĩ mô. Doanh nghiệp nhà nước đóng góp ít vào tăng trưởng kinh tế nhưng lại nhận nhiều đặc quyền đặc lợi, gây bất công, đình trệ kinh tế quốc gia, kìm hãm sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, và là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng cách biệt giàu nghèo nghiêm trọng. Nợ nước ngoài và thâm thủng mậu dịch đã và đang gia tăng không ngừng, khiến nền kinh tế bị suy yếu. Lạm phát gia tăng bất thường làm tăng đói nghèo, gây khó khăn hơn cho cuộc sống của người dân và cả các doanh nghiệp. Đình công tiếp tục leo thang chứng tỏ quyền lợi của công nhân chưa được bảo vệ thỏa đáng.

Nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia cho đến nay vẫn chưa được giải quyết đúng đắn. Tham nhũng và thiếu minh bạch về tài chính nhà nước gây thất thoát tài sản quốc gia nghiêm trọng. Quốc nạn tham nhũng không những không được đẩy lùi mà còn được bao che. Nhiều chủ trương không hợp lòng dân mà vẫn được nhà nước tiến hành như vụ khai thác bauxite Tây Nguyên hoặc dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận. Thái độ lập lờ, thiếu nhất quán trước đây của lãnh đạo nhà nước trong vấn đề phân định lãnh thổ vùng biên giới và bảo vệ chủ quyền ở biển Đông gây bất bình trong dư luận. Vấn đề giao hảo trong ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là lợi thế cho Trung Quốc lấn chiếm biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam cần nhanh chóng dứt khoát đứng về phía nhân dân, cùng với nhân dân bảo vệ đất nước và chủ quyền dân tộc.

Hệ thống giáo dục – đào tạo ở Việt Nam đã và đang lâm vào khủng hoảng, cần cải tổ sâu rộng. Cơ chế nhà nước bất cập và bất công đã không thu hút được người tài và cũng không cải tổ cho phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Còn nhiều những vấn nạn khác do lạm quyền đã diễn ra lâu nay mà dường như chỉ trở nên thêm trầm trọng, như vấn đề thu hồi đất đai không bồi thường đúng mức, hay nhiều vụ công an đánh bắt người trái phép mà người dân không biết dựa vào đâu để tìm công lý.

Bất công xã hội vẫn đang là một vấn đề nhức nhối. Cuộc sống giữa thành thị và thôn quê, giữa người giàu và người nghèo chênh lệch khá lớn. Dù nền kinh tế đã phát triển khá hơn nhưng đại đa số người dân chỉ được hưởng một phần nhỏ trong tổng tài sản của cả nước, trong khi đó phần lớn tài sản quốc gia thuộc về thiểu số giàu có và quyền thế. Cho đến nay, chiều hướng gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Biểu hiện của xã hội bất công còn là sự can thiệp và điều khiển của nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo, là sự áp đặt của nhà nước về quan điểm và cách sống trong xã hội, là phân biệt đối xử trong chính sách công giữa người trong và ngoài đảng cầm quyền, giữa những cá nhân làm việc cho nhà nước và những doanh nhân và người lao động tự do, giữa người dân thành thị và người nhập cư ngoại tỉnh.

Mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ vẫn chỉ là những hô hào, quy định trên giấy, dù đất nước đã thống nhất gần bốn thập kỷ. Trong thể chế một đảng, hiển nhiên, nói tạo dựng xã hội công bằng đã là mâu thuẫn, không thực tế và không thể thực hiện được.

Muốn có xã hội công bằng, trước hết phải tạo dựng xã hội dân chủ. Việt Nam ngày nay chưa thể được coi là nhà nước dân chủ pháp quyền, khi nhân quyền chưa được tôn trọng; khi hiến pháp vẫn chỉ là pháp lý áp đặt của một đảng; khi tòa án, báo chí, các lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội vẫn là những cơ quan của đảng cầm quyền.

Đất nước không thể có công bằng dân chủ khi bầu cử áp đặt và chiếu lệ vẫn diễn ra, khi các chính đảng khác với đảng cầm quyền còn bị cấm đoán và đàn áp, khi những người yêu nước đã và đang tiếp tục bị tù đày hay trù dập trong hệ thống nhà nước chỉ vì quan điểm chính trị khác biệt.

Tháo gỡ lỗi hệ thống: thực thi bầu cử công bằng và thông qua Hiến pháp của toàn dân

Những vấn đề còn tồn đọng dai dẳng như đã nêu trên không phải không được biết đến. Từ người dân bình thường đến các trí thức và cả giới chức lãnh đạo đều đã thấy và lên tiếng từ lâu nay. Nhưng tại sao các vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết? Đó là vì lãnh đạo nhà nước thiếu tinh thần dân chủ, vẫn né tránh công bằng xã hội, không thẳng thắn giải quyết tận gốc một nguyên nhân cốt lõi: vấn đề cơ chế, “lỗi hệ thống” của cơ chế chính trị lâu nay tại Việt Nam. Cần nhấn mạnh rằng “lỗi hệ thống” đó chính là cơ chế chính trị không hợp cách, không chịu trách nhiệm trước nhân dân!

Hiến pháp và Quốc hội là những trụ cột của xã hội công bằng và quốc gia vững mạnh. Thế nhưng tại Việt Nam, các trụ cột này vẫn chưa được nhân dân đồng thuận thông qua hoặc bầu ra qua thủ tục bầu cử tự do và công bằng, mặc cho nhân dân khắp nơi lên tiếng chỉ trích những sai phạm có hệ thống đó. Đây là nguồn gốc cơ bản của những vấn đề lớn tại Việt Nam từ lâu nay mà các giới chức gọi là “lỗi hệ thống”.

Với “lỗi hệ thống” tồn tại đã quá lâu, Việt Nam cần phải làm gì? Hiển nhiên, không có lý do chính đáng nào để trì hoãn lâu hơn được nữa và những vấn đề khó khăn hiện nay chỉ có thể được giải quyết bằng cách tháo gỡ lỗi hệ thống. Việt Nam cần mạnh dạn và nhanh chóng ra khỏi cơ chế bất cập đó trước khi có thể nói đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền hay cơ chế nhà nước minh bạch, điều mà cả xã hội đang mong đợi. Nên tin rằng hai vấn đề căn bản nhất thiết phải được đáp ứng: thực hiện bầu cử tự do, công bằng, minh bạch để Quốc hội được hợp thức; và phúc quyết thông qua một bản Hiến pháp của toàn dân để bắt đầu xây dựng cơ chế nhà nước minh bạch hầu đáp ứng mục tiêu xã hội công bằng.

Thực tế tại Việt Nam, đến nay đã gần 4 thập kỷ từ khi thống nhất đất nước nhưng cả nước vẫn chưa có tổ chức bầu cử công bằng. Bất cứ nhà nước nào cũng cần phải có uy tín đối với người dân trong và ngoài nước, nên điều rất quan trọng là Việt Nam phải có một Quốc hội và Chính phủ hợp thức của dân, được bầu lên thông qua thủ tục bầu cử tự do, công bằng, minh bạch.

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất trong cơ chế Nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thế nhưng ở Việt Nam từ lâu nay các đại biểu Quốc hội chưa hề đắc cử thông qua thủ tục bầu cử tự do, công bằng mà chỉ do đảng cầm quyền đề cử và hợp thức hóa bằng hình thức bỏ phiếu áp đặt, chiếu lệ. Chế độ “đảng cử dân bầu” trong cơ chế nhà nước một đảng không phản ánh bầu cử trung thực hay nguyện vọng của người dân. Đó là lý do vì sao chính quyền tại Việt Nam lâu nay không được người dân cả trong và ngoài nước tôn trọng hay tuyệt đối tôn trọng. Đó là thực trạng một chính quyền cầm quyền mà không được lòng dân, không thực sự của dân.

Tương tự, Việt Nam cần sớm thông qua một Hiến pháp chính danh để bắt đầu xây dựng nhà nước pháp quyền và cơ chế nhà nước minh bạch. Hiến pháp chính danh là Hiến pháp được nhân dân phúc quyết thông qua, như đã quy định trong Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Các Hiến pháp 1959, 1980 và 1992 không chính danh vì tất cả đều không được nhân dân phúc quyết. Đất nước cần có một Hiến pháp chuẩn mực trước khi nói đến chuyện xây dựng nhà nước pháp quyền hay cơ chế nhà nước minh bạch. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của quốc gia, chế định những nguyên tắc về thể chế chính trị, những quyền cơ bản của công dân, làm nền tảng thiết yếu cho việc xây dựng các thiết chế đó.

Quyết tâm chính trị, lòng yêu nước và tư duy dân chủ

Xét rằng toàn dân tộc đang tha thiết mong muốn cho đất nước có một nhà nước pháp quyền và xã hội công bằng. Thế nhưng, dù lãnh đạo là những người yêu nước nhưng thiếu tinh thần dân chủ và thiếu cả tinh thần dân tộc thì mong muốn đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Nước Việt Nam không của riêng ai, mà của tất cả người Việt Nam. Cho nên không một lực lượng chính trị nào có quyền áp đặt cách yêu nước, hoặc quy định yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa hay bất cứ thứ chủ nghĩa nào khác. Yêu nước là bao dung đối với các khác biệt trong cùng một đất nước và đoàn kết trên tinh thần bao dung đó. Trong khi Việt Nam đã hòa giải và bang giao với tất cả các nước cựu thù dù xa hay gần, nhưng giữa người Việt với người Việt vẫn còn phân hóa, bất hòa vì các lãnh đạo lâu nay chưa thực sự muốn hòa hợp dân tộc. Hòa hợp dân tộc chỉ có thể thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, khi các lãnh đạo thành tâm xin lỗi, thừa nhận những sai lầm trong chính sách phân biệt và ngược đãi khiến hàng triệu người dân phải khốn khổ.

Với nguyện vọng đoàn kết dân tộc, đã đến lúc Việt Nam cần đối xử bình đẳng với những người đã hy sinh trong cuộc chiến ở cả hai miền Nam Bắc, không nên tiếp tục phân biệt các nghĩa trang quân đội, những gia đình liệt sĩ, thương binh và cựu chiến binh. Các lãnh đạo cần thể hiện trách nhiệm với đồng bào trong nước cũng như đáp ứng nguyện vọng của đồng bào ở hải ngoại. Lãnh đạo nói yêu nước mà không hòa hợp dân tộc thì lòng yêu nước chưa đủ lớn và đất nước sẽ còn mãi những bất hòa, chia rẽ. Lãnh đạo mà có tinh thần dân tộc thì xã hội sẽ không rơi vào tình trạng phân hóa, bất hòa đến ngày hôm nay.

Về tư duy dân chủ, lãnh đạo có tinh thần dân chủ thì xã hội mới có thể tiến đến bầu cử công bằng và xây dựng hiến pháp dân chủ. Các thiết chế dân chủ chỉ là điều kiện cần, tinh thần dân chủ mới là điều kiện đủ để thực tâm thực thi các thiết chế đó nhằm kiến tạo một xã hội hài hòa và phát triển. Biểu hiện của lãnh đạo thiếu tinh thần dân chủ là không đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, thiếu tinh thần trách nhiệm, phân hóa thay vì hòa hợp hay đoàn kết dân tộc.

Xét rằng yêu nước là truyền thống, là bản sắc của dân tộc Việt Nam. Dân chủ thực sự là cần thiết để có xã hội công bằng, cho sự phát triển bền vững và ngăn chặn lạm dụng, chuyên quyền. Tiếp tục hô hào xây dựng xã hội công bằng, dân chủ mà không sửa lỗi hệ thống thì cũng chỉ là nói suông. Cho nên, kết hợp lòng yêu nước với tinh thần dân chủ, Việt Nam sẽ thoát khỏi tình trạng độc tôn, hận thù và xóa bỏ phân hóa, bất hòa. Có như vậy, đất nước mới có thể phát triển toàn diện và người Việt Nam sẽ hãnh diện có một chính phủ đúng nghĩa của dân, do dân, vì dân.

————

Mời tham khảo thêm:

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA KHÁI NIỆM BIỂU TÌNH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Luật gia Trần Đình Thu

Khái niệm “biểu tình” đã được các nhà làm luật Việt Nam đưa vào Hiến pháp từ rất lâu. Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992, đều có đưa ra khái niệm biểu tình và Quốc hội đều thông qua:


Hiến pháp 1959:

Điều 25

Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình. Nhà nước bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết để công dân được hưởng các quyền đó.


Hiến pháp năm 1980:

Điều 67

Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân.

Nhà nước tạo điều kiện vật chất cần thiết để công dân sử dụng các quyền đó.

Không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của nhân dân.


Hiến pháp năm 1992: 


Điều 69

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Hiến pháp là cái vòng tròn lớn nhất khoanh vùng giới hạn tối đa về pháp lý. Trong vòng tròn lớn này, sẽ có những vòng tròn nhỏ khoanh vùng cụ thể. Lấy thí dụ vấn đề biểu tình, khi Hiến pháp công nhận công dân có quyền đó, thì các văn bản dưới Hiến pháp như Luật, Nghị định, Thông tư… sẽ cụ thể hóa việc thực thi thế nào. Chẳng hạn sẽ quy định về thời gian tối đa cho một cuộc biểu tình, địa điểm biểu tình, thủ tục xin phép biểu tình… Nếu công dân làm việc gì vượt ra ngoài các vòng tròn nhỏ nhưng vẫn ở bên trong “vòng tròn lớn” – “vòng tròn hiến pháp” thì sẽ bị coi là làm không đúng quy định chứ không phải là phạm pháp. Khi đó công dân chỉ có thể bị xử phạt, bị tạm đình chỉ, đình chỉ hành vi… để điều chỉnh cho đúng quy định chứ không thể bị bắt giam, bị truy tố. Chỉ khi nào vượt ra ngoài “vòng tròn hiến pháp” thì mới bị coi là phạm pháp. Chẳng hạn như Hiến pháp 1946 không công nhận quyền biểu tình cho công dân, thì hành vi biểu tình khi đó là phạm pháp.

Tuy vậy, từ khi Hiến pháp công nhận quyền biểu tình của công dân vào thời điểm tháng 12 năm 1959 cho đến nay, chúng ta chưa hề có một văn bản dưới Hiến pháp nào về biểu tình được ban hành. Như vậy thì chỉ mới có cái “vòng tròn lớn”. Vậy thì quyền biểu tình của công dân sẽ như thế nào đây?

Thực ra thì các quy định pháp luật cụ thể bao giờ cũng phải chạy theo sau đời sống xã hội, chứ không thể quy định trước cho công dân làm theo. Thí dụ quyền tự do cư trú của công dân có từ Hiến pháp 1946 nhưng mãi đến 2006 chúng ta mới ban hành Luật cư trú. Trong suốt quá trình đó, vấn đề tự do cư trú của công dân vẫn được tôn trọng, dù chưa rõ ràng minh bạch như sau khi có Luật cư trú. Vì một số lý do mà trong đó căn bản là cuộc sống chưa đòi hỏi một cách thật cấp bách, thì các văn bản dưới Hiến pháp chưa được ban hành nhưng quyền mặc định trong Hiến pháp vẫn có thể được thực thi một cách căn bản nhất mà không bị coi là phạm pháp.

Trở lại với quyền biểu tình. Thực sự thì nhu cầu chỉ mới xuất hiện một cách cấp thiết kể từ khi nảy sinh vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa. Dù khái niệm có từ rất lâu, nhưng không hiện diện trong đời sống nên nó đâm ra xa lạ, thậm chí “nhạy cảm”. Thật buồn cười khi mà quốc hội đã gật đầu thông qua nhẹ nhàng (dường như không có tranh cãi về vấn đề này trong nghị trường) thì trong đời sống lại coi nó như “người ngoài hành tinh”. Thậm chỉ người ta còn đi tìm những từ đồng nghĩa (tụ tập) để thay thế cho từ “biểu tình”. Tuy nhiên có lẽ đó chỉ là những “cú sốc pháp lý” ban đầu mà thôi. Tôi nghĩ chừng một thời gian rất ngắn nữa, báo chí chính thống sẽ chính thức dùng nó. Tại sao lại có thể không dùng từ “biểu tình”, khi mà nó được ghi sờ sờ trong 3 văn bản Hiến pháp liên tục từ mấy chục năm nay?

Biểu tình chắc chắn sẽ trở thành một hiện tượng bình thường trong đời sống của xã hội chúng ta đang ngày càng văn minh hơn.

T.Đ.T

Advertisements

197 phản hồi

 1. Là một người công dân của nước Việt Nam,chắc có lẽ ai cũng tự hào mình là cháu con của Bác Hồ kính yêu vĩ đại.Con đường mà Bác đã lặn lội hơn 30 năm trời để đem lại hạnh phúc,tự do cho dân tộc ta,cho đất nước ta là CNXH.Bác đã tìm ra một tư tưởng lớn,một lý tưởng của nhân loại-chủ nghĩa Mac-Le6nin.Chúng ta đang đi theo dấu chân của người,đi theo một con đường mà ko chỉ là mong ước của một dân tộc mà là của cả các dân tộc trên thế giới đó là công bằng,tự do,dân chủ,bác ái.DCSVN đang thay mặt nhân dân VN sánh vai với các dân tộc trên thế giới đi đến cái chân trời hạnh phúc đó.TRên bước đường đi,chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những bước đi lệch lạc,sai lầm.Vì vậy chúng ta cần phải có thời gian giống như Bác đã bỏ ra để đi đên cái đích rạng rỡ,để rút kinh nghiệm,sửa chữa những sai lầm đó để chúng ta đi đến chân trời đó được.Hỡi những nhà lãnh đạo của VN đang lầm lối bước vào một vũng lầy đầy cao sang nhưng nhơ nhớp,bẩn thỉu kia,hãy tỉnh ngộ và rút chân ra khỏi cái vũng lầy tối tăm,ma mãnh ấy,hãy dùng hàng triệu con tim thánh thiện của con người thức dậy thanh lọc cái xã hội dơ dấy này.

  • Đọc đoạn đầu thì cảm thấy là người có hiểu biết và tư duy về thời cuộc nhưng đọc đoạn sau thì… ( ở đây coi như không tính đến lỗi chính tả nhé! ) thì không được sáng nghĩa và mạnh mẽ! Khi xem xét một vấn đề, cần đặt vấn đề ấy trên 5 góc độ: khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển. Nó giống như là chữa bệnh vậy, muốn chữa khỏi bệnh thì phải tìm cho được đâu là căn nguyên gây ra căn bệnh ấy…..

 2. Là một người công dân của nước Việt Nam,chắc có lẽ ai cũng tự hào mình là cháu con của Bác Hồ kính yêu vĩ đại.Con đường mà Bác đã lặn lội hơn 30 năm trời để đem lại hạnh phúc,tự do cho dân tộc ta,cho đất nước ta là CNXH.Bác đã tìm ra một tư tưởng lớn,một lý tưởng của nhân loại-chủ nghĩa Mac-Le6nin.Chúng ta đang đi theo dấu chân của người,đi theo một con đường mà ko chỉ là mong ước của một dân tộc mà là của cả các dân tộc trên thế giới đó là công bằng,tự do,dân chủ,bác ái.DCSVN đang thay mặt nhân dân VN sánh vai với các dân tộc trên thế giới đi đến cái chân trời hạnh phúc đó.TRên bước đường đi,chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những bước đi lệch lạc,sai lầm.Vì vậy chúng ta cần phải có thời gian giống như Bác đã bỏ ra để đi đên cái đích rạng rỡ,để rút kinh nghiệm,sửa chữa những sai lầm đó để chúng ta đi đến chân trời đó được.Hỡi những nhà lãnh đạo của VN đang lầm lối bước vào một vũng lầy đầy cao sang nhưng nhơ nhớp,bẩn thỉu kia,hãy tỉnh ngộ và rút chân ra khỏi cái vũng lầy tối tăm,ma mãnh ấy,hãy dùng hàng triệu con tim thánh thiện của con người thức dậy thanh lọc cái xã hội dơ dấy này.

 3. Suốt quá trình cầm quyền của đcs VN đến nay nhân dân VN bị áp đặt dưới một chế độ toàn trị, mọi thông tin trong xh đều được chính quyền sàng lọc và đưa ra một chiều để phục vụ cho những lợi ích của nhóm cai trị. Tình trạng dân trí trong xh do đó chưa cao, do sự tuyên truyền và đàn áp của đcs nên hiện nay số người quan tâm đến chính trị xh VN vẫn chưa nhiều. Để có một xh dân sự thực sự lớn mạnh, dân chủ, tiến bộ thì công lớn là nhờ thông tin đại chúng đa chiều, mong tổng biên tập trang này cùng nhiều người khác cùng hoạt động báo chí trên toàn quốc hãy tìm mọi cách để đưa ra nhiều thông tin rộng khắp hơn nữa đến toàn dân nhằm phần nào đó nâng cao dân trí và sự quan tâm đến chính trị, nhân quyền, dân chủ trong toàn XH Việt Nam.

 4. – Việc Mỹ điều tàu sân bay thứ ba tới khu vực Đông Bắc Á cho thấy đồng minh của Hàn Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh.
  Tờ Văn Hối của Hong Kong, ngày 28/12, dẫn lời chuyên gia phân tích quân sự Lương Vĩnh Xuân cho rằng việc Mỹ cùng lúc điều ba tàu sân bay đến khu vực Đông Bắc Á là nhằm vào các thiết bị và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

  Theo chuyên gia Lương, trong cuộc chiến Afghanistan, Mỹ sử dụng ba cụm tàu sân bay, trong cuộc chiến tranh Iraq, có tới 5 cụm tàu sân bay được huy động. Xem xét các hành động của Mỹ, nếu một khu vực nào đó xuất hiện nguy cơ, Mỹ điều một cụm tàu sân bay đến tiến hành tập trận có nghĩa là “cảnh cáo lần thứ nhất”, nếu điều hai tàu sân bay đến có nghĩa là “cảnh cáo nghiêm khắc”, khi có sự xuất hiện cả ba tàu cùng một lúc có nghĩa là quân đội Mỹ “đang chuẩn bị tiến hành chiến tranh”.
  Ông Lương Vĩnh Xuân cũng cho rằng, với sự hiện diện của ba cụm tàu sân bay cộng với lực lượng đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ đã có hơn 400 máy bay chiến đấu ở Đông Bắc Á để tiến hành một trận oanh kích quy mô lớn đối với các thiết bị và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

  Trong khi đó, chuyên gia Trương Thiệu Trung cho rằng, với hai tàu sân bay USS George Washington CVN-73 và USS Carl Vinson CVN-70, Mỹ muốn tăng cường uy hiếp quân sự, phát đi thông điệp rằng Mỹ đã hoàn tất sự chuẩn bị về quân sự để kiềm chế chiến tranh. Nay cùng một lúc cả ba cụm tàu sân bay Mỹ tập trung tại một vùng biển, điều này cho thấy chiến tranh dường như đang cận kề.
  Trong các cuộc chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, vùng Vịnh, Iraq và Kosovo, quân đội Mỹ thường điều động tối thiểu ba cụm tàu sân bay đến vùng chiến sự và thậm chí có tới 6 cụm tàu sân bay tham chiến.

  Góp ý đại hội Đảng thứ 11
  Nếu tình hình hiện thực xã hội nước ta hiện nay mà không nói đúng sự thật trước đại hội Đảng thứ 11 ,thì đất nước Việt nam không bao giờ có động cơ phát triển . Vừa qua truyền hình và các báo chí nêu là từ quí 4 /2010 , Việt nam ta được tăng uy tín vị thế trên trường Quốc tế : Nói thẳng ra là nói sai sự thật ,thông tin này là để mông má dư luận, cho một số người cán bộ , muốn tái đắc cử trong khóa 11 tại đại hội Đảng này thôi . Nếu Việt nam ,cứ như vậy thì sau này làm gì có tính cạnh tranh và có động cơ để phát triển đất nước . Tôi là công dân việt nam, tôi có nghĩa vụ với đất nước, phải nói nên sự thật này ,để góp phần vào sự phát triển của đất nước, trong đó có cả gia đình và bản thân chúng tôi như sau : kể từ tháng 9/2010 đến hết 12/2010 : Nói chính xác là uy tín của Việt nam trên trường Quốc tế là Đang bị giảm sút nghiêm trọng ,đó là sự thực được thể hiện cụ thể từng phần như sau :

  – Về chủ quyền biên giới biển đảo vẫn không có gì thay đổi, về vấn đề cho nước ngoài thuê rừng ,không có gì thay đổi về bề ngoài , nhưng về mặt thực chất ,nước ngoài đang mở nhiều đường bao và trong khu rừng họ đã được thuê mà xe cơ giới đã có thể đi được , đã hình thành rõ ràng biên giới quản lý giữa rừng của người dân Việt nam và rừng của người nước ngoài đã thuê 50 năm rất rõ rệt , đặt nền tảng cho việc kinh doanh của họ lâu dài . Thật vậy người Việt nam tới đây bắt buộc ,phải chi thêm tiền vào việc đầu tư con người để theo rõi , kiểm tra ,kiểm sát … các hoạt của người nước ngoài trong các khu vực rừng đã cho thuê : theo tôi thiết nghĩ sẽ tốn tiền và công sức hơn nhiều số tiền thu được từ việc cho người ta thuê rừng mang lại và còn tốn nhiều giấy mực , họp hành bàn tán về vấn đề này , nhất là những thời gian nhạy cảm ? điều này sẽ làm cho non sông đất nước mệt mỏi thêm về an ninh Quốc phòng ……

  – Việc khai thác BAU—XIT Tây nguyên vẫn không có gì thay đổi về thực chất , truyển khai chiến lược sử lý lâu dài vẫn không xứng tầm nguy hại của nó về nhiều mặt ? vẫn làm mang tính hình thức là nhiều ?
  – Về kinh tế : Điển hình là vụ Vinshin , không trả được nợ , TRONG khi Chính phủ rêu rao là trả được nợ và 2013 sẽ có lãi : THỰC TẾ : KHÔNG TRẢ ĐƯỢC TIỀN NỢ LÃI CHỨ NÓI GÌ TRẢ TIỀN GỐC, LƯƠNG CÔNG NHÂN CÒN KHÔNG CÓ, NÓI GÌ NỮA LÀ TÁI CƠ CẤU ĐỂ PHÁT TRIỂN : Đã làm giảm uy tín của Việt nam trên thương trường Quốc tế : VÌ VẬY ViỆT nam đã bị hạ bậc về uy tín tín dụng CỦA THẾ GIỚI . Có nghĩa là phải vay tiền Quốc tế với mức lãi cao hơn trước khoảng 10 triệu đô –la trên một tỷ đô la và thậm trí tới đây vay nợ khó hơn trước kia nhiều, khi uy tín trả nợ và uy tín kinh doanh không còn nữa ? Đây là việc làm mất uy tín của Việt nam trông thấy lớn nhất mà Chính phủ Việt nam gây ra gần đây NHẤT ,đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

  – Còn về việc bình ổn thị thường , thì thực ra Chính phủ và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ nó suông thôi . Tôi nói câu này là có cơ sở bởi vì : Thực tế ngân khố nhà nước bị thâm hụt lớn,phải nói là hàng tỷ đô-la , nợ lần nhiều mà nguyên tắc kinh tế muốn bình ổn kinh tế thì phải có tiền ,Ngân hàng nhà nước cho dân vay lãi xuất rẻ , nhân dân có vốn nhiều và rẻ sẽ hăng say sản xuất ra nhiều hàng hóa thì hàng mới rẻ được , không có tiền ắt không có việc làm , không có việc làm lấy đâu ra nhiều hàng hóa và của cải xã hội , không có nhiều của cải thì làm sao hàng rẻ được , hàng không rẻ thì lấy cái gì để bình ổn giá , trong khi đó nước ngoài lợi dụng tăng giá hàng : cụ thể là hàng Trung quốc tăng khoảng 20%. tôi xin đưa thêm một ví dụ : chứng minh hùng hồn Chính phủ Việt nam, không có chiến lược nào có hữu hiệu để bình giá thị trường từ trước đến nay là : như mặt hàng Xăng dầu và ga là mặt hàng nhà nước có 100% thẩm quyền nhất ,có thể phạt hoặc hủy cây xăng nào , cơ sở ,công ty nào ,nếu sai phạm chính sách , chỉ thị của nhà nước ? nhưng về mặt hàng xăng dầu , ga từ trước đến nay phải nói chính xác là CHÍNH PHỦ không bình ổn Nổi được , hầu hết 100% phần thiệt thòi đều thuộc về người tiêu dùng là nhân dân . Nói như thế nghiã là VIỆC QUÁ RỄ VÀ CÓ TOÀN QUYỀN THÌ CHÍNH PHỦ cũng KHÔNG BÌNH Ổ ĐƯỢC , thì có nghĩa là thị trường tự do thì làm sao Chính phủ bình ổn được .Tôi khảng định LÀ VỚI CÁCH ĐIỀU HÀNH CỦA Chính phủ Việt nam NẾU không thay đổi thì không bao giờ có khả năng bình ổn được thị trường , vì một lẽ thị trường hiếm hàng, tôi mua đắt thì tôi phải bán đắt , họ tăng giá thì tôi cũng tăng giá , Chính phủ không cho tôi vay tiền rẻ hoặc không cho tôi vay tiền vốn thì không có quyền bắt tôi phải xuống giá ,đó là điều đương nhiên, đúng pháp luật. Rõ ràng việc hô hào bình ổ giá ,chỉ là việc Chính phủ đắp chiếu hô xung phong thôi . Trong khi đó ,nhân dân không được tăng lương tương đồng với trượt giá ,do vậy người dân phải bót mồm ,bót miệng ăn tết này chỉ bằng 2/3 tết năm ngoái chưa kể học phí ,viện phí ngày càng cao …, NÓI THẲNG Việt nam đang bị nạn phát ngày càng sâu hơn trong nền khinh tế thị trường : lấy đâu ra tăng uy tín vị thế của Việt nam trong kinh tế 2010 như truyền hình ngày nào cũng nói là thành tựu của Chính phủ ĐỨNG ĐầU LÀ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng ? ??

  – Về đồng tiền mất giá và nạn phát mỗi ngày càng cao, thực ra Quốc hội Việt nam và Chính phủ việt nam không đưa ra được nguyên nhân xâu xa của nó , do vậy không khắc phục được , do vậy thị trường chứng khoát xuống sâu là tất yếu , chứng minh sức khỏe kinh tế Việt nam đang bị ốm yếu mà chưa có bác sĩ nào chữa được , Tôi xin nói thật những người gây ra bệnh này họ không bao giờ chữa được con bệnh này , lời nói này của tôi khảng định là có cơ sở, như tôi đã phát biểu và ghi lại trên nhiều diễn đàn cách đây nhiều tháng là Tập đoàn VINASHIN không bao giờ cứu được, bởi những người gây ra lại là chính những người chữa bệnh bằng cách tái cơ cấu , nhưng họ đã nhầm vì trái quy luật tự nhiên và trái khoa học…. PHẦN QUAN TRỌNG HƠN LÀ: năm 2008, là năm kinh tế thế giới bị khủng khoảng , thì nước nào cũng phải in tiền, bơm ra thị trường để khắc phục hậu quả : nhưng Nhà nước Việt nam bơm tiền cho ngân hàng nhà nước vay khoảng 100 ngàn tỷ , ngân hàng nhà nước lại lấy tiền này cho ngân hàng thương mại vay, ngân hàng thương mại không cho dân vay ,theo đúng nghĩa bơm tiền ra thị tường để kích cầu sản xuất , Mà lấy số tiền này mua trái phiếu chính phủ ,để lấy lời 2%, để chính phủ có tiền cho vay hoặc đầu tư vào các tập đoàn nhà nước hầu hết là lỗ vốn , các tập đoàn thì lại dưới sự điều hành của Chính phủ , Chính phủ lại được Quốc hội giám sát lỏng lẻo , giám sát theo kểu chuột sa chĩnh gạo của ông chủ tịch giám sát tài chính Quốc gia là ông Lê Đức Thúy , người đã từng có nhiều ý đồ tham nhũng tài sản của nhà nước ,có chứng cứ nhưng chưa thành vì vậy đã mất chức thống đốc ngân hàng nước Việt nam , nay lại được Thủ tướng Dũng vẫn nâng đỡ , như vậy thì ta hiểu là nuôi ong tay áo rồi , do vậy số tiền này của nhà nước Việt nam cũng là của nhân dân việt nam mới bị đổ xuống sông, xuống biển , đây là cách nói cho văn minh thôi ,chứ thực ra đổ vào túi của tham nhũng ít nhất phải là 30% . VI NA SHIN là điển hình, ông tổng giám đốc Phạm Thanh Bình nghe đâu là anh em cọc chèo với thủ tướng .Đây là quy chù kinh tế :mèo lại hoàn mèo . DO Vậy dân có được vay tiền đâu mà taí SẢN XUẤT VÀ TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT, CHỈ THẮT LƯNG BUỘC BỤNG THÔI , DO VẬY CÁC CÔNG TY HẦU NHƯ MẤT UY TÍN , DO VẬY CHỨNG KHOÁN PHẢI GIẢM SÂU, Ngân hàng thương mại CŨNG lấy đâu ra tiền cho dân vay , để có lợi nhuận ,bắt buộc họ phải tăng lãi xuất . Do vậy sự điều hành của chính phủ về tiền tệ không bao giờ hữu hiệu , không thể sáng sủa được , nếu KHÔNG THAY ĐỔI TƯ DUY :Đúng ra vi phạm tài chính lớn như vậy , nếu như ở Trung Quốc vụ này ít nhất phải có trên 10 ông cán bộ sai phạm sẽ bị tử hình và tù trung thân phải là con số hàng chục vị quan chức ,( kể cả theo pháp luật hình sự việt nam ,theo vụ án TĂNG MINH PHỤNG chẳng hạn )thì mới phải , vì số quan chức này họ hại dân, hại nước quá lớn : Nhưng ở việt nam hiện nay , nếu giờ chụp ảnh những người cán bộ sai phạm này ,chắc chắn là vẫn rất béo tốt và đang pè phỡn, hưởng lộc trên thân xác và mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động cả nước ???? Như vậy uy tín của Chính phủ và vị thế của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mất đi quá lớn ngay với người dân ruột thịt trong nước, còn nói gì nói là có vị thế và có uy tín hơn ở nước ngoài trên thương trường Quốc tế .

  – Về phần thực thi pháp luật : Các vụ án mang tính điển hình , như vụ anh Hùng Lao động Trần Ngọc Xương tại Cần thơ , Vụ phun nước phân người vào hàng nghìn người dân , chiếm đoạt tài sản trắng trợn tại chợ hạ long 2 Quảng ninh ….tuy không lớn về kinh tế nhưng mang tính chất chính trị , đạo đức xã hội , vấn đề bao che trốn thuế nhà nước của cơ quan công quyền ,mang tầm vĩ mô .. Nhiều vụ án tham nhũng lớn hàng trăn tỉ đồng , dân tìm ra gần như đủ chứng cứ ,nhưng vẫn có ỉm đi, không phải ở một tỉnh vài tỉnh đâu mà trên nhiều nơi , thi hành pháp luật toàn dùng văn xuôi và ý chỉ đạo của cấp trên . Về tai nạn giao thông so với thời kỳ chưa có mũ xe máy vẫn không hề giảm , tính chất bắt lỗi của cảnh sát giao thông không mang hàm ý giáo dục , mà mang tính dình bắt lỗi và đôi chỗ còn cài bẫy , công an phường cũng ra đường túy còi , chưa kể là đứng ở nơi điểm đen giao thông để túy còi, gây thêm tai nạn và phản cảm cho nhân dân ? Về phần trấn áp nhân dân để lấy đất đai với giá dẻ mạt hơn so với quy định nhà nước vẫn không hề giảm : cụ thể như việc vụ việc tại huyện Vụ bản Nam định xảy ra ngày 22/12/2010 vừa qua LÀ MỘT VÍ DỤ ……..???
  – Về chất lượng cán bộ đảng viên : Hiện nay số cán bộ không nhỏ có sai phạm nghiêm trọng có chứng cứ , nhưng lại không biết sửa chữa ,khi nhân dân đã phê bình hoặc khiếu nại, ngoài ra còn cố tình có hành vi trả thù nhân dân, tôi ví dụ cụ thể như một số cán bộ của công an thành phố Hạ long, Quảng ninh và một số cán bộ khác không những ở cơ quan chính quyền , cơ quan pháp luật mà còn ở cả cơ quan Đảng… ở nhiều nơi xảy ra trên toàn quốc , có cán bộ tại tỉnh Hải dương lập hồ sơ giả , cưỡng chế trái phép gia đình LIỆT SĨ bị phải ra tòa và sai phải chịu án phí ,ngoài ra còn nhiều sai phạm khác có chứng cứ . tóm lại tội ác đầy trời ,nhưng đại hội Đảng vừa qua, lại được phong là bí thư huyện ủy .Phải nói rằng rất nhiều cán bộ biến chất thật sự .Nhưng họ vẫn được phong chức . rõ ràng việc phong chức này, không phải do thành tích và đạo đức thật mà là do những đồng tiền tham nhũng chi phối hoặc lý do sự khuất tất nào đó thì họ đã biết chất chuyên nghiệp như thế mà vẫn còn được phong chức . hiện nay số lượng cán bộ này vẫn không giảm . Đây chính là mầm họa lâu dài của đất nước .góp phần lớn đẩy lùi sự phát triển của đất nước, làm đạo đức xã hội bị xuống dốc ,làm vị thế của việt nam trên trường Quốc tế kém đi nhiều mặt : Nhất là việc chống tham nhũng và việc bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt nam , theo hiến pháp và pháp luật đã quy định rất rõ ràng ????

  Việc khen thưởng và kỷ luật ở Việt nam trở thành một nghệ thuật điều tiết cơ chế thị trường , cơ chế xin cho . Vào buổi thời sự 19h Ngày 10/06 /2009 ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có phát biểu trên truyền hình việt nam là “ Ở Việt nam , nhiều người nói là , Việt nam tham nhũng nhất thế giới ? Nhưng tôi đi nước ngoài không thấy ai nói cả ????) Câu nói này nói nên ông Chủ tịch nước đã không thương dân Việt nam, Chưa học tập được tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,tư tưởng ÔNG CHỦ TỊCH NƯỚC có thể có nhiều phần dung túng cho tham nhũng ở việt nam phát triển . câu nói của tôi nói vậy ,là vì tôi có cơ sở ,vì lí do qua vụ án tại xã Cộng hòa , Chí linh Hải Dương , tôi có gửi cho ông CHỦ tịch nước là trên 10 lần đơn bằng thư chuyển pax nhanh , nhưng không có một hồi âm nào. Nay chứng thư bưu chính vẫn còn giữ nguyên vẹn để chứng minh ( nếu tôi không chân trọng danh dự của tổ quốc Việt nam thì chúng tôi đã khởi kiện hành chính ông Chủ tịch nước từ lâu rồi ,vì một lý do chính đáng ,ông ăn lương của dân, lại không làm việc cho dân , Chiểu theo hiến pháp và pháp luật quy định và lời bác Hồ dạy ), từ khi nghe lời nói trên của ông CHỦ TỊCH NƯỚC Nguyễn Minh Triết ,tôi thấy gửi đơn thư cho ông Chủ tịch nước này ,tôi thấy lãng phí tiền gửi thư và công sức của dân quá, nên tôi không gửi nữa. Tại thời điểm đó tôi thầm nghĩ :chắc rằng Việt nam tới đây ,tham nhũng sẽ mọc lên như nấm, hãy đợi đấy , hãy chờ xem : Đúng như vậy : Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi đâu cũng nhận định không có hai chiều mà chủ yếu tặng bằng khen , tặng Huân chương … nhiều vô kể , tặng cho cả những đơn vị , những cá nhân có nhiều sai phạm, có lỗi với nhân dân và có lỗi với cả đất nước ,có bằng chứng , cũng được tặng Huân Huy chương ( tôi có bằng chứng lưu để chứng minh ). Vì tôi là dân không thống kê được chính xác, chỉ cần nghe trên truyền hình thì tôi biết năm 2010 việc tặng Huân huy chương , bằng khen… có khi VỀ SỐ LƯỢNG phải gấp có đến chục lần so với năm 2005 khi bác Trần Đức Lương làm Chủ tịch nước, trong khi số cán bộ Đảng viên, vi phạm thoái hóa ,cũng tăng gấp hàng chục lần so với khóa trước (có nghĩa là khen thưởng cho sai phạm, đồng nghĩa là nuôi dưỡng sai phạm ).Do vậy việc tặng thưởng , khen thưởng ở việt nam tràn lam, thành phong trào rộng khắp trên toàn quốc ,đâu đâu cũng có khen thưởng ,ngành ngành được khen thưởng, người người được khen thưởng : Ngày xưa ai có thành tích thì Đảng và nhà nước mới khen thưởng , nhưng bây giờ, thậm chí có cơ quan hoặc đơn vị ,cá nhân, có khuyết điểm ,có vi phạm ,thì Nhà nước và ngành nội vụ tặng cho một giấy khen , mang hàm ý lấy khen thưởng trừ tội là hết sai phạm ,do vậy lấy cớ này vẫn thăng quan tiễn chức bình thường ,sinh ra việc mua quan bán chức , chạy chọt, xin việc ở nước ta phát triển rất mạnh , ngần như công khai , thành luật bất thành văn mà người dân từ già đến trẻ em của việt nam ai ai cũng biết . Nay tôi khảng định là nước ngoài cũng biết cả rồi ,không như lời ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói đâu vì VỚI THỜI ĐẠI THÔNG TIN HIỆN NAY : MŨ LY KHÔNG CHE ĐƯỢC TAI NỮA ??? ÔNG CHỦ TỊCH NƯỚC CÓ NGHE RÕ KHÔNG ? TRƯỚC KHI ÔNG NGHỈ HƯU, TÔI SẼ GỬI MỘT PHẢN HỒI ĐẾN CHO ÔNG ?(vì lẽ nhiều công dân Việt nam trong thời ông làm Chủ tịch nước, họ bị thiệt thòi nhiều quá ,ông Chủ tịch có hiểu không , có thấu hiểu điều này không trước khi về hưu ? ông chánh văn phòng Chủ tịch nước và ông bộ trưởng bộ nội vụ Trần Văn Tuấn ,người cùng quê Hải dương hợp đồng tác chiến ,trong việc khen thưởng rất khớp nhau ???????)

  – Không tin các vị báo chí truyền thông, cơ quan ngôn luận cứ mở băng nghe lại lời phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết mà nghe lại , đa số cuối lời phát biểu đều có nêu nên những vấn đề về các thế lực thù địch của nhân dân Việt nam: Nhưng theo lời nói của bác Hồ và nhận định của nhân dân : THÌ THẾ LỰC THÌ ĐỊCH CHÍNH LÀ GIẶC NGOẠI XÂM VÀ GIẶC NỘI XÂM : Giặc ngoại xâm thì phải nói đến biên giới hải đảo, giặc nội xâm thì phải là những kẻ phá hại hiến pháp và pháp luật ,phá điều lệ của Đảng cs vn, Tham nhũng , phá hại môi trường sinh thái :Quan liêu, cửa quyền….? DÂN DÂN CHÚNG TÔI NGHĨ GIẶC NỘI XÂM : chủ yếu 90/% là cán bộ công chức Đảng viên thoái hóa, có chức có quyền , chứ nhân dân , không phải Đảng viên,thì có quyền gì mà giám phá pháp luật , giám phá hiến pháp , phá điều lệ Đảng, hoặc quan liêu , cửa quyền, tham nhũng, Tóm lại giặc nội xâm hoặc nói các khác là thế lực thù địch ở rất gần các ông , ai cũng có thể nhận ra và nhìn thấy , nhưng 5 năm nay, chưa thấy bắt được kẻ nào và qui cho là thế lực thù địch cả ? thật là nực cười so với lời nhận định của bác HỒ CHÍ MINH :Sinh thời Hồ Chí Minh đã từng gọi ” tham nhũng là kẻ thù bên trong ” Trong tác phẩm “Chống bệnh quan liêu , tham ô ,lãng phí “,,,. Đăng trên báo nhân dân số ra ngày 31/07/1952 Người nêu rõ ” Tham ô lãng phí và bệnh quan liêu dù có ý hay không cũng là đồng minh của bọn thực dân phong kiến ” “…. Những kẻ tham ô ,lãng phí và quan liêu thì phá hại tinh thần , phí phạm sức lực , tiêu hao của cải chính phủ và nhân dân.Tội ấy nặng như tội việt gian mật thám …” ” Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hai kinh tế của chính phủ, cũng là mật thám, phản quốc……. ”

  – CÒN NỮA

  CHÚNG TÔI VÌ BỊ ÔNG BÍ THƯ VÀ ÔNG CHỦ TỊCH VÔ CẢM VỤ ÁN CHỢ HẠ LONG 2 ĐÃ 1 NĂM RỒI: DO VẬY HÔM NAY HOÀN CẢNH ĐÃ BỊ DỒN VÀO THẾ ĐƯỜNG CÙNG , KHÔNG CÒN CÁCH NÀO : NẾU ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM BÍ THƯ TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NINH , ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỌC CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÔNG CHỈ ĐẠO CẤP DƯỚI LÀ ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG AN VÀ CÁN BỘ THÀNH PHỐ HẠ LONG CÙNG VŨ ĐỨC CƯỜNG , THANH TOÁN TRẢ TIỀN CHO CHÚNG TÔI ĐỂ THANH TOÁN NỢ LẦN , TRONG THỜI GIAN 5 NGÀY MÀ KHÔNG CÓ THÔNG TIN CÓ HƯỚNG TỐT . BUỘC CHÚNG TÔI KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỌC LÊN CẤP TRÊN ĐẺ GIẢI QUYẾT , VÀ TỐ CÁO ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM ĐẾN CÙNG : NÓI VÀ LÀM LÀ MỘT ,VÌ ĐÂY LÀ BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP , CHÚNG TÔI KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC CẢ ???? MONG CÁC ÔNG HIỂU CHO ???????
  BÙI ĐÌNH QUYÊN, on Tháng Mười Hai 31, 2010 at 11:37 chiều said:
  Trong thời gian tuần sau : Nếu không có tin giải quyết rứt điểm 2 vụ án tại chợ hạ long 2 Quảng ninh và vụ án tại Công viên vườn vải thôn Chi ngãi 2 phường cộng hòa , thị xã Chí linh tỉnh Hải dương và đơn kiện và tố cáo một số cán bộ Đảng viên thoái hóa, tham nhũng vi phạm pháp luật ( tổng số gần 700 lần đơn thư các loại / 2 vụ án ,có chứng thư lưu, thừa đủ, chứng cứ để chứng minh vi phạm hành chính nghiêm trọng ,của hai ngành cơ quan pháp luật có quyền lực cao nhất này mà không thể chối cái được ) …. Chúng tôi sẽ khởi kiện hành chính hoặc tố cáo : Ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ông Chánh án tòa án nhân dân tối cao, lên ủy ban kiểm tra TW Đảng ,bộ chính trị TW Đảng và lên Quốc hội để giải quyết vì bao nhiêu đơn thư khiếu nại, tố cáo , khởi kiện của công dân thì Tòa án và Viện kiểm sát nhiều cấp và Tối cao hầu hết là ỉm đi không giải quyết theo qui định của Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam : Nếu NƯỚC TA cứ để tình trạng giải quyết pháp luật như thế này mãi, thì lãnh đạo Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao và Chánh án tòa án tố cao ,làm sao xứng đáng là lãnh đạo cơ quan cao nhất của ngành pháp luật và là cán cân công lý cao cấp của đất nước : nhân danh nước CHXHCN Việt nam được ? Thật là không hề xứng đáng làm lãnh đạo cao cấp của ngành pháp luật cả một QUỐC GIA một chút nào cả : nên Công dân chúng tôi khởi kiện hoặc ,tố cáo các ông lãnh đạo này để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân là hành động rất đúng đắn , và đúng hiến pháp , pháp luật Việt nam và công ước Quốc tế và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam?
  Trả lời

  Nhân dân việt nam hiện nay, chúng tôi cho rằng các lãnh đạo CAO CẤP Đảng nhà nước việt nam khóa vừa qua không sáng suốt : do vậy HỌ cử ra những “Người mù đi công tác , người lác bắn máy bay, người câm nghe điện đài , cử choai choai đi bộ đội “ lời bài hát không đề ,cách đây trên 35 năm vẫn còn nguyên giá trị : Cho nên Chính phủ việt nam có rất nhiều bộ trưởng và cán bộ cao cấp của nhiều tỉnh không có năng khiếu ,không có nghiệp vụ , không có bằng cấp thật , được hiểu là họ không có tài năng , thậm trí còn không có cả đạo đức xã hội : nói bằng hình tượng là họ là những người bệnh hoạn về tư tưởng chính trị và pháp luật ,chính là căn bệnh điếc về pháp luật , điếc về kinh tế , điếc về khoa học , tầy về lý luận , không sợ súng , nói thẳng họ có người điếc nặng , điếc nhẹ , người thì điếc 1 tai , người thì điếc tai rưỡi , thậm trí có người thì điếc cả hai tai về pháp luật , kinh tế và luân thường đạo đức xã hội , do vậy suy đồi đạo đức quá nghiêm trọng :Họ giám ăn cả tiền xương máu của liệt sĩ , chấp nhận cả hàng vạn thương binh giả, thế mà họ còn mơ ước được làm phó chủ tịch nước , có người mơ làm chủ tịch nước….Nếu đứng từ xa thấy họ quá buồn cười , rơi nước mắt cho nhân dân việt nam , vốn thông minh ,cần cù chịu khó mà vẫn phải khổ đau …???????????

  Tôi đã từng nghe ,một người công dân Việt nam nói : ở nước ta nếu có một Đảng , hoặc hai Đảng… mà không thực thi pháp luật nghiêm minh thì họ không phục và không theo tại trong đáy lòng của họ : nhưng chỉ có nửa già Đảng mà pháp luật nghiêm minh thì trong lòng họ sắc son theo Đảng tới cùng ? Tôi thầm nghĩ : Uy tín của Đảng cộng sản bây giờ quan trọng hơn bao giờ hết ,có thể cho phép tôi nói một câu : còn uy tín thì còn tất cả , mất uy tin rồi trước sau sẽ bị mất tất cả . ĐÚNG NHƯ Bác Hồ nói :LỜI CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH LÀ LỜI VÀNG THƯỚC NGỌC :Nhưng cái quan trọng ở đây muốn nói đến là ở khía cạnh dân chủ của một chính thể quốc gia và đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân qua các lời dạy của Bác Hồ. Xin trích vài ví dụ:
  4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  Những điều trích dẫn lời dạy của Bác Hồ trên đây để mỗi cá nhân chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị nào, từ quan đến dân thường cần phải ghi nhớ, suy ngẫm và thực hiện. Đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước , các thành phần thế lực thù địch đang tiến hành Diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ hiện tại thì càng phải khắc cốt ghi xương.

  CHÚC MỪNG TỈNH ỦY TỈNH ỦY TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NINH NHÂN NGÀY TẾT DƯƠNG LỊCH 1/1/2011 : SANG NĂM MỚI ĐỔI MỚI TƯ DUY ,KHÔNG CÒN THAM NHŨNG VÀ HIỆN TƯỢNG TRÙ DẬP NHÂN DÂN

  BÙI ĐÌNH QUYÊN, on Tháng Mười Hai 31, 2010 at 11:37 chiều said:
  Trong thời gian tuần sau : Nếu không có tin giải quyết rứt điểm 2 vụ án tại chợ hạ long 2 Quảng ninh và vụ án tại Công viên vườn vải thôn Chi ngãi 2 phường cộng hòa , thị xã Chí linh tỉnh Hải dương và đơn kiện và tố cáo một số cán bộ Đảng viên thoái hóa, tham nhũng vi phạm pháp luật ( tổng số gần 700 lần đơn thư các loại / 2 vụ án ,có chứng thư lưu, thừa đủ, chứng cứ để chứng minh vi phạm hành chính nghiêm trọng ,của hai ngành cơ quan pháp luật có quyền lực cao nhất này mà không thể chối cái được ) …. Chúng tôi sẽ khởi kiện hành chính hoặc tố cáo : Ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ông Chánh án tòa án nhân dân tối cao, lên ủy ban kiểm tra TW Đảng ,bộ chính trị TW Đảng và lên Quốc hội để giải quyết vì bao nhiêu đơn thư khiếu nại, tố cáo , khởi kiện của công dân thì Tòa án và Viện kiểm sát nhiều cấp và Tối cao hầu hết là ỉm đi không giải quyết theo qui định của Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam : Nếu NƯỚC TA cứ để tình trạng giải quyết pháp luật như thế này mãi, thì lãnh đạo Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao và Chánh án tòa án tố cao ,làm sao xứng đáng là lãnh đạo cơ quan cao nhất của ngành pháp luật và là cán cân công lý cao cấp của đất nước : nhân danh nước CHXHCN Việt nam được ? Thật là không hề xứng đáng làm lãnh đạo cao cấp của ngành pháp luật cả một QUỐC GIA một chút nào cả : nên Công dân chúng tôi khởi kiện hoặc ,tố cáo các ông lãnh đạo này để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân là hành động rất đúng đắn , và đúng hiến pháp , pháp luật Việt nam và công ước Quốc tế và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam?
  Trả lời
  bui dinh quyen, on Tháng Năm 21, 2010 at 6:47 chiều said:

 5. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  Đọc lập tự do hạnh phúc
  ĐƠN KHÔNG KÊU CỨU MÀ CHỈ CẦN GIẢI QUYẾT ĐÚNG PHÁP LUẬT
  Kính thưa Đảng cộng sản Việt nam
  Kính thưa Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
  Kính thư nhà nước CHXHCN Việt nam
  Kính thua đại biểu Quốc hội và cử chi cả nước
  Người viết đơn : Bùi Đình Quyên : tổ 5 khu 3 b Phương Giếng Đáy thành phố Hạ long, tỉnh Quảng ninh
  Động từ kêu cứu nói một cách đầy đủ là đơn kêu cứu ở tỉnh Hải dương có lẽ chuyển sang thành ngữ hoặc danh từ , vì dân có kêu cứu cũng chẳng có ai cứu cả (2004-2008 ) ngay từ năm 2004- 2005 tôi đã làm đơn kêu cứu tới bà Nguyễn Thị Kim Ngân bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải dương nay làm bộ trưởng bộ TBXH , gửi đến ông Bùi Thanh Quyến , chủ tịch tỉnh Hải dương nay làm bí thư tỉnh hải dương . đến nay không có ai cứu cả . Tại tỉnh Hải dương , không phải riêng tôi ,có hàng chục , hàng trăm ,có khi là hàng vạn nông dân làm đơn kêu cứu, thậm chí một số nhà báo thấy cảnh lầm than , truyền thông tin tới cử tri cả nước lời kêu cứu của nông dân Hải dương cũng chẳng có ai cứu cả .Vì chính quyền huyện , chính quyền xã đã dị ứng với vấn đề giải quyết và cho thuê đất theo đúng đường lối của Đảng và pháp luật dẫn đến vô can . Dẫu người nông dân ngày xưa có một nắng hai sương làm ra hạt gạo trắng ngần nuôi bộ đội cụ Hồ , dành lại từng tấc đất của quê hương từ tay bọn xâm lược . Đã có hàng triệu người con của người nông dân đã hy sinh để giành lại non sông đất nước : ông bà có huân huy chương chống pháp, anh chị có huân huy chương chống mỹ . Trong thời kỳ đổi mới họ thực hiện rất tốt chủ trương của Đảng và nhà nước, tần tảo làm ăn . Nay bị một số cán bộ không nhỏ cán bộ cấp xã , cán bộ cấp huyện , cấp tỉnh thoái hóa biết chất , cậy quyền thế ,gây hại chiếm đoạt tài sản hòng trục lợi cá nhân.Nông dân rơi vào cảnh oái oăm bị thu hồi đất bồi thường không đúng pháp luật, thậm trí còn bị chiếm đoạt cả tài sản, trù dập, đưa số nông dân này vào con đường phá sản ,nghèo đói tận cùng, không có công ăn việc làm ,con phải bỏ học? có làm đơn kêu cứu tới cấp huyện cấp tỉnh ở Hải dương cũng chẳng có hồi âm và cũng chẳng có ai đến cứu cả , nhưng một số cán bộ đảng viên thoái hóa ô dù, nhũng nhiễu dân, thậm trí còn chiếm đoạt tài sản của dân , xúc phạm cả người già , phụ nữ ,phá hoại môi trường, trục lợi hàng trăm triệu đồng, thuê xã hội đen đánh dân, vùi cả trẻ em xuống ruộng.. như ở HUYỆN KINH MÔN VÀ HUYỆN CHÍ LINH …. Đã hàng 4 năm 5 năm rồi chưa ai giải quyết. Số cán bộ này rất nhiều tài sản, khi có vấn đề người dân phát hiện: Đều không cần kêu cứu nhưng có lẽ có nhiều người đến cứu .?
  Còn nữa

 6. tinh hình tinh tặc quấy phá rất mạnh trong thời gian chuẩn bị đại hội

 7. viet nam cua chung ta duoi thoi dang cong san dang bi nat’ tuom, nat wa roi

  -qua nhieu tieu cuc
  -wa nhieu bat cap
  -doc tai wa
  -ko on ti nao

  • yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều”, hay”mệnh trời số trời”, “lộc dòng họ một đời sáng sẽ hết phần con cháu”,đúng vặy thực ra thì mọi điều sau đấy đều có sự giúp đỡ của các thần,vậy mà tại sao ngày xưa Cao biền sang miền Bắc việt nam đã nhìn thấy “nước nam có rất nhiều thần(chưa nói đến long mạch)”, chính thì đấy mà họ Cao đã dùng các phép bùa chú ví dụ như giết con gái để dẫn dụ các thần đến muốn hành lạc sẽ chém cả đôi, hay làm phép để phá núi tản viên là nơi trú của thần Long Đỗ… Thế đấy mà sau này Cao Biền đã chết trên đường về, hiện còn miếu thờ ở gần biên giới là do thần Long Đỗ trả thù, điều này đã được nói trong Lĩnh nam chích quái. Có thể nói Bắc Việt mấy nghìn năm người tàu không đánh được đó chẳng phải là do sao chiếu mệnh hay tính cách quật cường mà là sự hỗ trợ của các vị thần, linh, do đấy mà Nguyễn Trãi cũng nhắc đến trong cáo Bình ngô, do đấy chỉ cần dân ta nổi lên thì hầu hết đều thắng ròn rã. Thực ra thì không có “thiên cơ” mà chỉ có “thần cơ” vì lịch sử thế giới hay lịch sử nước ta đều phát triển các triều đại cũng nối tiếp nhau theo nguyên lý hạ dân thay quan lại, nào được thần linh phù trợ thì thắng(như ngn ánh thờ bà trời) Lý Thường kiệt có Trương Bẩy,Trương Ba(tướng b triệu),đó những tích có sách vở ghi lại.Kẻ mạnh,kẻ sang,giàu co lại khó lấy lòng thần linh , phái âm, ma quỷ, thế lực âm thường bị ghen ghét với cõi duong là vậy, do đấy Hà nội được gọi là đất thiêng,tướng ngu sau này sang miền Bắc thường dùng sức mà đánh nên thường đại bại,cũng may là chỉ có một Cao Biền.!!! Thần linh, ma quỷ do tính duy chí nên cũng có lúc phò tá nhầm người là vậy, cho nên lịch sử việt nam tuy thắng ngoại bang nhưng các triều đại kéo nhau nắm quyền cũng chỉ là những mục nát,sách nhiễu dân,đục khoét của nhân dưn mà thôi.Cũng may mỗi lần thối nát đến cũng do tính bức bách cùng cực mà nhưn dân đứng lên nhưng cũng chưa tìm thấy ánh sáng là vậy,
   NÊN NHỚ RẰNG THẾ LỰC THÁNH THẦN CŨNG ĐANG BỊ BỌN TIỂU NHÂN CHIẾM LĨNH, CŨNG NHƯ CÕI DƯƠNG VẬY, NÊN HUNG THẦN CÀNG NHIỀU MÀ PHÚC THẦN CÀNG ÍT.

   DO VẬY TRÊN CÕI DƯƠNG BỌN TIỂU NHÂN ĐƯỢC PHÙ TRỢ MẶC SỨC LỘNG HÀNH, NÊN CÁI ĐẠO TIỂU NHÂN THẮNG ĐẠO QUÂN TỬ MẤY TRĂM NĂM QUA CŨNG LÀ THẾ.

   CÁC DÒNG HỌ LỚN CŨNG BỊ CÁC HUNG THẦN TIỂU NHÂN CHIẾM PHẦN RẤT ĐÔNG TRÙ ÚM, YỂM TRẤN,.. NÊN DẦN LỤN BẠI, CÁC DÒNG HỌ SAU KHI NỔI DANH THƯỜNG BỊ LỤI TÀN RẤT NHANH VÌ SINH RA CON CHÁU NGU ĐẦN, DẪN ĐẾN MẤT NƯỚC, MẤT NGÔI.
   VÀ LÂU NAY THẾ LỰC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ, NGƯỜI TÀI CŨNG KHÔNG THẤY SINH RA AI KIỆT XUẤT NỮA, XẤU SỐ, CHẲNG QUA LÀ BỊ BỌN HUNG THẦN TIỂU NHÂN CHIẾM ĐA SỐ TRÙ ÚM.

 8. với tôi đảng cộng sản Việt Nam một phần không thể tách rời trong suốt cuộc đời tôi, tôi luôn luôn ngyện trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, bởi từ trước tới nay qua các thời đại lịch sử chúng ta vẫn chưa bao giờ tìm thấy một đảng nào, một chế độ nào mà ưu việt như chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, đảng mang lại cho nhân dân ta một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. tôi sẽ là một người tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc tôi đến hơi thở cuối cùng, tại sao lại có những nhận định về đảng về chế độ này một cách chủ quan và phiến diện như vậy, tôi cũng đồng ý rằng hiện nay có một số thành phần núp dưới bóng đảng để thực hiện những việc mà gọi là tiêu cực trong thời gian qua, nên đã có biết bao nhiêu ngwời vi phạm và bị xử lý kỷ luật rất nghiêm minh. qua nhiều sự việc chính trị tại Việt nam từ trung ương đến cơ sở chúng ta càng thấy rõ đảng cộng sản việt nam càng thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu nhằm vì mục tiêu chung vì cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc của nhân dân. hơn ai hết chính nhân dân việt nam đã nhìn nhận như vậy. nếu ai đăng trên mạng những nhận định trên thì nên xem lại mục đích của bạn đăng bài này là vì lẽ gì, nếu bạn là người việt nam tôi khuyên bạn hãy nhìn nhận lại và nên đi theo con đường chính nghĩa đạt lợi ích đại cục lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân để cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước mình ngày một giàu mạnh hơn. nếu bạn đi con đường sai lầm thì bạn sẽ hối hận lúc hối hận có khi không còn kịp bạn nhé! hãy suy nghĩ.

  Chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi. Bất cứ nước nào khi bước vào quỹ đạo phát triển đều gặp phải những khó khăn trở ngại. Hãy là một người Việt Nam yêu nước đấu tranh hết mình vì đất nước, vì tương lai. Tôi yêu VN, Chủ tịch HCM muôn năm, ĐCSVN quang vinh

  theo tớ nghĩ hãy xem xet tình hình theo hướng khách quan chứ đừng để những suy nghĩ làm lệt lạc đi quan điểm cua mình! thank.

  Tôi yêu VN, Chủ tịch HCM muôn năm, ĐCSVN quang vinh
  ho chu tich va bao con ng the he truoc da hy sinh de co dc tu do va chan ly tu do ay van mai hjen djen o tren dat nuoc VN.
  ban thu nghj xem if nhu nuoc ta ko co dang lanh dao thi lam sao co the gjanh doc lap dc?????
  if nhu ko co dang cong san thj nuoc ta co jong nhu trieu tien ko ban?
  minh tin chac do la canh tuong hoan toan co the xay ra .
  minh luon tin vao su lanh dao cua dang
  tuy nhien ko co aj la ko mac sai lam dieu quan trong la phaj bit sua doi sai lam do ban ah.trong thoi ki qua do di len XHCN nuoc ta con rat nhieu kho khan chinh vj vay chung ta nhung cong VN can dong gop cong suc de xay dung nuoc vn ngay vung manh hon.
  quoc hoi hnay hop bau BCH TW va Tong bi thu va minh dat nhieu niem tin cho hoi tho moi cua daj hoi toan quoc nam nay.
  do la y kien rieng minh du sao thj moi cng co to tien va nguon goc cua mjnh.chinh vj vay chug ta can tu hao ve la con dan dat viet day hao hung!

  • Nếu chọn đúng đường đi, một quốc gia có thể hoàn toàn thay da đổi thịt, từ nghèo nàn lạc hậu trở thành rồng thành hổ trong khu vực, thậm chí đứng vào hàng top 10, top 20 của thế giới. Câu chuyện của các nước Đức, Nhật sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nước láng giềng Thái Lan, Singapore, Nam Hàn… sau mấy thập niên vừa qua hay các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ sau 20 năm không còn chế độ cộng sản là những ví dụ cụ thể. Còn nếu chọn sai đường, chỉ biết đặt quyền lợi của một đảng phái, một thể chế chính trị lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc… thì cái giá phải trả là vô cùng đắt. Có thể dẫn cả dân tộc vào những cuộc chiến tranh lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được, đưa đất nước vào sự tụt hậu hàng chục năm thậm chí hàng trăm năm về mọi mặt so với các nước cùng một điểm xuất phát trước đó 65 năm. Có thể phá hoại đất nước, làm hỏng hàng thế hệ con người về mặt đạo đức, tinh thần, văn hóa, thậm chí dẫn đến họa mất nước…. Đó là tất cả những điều mà Đảng cộng sản Việt Nam đã làm, đối với đất nước này, dân tộc này, suốt 65 năm qua!
   Song Chi
   http://caotraonhanban.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:65-nm-la-mt-em-dai-vit-nam-song-chi&catid=19:din-an-t-do&Itemid=25

  • tôi chỉ comment cho bạn, bạn định nghĩa giùm tôi xử lý kỹ luật là gì và đồng thời so sánh những mất mát mà dân đã phải chịu. Theo tôi là không được dùng từ kỹ luật dùng từ đó chính là bạn đã nhẫn tâm với nhẫn tâm. Không thể dùng kỷ luật của đảng để giải quyết. Gây máu phải trả bằng máu, những cán bộ phải được pháp luật trừng trị bằng luật hình sự chứ không phải kỷ luật bạn ạ

 9. vut me DCS di,chang DAN CHU teo nao,thang nao co tai+hoc gioi thi DANG ko TUYEN DUNG,nhung thang dau oc toan la BA DAU thi DANG CS TUYEN DUNG+TRUNG DUNG vao CONG CHUC,minh bang GIOI thi chung no bao:uu tien nguoi gioi nen VUNG SAU VUNG XA,dkm nen day thi NGHIEN CUA ma cha thanh CS ah…..

  tÌNH HÌNH HIỆN NAY – THẰNG NGU LÃNH ĐẠO THẰNG KHÔN – VẬY MÀ NHÀ NƯỚC THÌ Ì RA – KHÔNG DÁM ĐỤNG TỚI BỌN ÁC

 10. chung ta phai co tu do dan chu hon.dan chung phai gop tieng noi.phai duoc tu do ngon luan.va nhat thiet phai duoc da nguyen chu khong the co 1 dang duoc,

 11. dung nghi theo my la tot
  nen nho rang bom dan cua quan my da trut bao nhieu sang viet nam cung voi do la chat doc hoa hoc dioxin
  hay nhin su viec tu hai chieu
  chung ta co the chon ban nhung khong chon duoc hang xom

  hay song nhu 1 con nguoi that dung song giong cay tam gui
  neu la nguoi co hoc minh phai suy nghi truoc khi dua ra y kien cuoc song nay ai cho mjnh chu ngoai su lo luc tu chinh ban than mjnh gia dinh thay co do chinh la dang day vi the ma hay song dung phu long nguoi nuoi day mnh nhe

  Toi tu hao minh la nguoi Viet Nam, tu hao co DCSVN Ho Chi Minh vi dai,cac ban thu nghi xem DCSVN da phai dau tranh danh lai doc lap tu do, cac the he cha anh ta da hy sinh biet bao de dat nuoc duoc tu do, vay ma nay chung ta dang duoc huong su tu do ay ma lai khong biet chan trong, chung ta con doi gi hon quyen doc lap tu do, nhu cac nuoc khac tren the gioi ban co thay khong? nguoi ta cam sung cam dao di chen giet nhau ai giau co nguoi ay duoc song, ai ngheo kho thi nguoi ay chet, con doi voi Viet Nam ta , giau ngheo deu duoc tu do binh dang, deu duoc song trong tu do cua minh vay chung ta con gi hon duoc su tu do, cha me, ong ba chung ta deu la con cua dat nuoc Viet Nam, tai sao mot so nguoi lai co the noi dang ta nhu vay duoc, toi khong dong y voi ai do boi xau dat nuoc Viet Nam , DCSVN, tu tuong cua Ho Chi Minh,nhung nguoi nao nhu vay thi chung ta nen xem lai ban than, Toi yeu DCSVN,chung ta hay luon theo la cu cua dang theo chan ly cua Chu Tich Ho Chi Minh.

 12. Qua một năm chúng ta nên nhìn lại những gì đã làm được và những gì còn thiếu xót. Đây cũng là bài học kinh nghiệm rất bổ ích. Nhưng xét trên mặt bằng chung thì rõ ràng những gì ĐCSVN làm được nhiều hơn rất nhiều những sai lầm mắc phải. Yêu nước là đưa Đất nước đi lên… vì vậy hãy cùng chung sức sửa chữa những khuyết điểm giúp Việt Nam ngày càng vững mạnh

  tuy thuc trang nuoc vn la vay nhung co rat nhieu net tieu bieu dang ngo .dung lam mat dat nuoc viet nam ve vang cua cac ban.

 13. tất nhiên là lý tưởng tốt nhưng sâu mọt nhiều quá rồi.minh là người yêu nước nhưng vẫn ủng hộ đổi mới.ở chế độ này người dân chăng co quyên lợi gì cả.khi vùng lên đòi quyền lợi thi bảo là bị xúi dục chống lại chính quyền.những vụ án nghiêm trọng thường bị nhà nước che lấp thông tin,ko công bố rộng rãi.tóm lại những ngươi dân nghèo thường bị chèn ép và ko đcj đối xử công bằng.
  một chế độ mà bao nhiêu năm rồi chỉ có vài người thay nhau lãnh đạo thì làm sao có thể thay đổi đc.
  càng chức to thì đất đai càng rộng,mà có dàm mang tên mình ra để sở hữu đâu.
  buồn lắm việt nam ơi
  bao giờ mới có bác hồ nữa đây?…?

  là người việt yêu nước,tôi thấy chính quyền vn nên tự giải tán đi trước khi bị người dân lật đổ. Sống ở thế ky 21 mà như đang sống thời phong kiến. xã hội đang tràn ngập trong tiêu cực, tệ nan… hãy biểu tình lật đổ chính quyền như ở Ai Cập đi những người yêu nước

 14. Toi xin gui loi binh luan cua toi nhu sau:

  1. Toi song trong che do CS va da chung kien nhieu bat cong trong XHCS nen can phai thay doi chinh quyen nhu da va dang xay ra tai Tunisa, Ai Cap va Lybia.
  2. Chua bao gio toi thay CS dam chung cau dang y ve Chinh Tri VN. Chua bao gio toi duoc di bau cu cho CHU TICH NUOC. Toi yeu cau rang toi phai duoc bau cu tu cap lanh dao thap nhat cho den cap cao nhat vi TAT CA CAP LANH DAO CS la phuc vu cho dan , la phuc vu cho TOI vi vay TOI la nguoi chon ho.Ho khong duoc quyen tu chon cho ho.
  3.Toi se keu GOI lap ra mot dang doi lap de cho DCSVN can phai thay doi , hoac DCSVN se phai bi xoa so tren the gioi nay, vi du nhu o NGA.
  4. Tat ca cac thanh thieu nien VN, hien dang song trong nuoc da bi CS ru ngu va lam cho ngu dan. Can phai mo cac cuoc dien dan tren Kenh truyen hinh truc tiep de noi ve Chinh Tri, Kinh te, XH, sang tao, phat minh…vvv trong gioi tre , va phai giam bot di nhung chuong trinh giai tri.

  Hay tra loi cau hoi cua toi

  1 Vi sao toi khong duoc bau cu cac cap lanh dao trong chinh phu VN, vi du nhu Hoa ky va cac nuoc chau au luon duoc bau cu boi nguoi dan.

  2. Vi sao toi khong duoc quyen noi len nhung gi toi nhan thay khong thoa dang cho chinh ban than toi doi voi nha nuoc CSVN.

  3. Vi sao chi co mot dang lanh dao,ma khong da nguyen da dang

 15. không biết những bài đăng của các bạn như thế nào nhưng tôi thấy vn là một nước độc lập , mà cái độc lập ấy được đổi lấy bằng biết bao nhiêu là máu xương thịt của biết bao nhiêu vị tiền bối .đảng cộng sản việt nam ra đời với mục đích là làm cho dân ta hết khổ sự thật đảng rất cố gắng để nhân ta được sung sưỡng và mang lại công bằng cho xã hội như ngày nay thế mà những tin vớ vẩn như những bóng ma u hồn vất vưởng bóp chết đảng sao không tôi với tư cách là công dân thì tôi..

  nếu như chúng mày kêu là phải dứng lên giành chính quyền như các nước Ai Cập, Lybia…chúng mày xem cảnh đổ máu đó vui lắm hả?muốn thấy người dân Việt Nam mình sống trong cảnh màn trời chiếu đất vậy hả?chúng tôi đang sống ở một đất nước yên bình, không có bạo loạn, mà các người xúi chúng tôi bạo loạn, thật là điên rồ. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

  • Sống trong một xã hội như Việt Nam lâu nay, người Việt cả đời phải chạy theo miếng cơm manh áo vật giá leo thang từng ngày, phài lo toan, đối phó với đủ thứ trời ơi đất hỡi…Từ môi trường thiên nhiên cho đến môi trường xã hội đều không an toàn. Mọi chính sách của nhà nước thì cứ như những trò đùa dai, trêu ngươi, thường xuyên thử thách lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng vô hạn của người dân
   Người dân chỉ khẩn cầu “các cấp chính quyền hãy can thiệp và có biện pháp bảo vệ ngư dân đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những lời khẩn cầu tha thiết này liệu có thấu đến tai những người đang lãnh đạo đất nước? Giành trọn quyền lãnh đạo để làm gì khi không thể bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, không bảo vệ được người dân cũng như đem lại cuộc sống bình yên, no đủ cho họ?
   Và những ông lãnh đạo VN, hoa mắt với số “tiền lại quả” có được từ việc ký những hợp đồng béo bở như các vụ khai thác bauxite, xây đường sắt cao tốc hay cho thuê rừng, cho thuê đất dài hạn…nên chẳng cần nghĩ ngợi gì. Bao nhiêu sự thua lỗ, bao nhiêu cái tai hại nặng nề rồi thì đổ lên đầu đất nước này, dân tộc này
   Bi kịch của VN là các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN từ trước đến nay chỉ biết nghĩ cho mình và cho sự tồn vong của đảng, của chế độ; luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên vận mệnh của đất nước, dân tộc! Và cái bi kịch thứ hai, còn lớn hơn nữa, là chính phần lớn người dân VN cũng vẫn chưa nhận ra hết nỗi bất hạnh ấy
   Song Chi

 16. ĐCS đã có những thành tựu lớn , lịch sử đã chứng minh điều đó. nhưng hiện nay Đảng và những người trong Đảng vẫn xảy ra nhiều hiện tượng tiêu cực, như:
  – hối lộ, tham nhũng nhiều: sinh viên ra trường muốn có việc làm phải hối lộ mấy chục triệu.
  – cán bộ xã huyện chức càng cao đất đai , tài sản càng nhiều tiền ấy đâu ra nếu chỉ dựa vào đồng lương hợp pháp.
  – muốn vào đảng thậm chí còn hối lộ.
  ……..v.v..
  những việc ấy dân đều biết, sao đảng không biết? nếu đảng biết sao ko có cách giải quyết gì?
  còn nếu đảng và những người đứng đầu đảng không biết thì phải chăng đảng xa rời quần chúng chưa lắng nghe tâm tư , nguyện vọng của quần chúng?
  mong rằng đảng sẽ kịp thòi sửa đổi những thiếu sót trên. để bản báo cáo trước nhiệm kỳ không còn phần hạn chế lớn đó nữa.

  Việt Nam bây giờ Toàn Lãnh đạo cấp cao tham ô,nhũng nhiễu, giá cả leo thang,cái gì cũng tiền, bây giờ Việt Nam phải mở cửa, phải Đa Đảng, 1 đảng cũng có thời mà thôi,phải học tập nước ngoài nhiều,thời thế thay đổi rồi

  là người việt yêu nước,tôi thấy chính quyền vn lam nhieu viec khong phu hop chinh quyen thu tien cua nhan dan bang hinh thuc tinh vi bang canh thu thue cao (VAT) vao tat ca nhung mat hang tieu dung, nguoi dan thi cuc kho, con tien thue thu duoc thi chinh quyen lam nhung chuyen lang phi nhu mo nhieu le hoi, roi mut tinh ky niem,..de cac lanh dao co co hoi an choi tiec tung. Chinh quyen VN “nên tự giải tán đi trước khi bị người dân lật đổ. Sống ở thế ky 21 mà như đang sống thời phong kiến. xã hội đang tràn ngập trong tiêu cực, tệ nan… hãy biểu tình lật đổ chính quyền như ở Ai Cập đi những người yêu nước “

 17. hi vọng vào 1 sự thay đổi mạnh mẽ mang tính dân tộc, đảng cần có trách nhiệm với dân tộc hơn.
  tôi vẫn tin tưởng vào sự thay đổi cần thiết của đảng.

  Nếu đã thừa nhận dòng máu của mình đang chảy là dòng máu Việt thì hãy trung thành với đường lối mà ta đã chọn,hãy trung thành với những gì mà ông cha ta,những thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu của mình để giành lại độc lập tự do từ bọn ngoại xâm mà không hề dễ dàng chút nào!thiết nghĩ tại sao mình cũng là người Việt mà lại “tàn sát” lẫn nhau chứ!tại sao không cùng nhau đoàn kết lại để dám nói ra cái sai để sửa và phát huy những gì tốt đẹp chứ!
  Ông cha ta co câu “khôn ngoan đối đáp người ngoài,gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.
  Tôi khuyên những ai vào trang web này đừng tin vào nhưng điều không thật!
  Việt Nam của chúng ta đang rất phát triển,dân sống rất ấm no,chính trị luôn ổn định mà không nơi nào trên thế giới có dược!!!
  HÃY LÀ NGƯỜI THÔNG THÁI! HÃY LÀ NGƯỜI VIỆT SÁNG SUỐT!

 18. Với tôi ai lãnh đạo đất nước không quan trọng, điều quan trọng là người đó, tổ chức đó phải vì dân vì nước, vì sự phát triền cả cả dân tộc này. Nếu không vì dân, vì nước, vì sự thịnh vượng của dân tộc thì sớm muộn gì cũng bị đào thải mà thôi! Cho dù anh có ngụy biện kiểu gì thì bản chất của anh không sớm thì muộn của bị vạch mặt, chỉ tên và xã hội ruồng bỏ mà thôi.
  ĐCS theo đúng lý tưởng là rất tuyệt vời, đó là những gì tôi đã học được từ trường đại học. Còn thực tế thế nào! Đảng đã thực tốt chưa? đã vì nước, vì dân chưa thì hãy tự vấn các đảng viên và 88 triệu dân trên đất nước này thì sẽ rỏ!
  Có 1 điều tôi tự hỏi là luận thuyết của Mark thì có nêu :”Mâu thuẫn là động lực phát triển của xã hội”. Trong khi đó, đảng vẫn duy trì thế độc tôn và luôn đàn áp bắc bớ các nhà bất đồng chính kiến –> Triệt tiêu mâu thuẫn, thử hỏi như thế là phản Mark phải không? Chưa kể, nếu các nhà bất đồng là phản động, kẻ xấu thì việc gì phải sợ chúng mà ra tay đàn áp từ trong trứng nước? Chúng đã là kẻ xấu thì chúng nói ai nghe? Dân mình đâu có dại mà dễ dàng tin lời kẻ xấu đâu nhỉ! Tôi nghĩ nên để cho bọn kẻ xấu cứ hênh hoang đi rồi dân mình sẽ tẩy chay chúng, xã hội sẽ ruồng bỏ sẽ hay hơn là ra tay đàn áp như hiện này!

  Đảng Cộng sản Việt Nam là chế độ độc tài.

  Đảng Cộng Sản VN nói ngược với làm. vậy dân khổ.

  dang cong san can sua chua nhung sai lam. Chu tich nuoc can co nhieu quyen luc hon bi thu Dang.Du the nao Dang Cong San van la che do CHINH TRI TIEN TIEN nhat.toi tin vao che do xa hoi chu nghia don dang la tuyet voi nhat.Nhung neu co the toi muon thay doi cau noi muon thua: tin vao dang tin vao xa hoi chu nghia thanh: toi tin vao chinh quyen Viet Nam, tin vao chu nghia xa hoi viet nam .dangchi la bo phan dinh huong chu khong phai la chu.chu tich nuoc,chinh quyen moi la nguoi bao ve ,doi noi ,doi ngoai.

  Thật sự thì XH này đầy bất công
  Bố mẹ tôi là lớp người cũng đã cao tuổi, có kinh nghiệm nhièu luôn luôn nói với tôi rằng đừng bao giờ dại mà động vào bọn con ông cháu cha,rằng bọ đó dù ngu nhưng sau này vẫn làm quan thôi, rằng sau này vào làm chỗ tư nhân chứ đùng vào cơ quan nhà nước mà bị chèn ép, fải chạy chọt.
  Bố tôi đã vào đảng, từng tham gia kchiến chống Mĩ,là thương binh cũng luôn nói rằng Đảng đã thối nát lắm rồi

 19. hay phan doi che do DA NGUYEN DA DANG ma bon phan dong chong doi chinh quyen Viet Nam. Hay tin vao chinh quyen Viet Nam.Dat nuoc dang binh yen va mong muon phat trien hon nua.Dau tranh voi chi thi sai lam cua Dang Cong Dan nhung Khong co nghia lat do chinh quyen viet nam.xa doi chu nghia don dang la tot nhat.

  TÔI YÊU VIỆT NAM, YÊU ĐẢNG CSVN, YÊU CỤ HỒ VĨ ĐẠI, NHƯNG HIỆN NAY THAM NHŨNG QUÁ NHIỀU, ĐẢNG CẦN XIẾT CHẶT HƠN CÔNG TÁC CHỐNG THAM NHŨNG

 20. toi la mot nguoi Viet Nam chinh goc’ dang o nuoc ngoai . Toi rat yeu Viet Nam nhung toi khong biet phai lam nhu nao sau nay neu co co hoi quay tro lai Viet Nam dau tu Va phat trien?

  Viet nam can doi moi hanh chinh de hop long dan hon

 21. toi yeu dat nuoc VietNam, toi yeu dan toc VietNam, yeu tat ca nhung gi cua VietNam.. Dat nuoc ta du ai lanh dao cung deu tot ca/ Quan trong la phai biet vi dan vi nuoc. nham vao muc dich dan giau nuoc manh, xa hoi cong bang ma lam. Hy vong nhung gi tieu cuc nhat, nhung gi bat cong trong xa hoi nhu hien nay sap toi se khong con nua. Tat ca cac con nguoi VietNam hay doan ket voi nhau, cung nhau xay dung va bao ve dat nuoc con nguoi VietNam. Toi yeu VietNam

  thật đáng thương cho chủ nhân của bài viết trên, có lẽ cuộc sống của you không được an nhàn như những người dân bình thường của Việt Nam chúng ta. Bởi vì you luôn có suy nghĩ tiêu cực, thiếu lạc quan. you chắc có đôi mắt sáng,khối ốc minh mẫn và con tim vẫn đập bình thường. Tại sao you không thấy được những điều tốt đẹp của xã hội chúng ta đang diễn ra, không cảm nhân được sự bình yên trên quê hương yêu dấu của mình. You có tự hỏi bản thân mình đã, sẽ làm gí để mang lại lợi ích cho quê hương minh chưa, hay chỉ nghĩ được đến thế thôi. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của xã hôi như 1 con sâu làm rầu nồi canh. Đừng nên tin vào những đồng tiền dơ bẫn để rồi mang lại cuộc sống vô nghĩa cho bản thân. Con người ta thường đứng núi này trông núi nọ,mặc dù không hề biết núi no có gì ở đó và hơn núi này cái gì. Hãy bằng lòng với cuộc sống, sống lạc quan, tích cực và hãy xây dựng gia đình mình thành nhân tó tích cực cho xã hội nhe, chúc cuộc sống của bạn thật ý nghĩa, đừng nên suy nghĩ viễn vong. Tôi cũng chỉ là một người dân bình thường như những người dân bình thường khác, tôi có gia đình hạnh phúc, tôi cố gắng để sống có ích và xây dựng tương lai tốt đẹp cho con cái sau này để giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

  • Tôi thấy xã hội này là thiên đường của các cán bộ cao cấp, của các ủy viên bộ chính trị, của công an giao thông, của cán bộ tỉnh huyện và xã, của các cán bộ sở và phòng giao thông vận tải, của thanh tra chính phủ, của các bộ và thứ trưởng, của các chánh án và viện kiểm sát nhân dân, của cán bộ hải quan, các tập đòan nhà nước như Vinashin tập đòan EVN tập đòan than và khóang sản VN…ôi dời ạ, chúng đông lắm đếm bao giờ mới hết.
   Tôi thấy xã hội này là địa ngục của các công nhân ở các khu công nghiệp từ Hà nội đến Sài gòn, của hàng triệu ngư dân phải ngồi trên bờ nhịn đói nhìn tàu lạ đánh cá trên biển của mình, của nông dân từ mũi Cà mau đến địa đầu Móng cái thu nhập trung bình 250-300 ngàn/tháng, của 85,7 triệu nhân dân nghèo khổ ( 85,7 triệu nghèo+0,3 triệu cán bộ giầu sụ ăn đổ đi không hết=86 triệu).
   Tôi thấy cũng khỏang thời gian như vậy nam Triều tiên sao sướng thế, còn tôi thì sao khổ thế. Tôi phải chịu đựng đến bao giờ nữa hả đảng ?
   Tôi thấy xã hội này là 1 nồi đầy sâu chứ không phải là con sâu nữa.
   Tôi không đứng núi này trông núi nọ nhưng tôi đứng dưới đáy vực lâu quá rồi và bây giờ tôi muốn đi lên như Nhật, Hàn quốc, Sinh, Thái…
   Tôi không thấy quê hương tôi yên bình chút nào hết, suốt ngày nước lạ bắt nạt cắt cáp nước tôi mà hễ cứ ai yêu nước mở mồm ra là bị nhốt vào rọ.
   Tôi không bằng lòng với cuộc sống này nữa vì tôi chịu đựng quá lâu rồi, tôi không muốn con tôi phải sống khổ sở như tôi.
   Tôi không muốn để cho đảng bóc lột tôi mãi mãi mà tôi cứ phải ngậm mồm, kêu không dám kêu, khóc không dám khóc vì đảng không cho phép.
   Tôi không muốn đảng hiếp dâm các cháu học sinh phổ thông nữa, đảng có vợ rồi, đảng về chơi vợ của mình đi, để các cháu yên thân.
   Tôi không muốn đảng bắt dân lành vô tội vào đồn công an rồi đánh chết họ lại còn đổ thừa họ tự tử.
   Đảng trả lại đất đai và nhà cửa mà đảng đã cướp của nông dân cho họ đi.
   Tôi không muốn làm con trâu kéo cầy cho đảng nữa, đảng tự kéo đi.
   Đảng làm sao mà đời sống của tôi bây giờ đắt đỏ thế, giá cả leo thanh từng ngày, đảng nhiều tiền chả sao cả, còn tôi bây giờ không đủ ăn còn phải trả bao nhiêu thứ, tôi mang nợ chồng chất vì vật giá leo thang, biết bao giờ mới trả hết nợ.
   Đến 1 lúc nào đó đảng cũng phải tự kiếm lấy mà ăn chứ, bắt tôi nuôi đảng suốt đời à?

 22. Toi tin tuong vao duong loi lanh dao cua dang.Hien nay mot so phan tu sau, phan dong, tuyen truyen linh tinh. thu nghi ma xem co mot nuoc nao chinh tri on dinh nhu viet nam ta ko. nguoi dan yen on lam an, doi song cua nhan dan ngay duoc cai thien. tuy nhiem mot so con sau con mot van ton tai trong dang cua chung ta. viec nay ko the mot som mot chieu chung ta co the loai tru duoc nhung con sau do duoc, phai co thoi gian.

 23. n đặt mấy câu hỏi:

  [U]AI NÊN XEM “CS MANG MÀU SẮC VIỆT NAM” LÀ KẺ THÙ CUẢ MÌNH:[/U]

  1. ĐẶC BIỆT. LÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MANG HỌ NGUYỄN.
  KHAM KHẢO CÁC TÀI LIỆU CHO THẤY HỌ NGUYỄN VỚI NGUỒN GỐC TỪ QUAN LẠI SƠN ĐÔNG – TQ. BỊ ĐÀY XUỐNG NƯỚC TA TRƯỚC THỜI VUA HÙNG VƯƠNG. TRONG GIA PHẢ HỌ NGUYỄN CÓ TUYÊN TRUYỀN MỘT ÂM MƯU MUỐN ĐỘC CHIẾM MIỀN BẮC VIỆT NAM LÀM NƯỚC RIÊNG CUẢ HỌ MÌNH. ĐÂY CŨNG LÀ QUAN NIỆM RẤT PHỔ BIẾN TRONG CÁC DÒNG HỌ Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ XƯA. VÀ QUẢ THẬT ĐIỀU NÀY PHẦN NÀO ĐÃ LÀM GIA TĂNG DÂN SỐ CUẢ MÌNH Ở MIỀN BẮC. – MẶC DÙ HỌ NGUYỄN SAU NÀY MỚI DỰNG NGHIỆP NHƯNG Ở MIỀN BẮC LƯỢNG ĐÃ RẤT ĐÔNG BỞI VÌ TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG CUẢ HỌ NÀY LÀ RẤT BỈ ỔI VÀ THÂM ĐỘC.
  SAU NÀY NÊN ĐỔI HỌ CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI HỌ NGUYỄN SANG HỌ KHÁC ĐỂ ĐỒNG HOÁ HỌ NÀY.

  2. THÀNH PHẦN TRÍ THỨC – NÓI CHUNG TỪ TIẾN SỸ TRỞ LÊN. VÌ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN – ĐẶC BIỆT LÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ KO BAO GIỜ DÙNG TRÍ THỨC ĐÚNG KIỂU NẮM QUYỀN(TRỪ TH LÀ BỔ NHIỆM TỪ TRUNG ƯƠNG)

  3. DOANH NHÂN, TƯ NHÂN LÀ THÀNH PHẦN BỊ CSVN ĐANG TÌM CÁCH ĐỂ TIÊU DIỆT QUY MÔ LỚN

  3. NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯ DUY RỘNG RÃI KHOÁNG ĐẠT – HAY ĐÂY LÀ TÍNH CÁCH CUẢ NGƯỜI MIỀN NAM.

  4. NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯỚNG MẠO – KỂ CẢ CÁC LÃNH TỤ ĐƯƠNG THỜI CUẢ CSVN LÚC NÀY (NHƯ ÔNG TRỌNG, O SANG, O DŨNG, Ô RỨA…) VÌ CÁC ÔNG NÊN NHỚ RẰNG ĐA PHẦN CÁC ÔNG ĐỀU KO PHẢI Ở MIỀN BẮC – TRỪ ÔNG TRỌNG, (Ô RỨA NGƯỜI THANH HOÁ CŨNG KO PHẢI Ở MIỀN BẮC). VÌ DÂN BẮC CÓ TÍNH BÀI TRỪ NÊN CS LÀ NƠI CHÚNG DÙNG ĐỂ CÔ LẬP NHỮNG NGƯỜI CÓ TƯỚNG ĐẸP, ĐỂ ĐẨY ĐI.
  VÀ NẾU CÁC ÔNG CÓ CỐ GẮNG KÉO NHỮNG NGƯỜI QUÊ CÁC ÔNG RA HN THÌ THEO NĂM THÁNG SẼ BỊ LOẠI HẾT NẾU CHẾ ĐỘ “CS” VẪN TỒN TẠI.
  CHO NÊN CÁC ÔNG NÊN NGHĨ CHO CON CHÁU HỌ HÀNG CUẢ CÁC ÔNG HƠN LÀ CHO CÁI CHẾ ĐỘ

  TỪ BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG – TẤT CẢ QUAN CHỨC TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH PHỦ NÊN THẬN TRỌNG VÌ HỌ KHÔNG BIẾT RẰNG MỘT NGƯỜI CÓ TRI THỨC VÀ TƯỚNG MẠO NHƯ HỌ ĐƯỢC LÀM VIỆC Ở ĐÓ THÌ ĐÃ CÓ HÀNG TRĂM HÀNG NGHÌN NGƯỜI NHƯ HỌ BỊ TRÙ DẬP Ở CÁC CẤP CƠ QUAN NHỎ HƠN.

  5. TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KO PHẢI XUẤT XỨ TỪ MIỀN BẮC.(TỪ NAM ĐỊNH TRỞ VÀO)
  ĐƠN GIẢN LÀ NẾU ĐỂ CHẾ ĐỘ NHƯ “CSVN” TỒN TẠI VỚI HÀNG LOẠT TIÊU CỰC, KO CÓ VĂN MINH, KO CẠNH TRANH, BÈ PHÁI LẤN LƯỚT, KO DÂN CHỦ THÌ CŨNG QUAY LẠI THỜI KỲ PHONG KIẾN – NƠI MÀ CHA ÔNG HỌ PHẢI BỎ XỨ MÀ CHẠY VÀO MIỀN XA HƠN. THÌ CON CHÁU CUẢ HỌ CƠ HỘI ĐỂ SỐNG CHUNG VỚI DÂN BẮC LÂU DÀI CŨNG LÀ = 0

  6. QUÂN ĐỘI VIỆT NAM.
  HỌ NÊN BIẾT RẰNG QUÂN ĐỘI THƯỜNG XUẤT PHÁT TỪ TẦNG LỚP THẤP CUẢ XÃ HỘI (CHẲNG HẠN TRƯỜNG HỌC VIỆN QUÂN SỰ LÀ NƠI NHỮNG NGƯỜI XUẤT THÂN NGHÈO), NƠI XUẤT THÂN CUẢ HỌ THƯỜNG LÀ THÀNH PHẦN DO SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG CUẢ XH MANG ĐẾN. TRONG CHẾ ĐỘ CSVN NHIỀU THỊ PHI , THAM NHŨNG BÈ PHÁI THÌ NHỮNG NGƯỜI XUẤT THÂN TỪ QUÂN ĐỘI THƯỜNG LÀ CON CHÁU CUẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ BẤT CÔNG NGHÈO HÈN MANG LẠI. NẾU KHÔNG PHẢI LÀ HỌ MUỐN MỘT XH VĂN MINH HƠN, DÂN CHỦ HƠN, CÔNG BẰNG HƠN THÌ CÒN LÀ AI NỮA NHỈ ???
  tui co y kien; MÀ 6 ÔNG TRÊN KO LÀM NGAY ĐI, ĐỢI BỌN DÂN BẮC NÓ NGỬI THẤY THÌ NÓ TRÙ DẬP CÔ LẬP NGAY NHỮNG THÀNH PHẦN KHÔNG THUẬN VỚI NÓ ĐẤY
  bai viet rat gia tri

 24. Chào Vietnam Boyz – Mafiovi ,

  blog ttngbt không có sứ mệnh gì hết cả, chỉ là điểm qua những gì xảy ra, và ghi nhớ lại mà thôi. Năng lực ttngbt có hạn, dù đã cố gắng.

  cám ơn Vietnam Boyz – Mafiovi đã ghé thăm và đóng góp trong thời gian qua.

  Xin lỗi nếu ttngbt có nặng lời với bạn,

  Ai cũng có quan điểm của mình và ttngbt cũng muốn chia sẻ những điều mình nghĩ, cho dù có khác biệt …

  Chúc bạn mọi điều tốt lành.

  • Sorry ttngbt và Vietnam Boyz – Mafiovi :
   Tất cả những gì chúng ta làm ở đây đều chung 1 mục đích : cơm no áo ấm cho mọi người dân VN và toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải cho Tổ quốc VN thân yêu.
   Chúng ta làm tất cả những gì chúng ta có thể, mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên.
   ttngbt không nên quá khiêm tốn, bạn đã bỏ rất nhiều công sức và trí lực để làm trang web này, đã có hàng chục nghìn bạn đọc viếng thăm trang web này và họ đã bày tỏ quan điểm của mình, đó là mồ hôi của bạn, bạn nên tự hào về điều đó. Bạn nên tự hào rằng bạn đã làm được rất nhiều cho đồng bào của bạn, cho Tổ quốc của bạn bằng cách nói lên sự thật.
   Dân chủ là 1 quá trình lâu dài và mọi người có nghĩa vụ xây dựng nó vì quyền lợi của bản thân mình.
   Dân chủ tốt hơn chúng ta thường nghĩ, dân chủ là nhân đạo, dân chủ là tương lai của nhân loại.

  • Cảm ơn bác Trần Phong đã động viên ttngbt.

   Cảm ơn Ông Thần Núi, A, bác Quyên, Mafiovi và tất cả các bạn

   Mọi người đến thăm ủng hộ là ttngbt mừng lắm rồi,…

   Cảm ơn các bạn rất nhiều !

 25. viet nam cua chung ta wa nat rui.che do doc tai bat cong nhan dan nao nung vi gia ca leo thang nan tham nhung lan tran tu thu tuong chinh phu tro xuong .ng kho chi la nhan dan thui da toi luc can phai thay doi .da nguyen chinh tri da dang doi lap la tot nhat o do nguoi dan moi co wien loi that su

  nuc cuoi lu khon nan bon an cuop

  xa hoi chu nghia la mot che do doc tai. qua nhieu su bat cong voi nguoi dan. chinh quyen tham nhung, qua nhieu tieu cuc. can phai thay doi che do chinh tri cung nhu phat trien cac mat nhan sinh.

 26. dau sao thi hoa binh van hon. chung ta dang song trong tu do, duoc huong day du nhu cau ma chinh cong suc ta bo ra. vi tinh than dan toc va su cham chi cua chung ta chua du, nen moi ngheo hon nhung nuoc khac. nhung cac ban co nghi ta co tien ma song trong chien tranh thi co hanh phuc? dung nen tham lam qua cac ban a.

 27. neu nhu cho bon dan den tui bay thanh lap nhieu dang lay gi may ong DCS cham mut chu.may mot khi may ong an no roi thi nuoc viet nam nay chi con la 1 cai xac giong nhu vu vinasin ay.luc do viet nam se tro thnah lanh dia cua trung quoc tha ho am hoc tieng tau nhe may em

  lo hoc tieung tau le le di co gi sau nay con xin duoc viet lam. chu ngoi ban tan hoai doi ca lu do ha ha ha.cai gi huy hoang lam roi toi luc cung se dieu tan thoi,may bac noi nong lam gi.cai gi am thui qua,xau xa qua toi luc cung se bi dao thay boi quy luat cua cuoc choi.cac bac vung vay ma de thien ha thay the nao cung se bi dap xuong thoi,coi chung chet mat xac

 28. VIET RAT HOA BINH, THAN THIEN, VA DANG PHAT TRIEN, TOI YEU ĐAT NUOC NAY, TOI RAT HANH DIEN, BON PHAN DONG THEO MY THOI NAT, RAC RUI

 29. neu la ng vn co hoc thi co gang xay dung dat nuoc minh dau manh hon ko nen doi hoi j nhieu cho minh vi chinh minh da lam dc j cho xa hoi nay dau ko nen nghe nhung ke ban nuoc lay danh nghja tu do vo van nghe theo chung thi tu minh la thang ngu ko dc j ma kho thi minh chiu chung no co viec j dau dau tranh ah ai la ng dau tranh chi co nhung ke ngu rot nghe loi kich dong moi dau tranh con nhung nguoi chiu kho lam an no nang cho gd minh thi ko ai lam ca dung la luoi lam ko co an lai con ngu rot the thi chung may kho suot doi chung may co o che do nao cung ko co chao ma an thoi chiu kho ma lam nhe/////////???????

 30. xin cho phép tôi tham gia ti nha
  nêú nhà ai cũng bât đèn nhà mình thôi thì làm sao sáng dc cả ngõ hả bạn ,ban hiêủ chư .nêú nhin xã hôị môtj khía cạnh thôi thi không thê nhânj xét hêts dc dâu

 31. toi khong nghi dat nuoc vn se phat trien va tien bo, cuoc song nguoi dan se am no hanh phuc khi ma nhung bo phan lanh dao khong cai thien lai chinh sach vtrong thoi gian nay.
  xh ta co qua nhieu nhung phan tu tham o hoi lo ma chu yeu la nhung nguoi co chuc co quyen
  Chúng ta thường nghe thấy câu nói chống tiêu cực và tham nhũng, vậy thì ai là người tiêu cực và tham nhũng ở đây.Chúng ta chống tiêu cực và tham nhũng tức là ta chống lại Đảng vì đảng nắm hết quyền lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. nếu ai chống tức là chuẩn bị vào tù. ta nhìn lại đi bây giờ đi xin việc nếu không có tiền thì giỏi đến mấy cũng ngồi đó mà chờ.vd: như qua đợt xét tuyển công chức của sở giáo dục daklak năm học 2010 ngừơi giỏi thì rớt, ngưòi có học lực trung bình và khá thì đậu đó như. nhưng có ai kiện được đâu.

 32. tinh hinh VIET NAM nhung nam qua tuy co nhung bat cap nhung nhin chung van on dinh hon mot so nuoc duoc coi la tien tien nhu MY…DAC BIET VE KINH TE,NEN KHI NHIN NHA ve van de chinh tri va ton giao can khach quan hon.tuy nhien cung can phe binh van de doi ngoai cua viet_trung

 33. Tinh yeu gianh cho dat nuoc khong co nghia la phai gianh cho Dang. Ai yeu Dang nghia la dang yeu su uu ai Dang gianh rieng cho minh. Cau slogan cua XHCN “Tha kinh te bat on chu tuyet doi khong cho Dang bat on”
  Ai yeu Dang ma khong co quen biet hay Bo Me lam Dang vien ma cam ho so xin lam giao vien duoc ma khong co tien thi minh xin loi truoc doc gia. Ghe day giao vien truong huyen la 60tr, vung gan huyen la 30tr. Do con tuy bo mon day nua, minh vua co ban xin viec xong het 30tr

 34. Chủ tịch Hồ chí Minh, một nhà văn hóa lớn, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho tổ quốc cho nhân dân, Người đã từ bỏ Đảng xã hội để gia nhập Đảng Cộng Sản, thế thì tại sao chúng ta lại không đi theo con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn
  Ở bất cứ một quốc gia nào đều có những ” hạt sạn” làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung, mong rằng Đảng ta sẽ sớm loại bỏ những ” hạt sạn” đó.Tôi trung thành với Đảng Cộng Sản, chủ tịch Hồ chí Minh muôn năm.

 35. chúng ta cần hòa bình, nên không muốn có đô máu như ấn độ. vậy phải làm sao? không phải là không lên tiếng, mà là hãy để cs tự giải tán. chúng ta cần hòa bình nhưng nên nghĩ tới con cái, kẻo cs tham nhũng, tới thời con ta phải còng lưng ra làm trả nợ nước ngoài.

 36. Tôi cũng không hiểu anh TTNGBT lấy thông tin từ đâu, ai đã cung cấp cho anh thông tin này và anh xác thực thông tin này ở đâu. Hay anh chỉ tìm được thông tin này rồi đưa lên mà không qua xác thưc thông tin? Như anh nói chế độ ở Việt Nam là đọc quyền, vậy anh cho biết độc quyền thế nào?
  Còn các bạn đã có những conment lại các ban đã suy nghĩ kỹ chưa, các bạn đã xem xét rõ ràng tất cả các khía cạnh chưa,các bạn đã ý thức đầy đủ chưa?
  Thực tế tôi là con nhà địa chủ xét theo trước đây. Và tôi cũng thấy nhà Đảng và Nhà nước đã có nhiều sai lầm trong đường lối nhưng hãy xem lại những gì Đảng và Nhà nước đã làm trong thời gian qua cho Nhân dân.
  Không hiểu các bạn có hiểu rõ không, nhưng bao nhiêu tài sản gia đình tôi đã được xung công. Còn các bạn thì sao?
  Bây giờ nhiều bạn kêu rằng đi học muốn qua được môn náo thì phải phải đi tiền, nhưng các bạn thử xem lại xem, các ban có muốn chạy tiền không. Chắc chắn các ban sẽ nói không, nhưng các bạn thử nghĩ xem, nếu các bạn không đi tiền thì các bạn co phải học lại cả lớp không? Hay các bạn học kém , không tin tưởng nên các bạn phải chạy trước để kiếm chỗ ”đút chân”?
  Khi các bạn kêu ca tình hình chính trị ở Việt Nam, thử hỏi xem các bạn đã làm gì cho nó tốt đẹp hơn?
  Để dạy trường huyện mất 60 triệu, bạn thử nghĩ xem nếu bạn không bỏ ra 60tr để giành 1 xuất ở trường huyện và người khác cũng vậy thì liệu rằng có cái chuyện là xin việc ở trường huyện phải mất 60tr không?
  Qua những lời này tôi không hy vọng thay đổi suy nghĩ và quan điểm của các bạn nhưng tôi chỉ hy vọng rằng các bạn sẽ suy nghĩ trước khi cho lời nói thoát ra khỏi miệng. ^^!
  Và như anh TTNGBT đưa tin rằng Việt Nam không được tư do ngôn luận thì hy vọng rằng ở đây tôi có quyền được nói những gì mình suy nghĩ, hy vọng rằng comment của tôi sẽ không sớm bị xoá, thanks

  • Tôi cũng không hiểu anh TTNGBT lấy thông tin từ đâu, ai đã cung cấp cho anh thông tin này và anh xác thực thông tin này ở đâu. Hay anh chỉ tìm được thông tin này rồi đưa lên mà không qua xác thưc thông tin? Như anh nói chế độ ở Việt Nam là đọc quyền, vậy anh cho biết độc quyền thế nào?
   ———
   Trả lời Nặc danh:

   Bạn không đọc kỹ bài này rồi,
   1- tác giả bài này là Dân Quyền, và Dân Quyền nói ở Việt Nam theo chế độ Độc Đảng,
   Điều này chẳng cần xác thực thông tin, … ai cũng biết ĐCS là Đảng duy nhất lãnh đạo tại Việt Nam.

   2- Ở Việt Nam có tự do ngôn luận hay không? Theo Hiến Pháp thì có, trên thực tế ra sao thì tự bạn hiểu, vụ ông Cù Huy Hà Vũ bạn có thể tự so sánh thông tin giữa các báo.

   3- Trừ những nhận xét thô tục và quá sai ngữ pháp, ttngbt chưa bao giờ xóa những nhận xét của bạn đọc, dù theo chính kiến nào !!!

 37. Vào đây toàn những ng đầu óc nông cạn hết mức, chỉ vì những con ng như thế này mà VN k thể phát triển đc, mặc dù với nguồn lực như thế thì chỉ cần 2 chục năm phát triển thôi thì còn hơn cả Nhật, Hàn. Các ông yêu nước, vâng, chả nhẽ ng ta k biết yêu nước, ông bảo ng ta phản động nhưng các ông có hiểu phản động là j đâu, nếu ông cho phản động là chống đối chính quyền thì năm xưa các ông là tn, thế giới ng ta gọi đấy là bất đồng quan điểm chính trị, hồi xưa các ông hô hào, huy động này nọ thì đc, đây ng ta chỉ nói lên quan điểm thôi thì các ông chụp mũ. Các oog thần tượng ĐCS coi nó là lý tưởng, tôi k phản đối nhưng các ông nếu có học thì phải hiểu rằng ĐCS hiện nay k phải là ĐCS của những năm lãnh đạo nhân dân làm cm, hồi đó lý tưởng đưa ra là tốt đẹp, giờ đây lý tưởng vẫn thế nhưng hành động thì đâu còn, những nhà lãnh tụ vĩ đại như HCM đâu còn xuất hiện ở thời nay đâu, bản chất cái lý tưởng đó đã bị thay đổi dần r, các ông cứ để ý và so sánh luận điểm CNXH ban đầu với thực tiễn hiện nay mà xem, dù có dùng mọi cách để ngụy biện ( …định hướng CNXH…) nhưng nó k còn như trc là điều chắc chắn, cho hỏi CNXH ngày xưa có cho đảng viên là kinh tế? có nền kinh tế thị trường? có công ty tư nhân, ng dân có sở hữu tài sản giá trị?….cứ so sánh thời bao cáp thì biết,cái đó mới là điển hình nhất cho lý tưởng cao siêu. Ai cũng từng đc giáo dục tư tưởng như thế nhưng thực tế ngoài kia nó quá khác so với những j, 1 ng các ông bảo phản động, nhưng theo tôi thấy ngoài kia có rất nhiều ng bất bình với xh này, tại sao các ông luôn miêng bảo mình là đúng, là cao đẹp mà k đi chứng mình cho những ng như họ thấy họ sai đi, các ông miệt thị họ là phản động này nọ chỉ chẳng qua các ông đang sợ họ mà thôi, k dám đối mặt với ý kiến của họ, chỉ biết vin vào 1 cái j đó trừu tượng để mà phán xét, chính các ông mới là ng phải suy nghĩ, các ông trung thành với ai? 1 cái đã k còn như trc? theo tôi ĐCS chỉ là 1 đảng cầm quyền mà thôi, các ông nên trung thành với dân tộc với nhan dân thì đúng hơn, hãy lắng nghe họ và làm nhiều điều có lợi cho họ hơn là chỉ biết nói, tôi ghét nhât câu sai thì sửa, đúng có những cái con ng có thể sai có thể sửa nhưng cũng có những caisai sẽ khiến cho rất nhiều ng phải chịu khổ, các ông định sai rồi sửa đến khi nào? hơi những vị anh hùng trung thành?

 38. Tại sao cứ phải luồn cúi nước Mỹ. Chúng ta tôn trọng nhân dân lao động Mỹ, song chúng ta không thể hành động theo kiểu mỹ và phương tây. Thực tế chứng minh Mỹ ” nhảy” vào quốc gia nào thì quốc gia đó bị hỗn loạn, tính mạng người dân luôn bị đe dọa bởi các đảng phái tranh giành quyền lực và bom đạn của Mỹ bắn ” nhầm”.Nhân quyền của Mỹ là thế này ư?.Bom đạn Mỹ đã cướp đi quyền được sống của người dân của một quốc gia có chủ quyền như irac, libi…, đây có phải là bản chất hiếu chiến của các đảng cầm quyền Mỹ.Tại sao một số người việt chúng ta muốn núp dưới “bóng” chế độ Mỹ để “cóng rắn cắn gà nhà”,nhân dân việt nam chán ghét chiến tranh, chỉ muốn yên ổn hòa bình đoàn kết và phát triển,

  • “Bom đạn Mỹ đã cướp đi quyền được sống của người dân của một quốc gia có chủ quyền như irac, libi…, đây có phải là bản chất hiếu chiến của các đảng cầm quyền Mỹ.:
   Trả lời :
   Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti (28.04.1937-30.12.2006) và Muammar Muhammad al-Gaddafi (07.06.1942) là những kẻ độc tài phạm tội diệt chủng đã bị loài người và Liên hiệp quốc lên án. Chúng đã bị thế giới dân chủ mà đại diện là USA trừng phạt đích đáng vì đã giết bao dân lành vô tội. Đcsvn nếu không cải tà qui chính cứ tiếp tục ngoan cố chống lại nhân dân thì khi VN bị bọn bá quyền xâm lược thế giới dân chủ sẽ mặc kệ cho thằng bá quyền đánh chết thằng độc tài . Đcsvn đã bán nước ta cho TQ từ lâu rồi nên chuyện cõng rắn cắn gà nhà là chuyện tiếu lâm mà thôi.

 39. Neu la nguoi viet nam la con chau rong tien duoc sinh ra va lon lon tai viet nam!Cac ban hay can nhac lai nhung gi minh dang nghi!Lieu minh co xung dang duoc sinh ra tai noi day?nhung nhung gi moi nguoi noi lieu da co du can cu?thong tin lay tu dau?hay ban bi mua chuoc du do boi nhug dong tien cua nhug the luc phan dong?Toi la mot nguoi viet nam duoc sinh ra va lon len tai day.toi tu hao vi lich su quoc gia minh,toi tin tuong va su lanh dao cua dang cua nha nuoc!VIET NAM MUON NAM!
  toi yeu viet nam yeu dang cong san viet nam dang luan cham soc cho nguoi dan viet nam dung nen nhin nhan ngan wa nhu vay hay nhjn cuoc song ngay hom nay dang da cho chung ta nhung j? ban hay song va lam theo hcm va dang lanh dao
  Viet Nam Muan Nam Dang Cong San Viet Nam Quang Vinh Bac Ho Vi Dai

  • Các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước chăm sóc con cái của dân quá chu đáo như Nguyễn Trường Tô, Sầm Đức Xương và 14 vị lãnh đạo khác còn dấu tên. Tự hào thay cải cách ruộng đất, tự hào thay ngư dân lấy chiếu trùm thuyền, tự hào thay lạm phát đứng thứ nhì thế giới…Tất cả thông tin trên lấy từ các báo của nhà nước VN

 40. Tôi khi còn nhỏ đã từng đọc những trang sử của VN,tôi đã từng rất tự hào về việc nước của ta tuy nhỏ yếu tuy đã từng bị xâm lược nhiều lần nhưng không lần nào không có những vị anh hùng đứng dậy bảo vệ tổ quốc,không đánh ngã những thế lực xâm lược nước ta,dù thời gian bỏ ra ngắn hay dài, nước ta đều giành lại được độc lập. Nhưng giờ đây,tôi rất thất vọng với tình hình của nước ta,nhân nhượng-thỏa hiệp.Không chỉ vậy,ở vị trí của của một người dân bình thường,một học sinh, không phải sinh ra ở những gia đình giàu có thượng lưu,muốn gì được nó, tôi thấy nhiều sự tham ô, bất công.Thưở nhỏ,tôi thấy cảnh sát là một nghề rất vĩ đại,khiến tôi ngưỡng mộ nhưng giờ, tôi thấy ghê tởm,nhiều lắm tham nhũng,bất công,cũng không phải lời nói phiến diện,nghe thấy mà là đã chứng kiến,đã thấy,lúc đầu là bỡ ngỡ,nhưng quen rồi chỉ cảm thấy khinh bỉ chán ghét, tạo cho bây giờ cảm thấy rất ác cảm với nghề công an cảnh sát hay mấy cái công chức nhà nước đó.Nói phục vụ cho dân,đúng là phục vụ cho dân-nhưng tiên quyết là phải có tiền.Có thể có thể thấy lời tôi nói là phiến diện, không đúng.Nhưng xin thưa, những điều tôi nói là điều tôi chứng kiến, gặp qua, đối với tôi chỉ là một học sinh lớp 10 tầm nhìn hạn hẹp nhưng trước mắt, ấn tượng của tôi về thứ gọi là nhà nước rất xấu.Tất nhiên, không thể phủ nhận hoàn toàn tất cả những điều nhà nước làm cho dân, nhưng tất cả còn xa xa không đủ, tôi thấy được quá ít so với mất đi.Không lâu, sáng nay tôi nghe cha mẹ bàn bạc về việc tiền hàng hóa, tiền điện nước, vật giá leo thang, tăng tiền điện nước thì nhiều, lương thì không bao nhiêu,ôi,đúng là giết dân mà.Nghe cha mẹ phàn nàn tôi đâm ra chán nản,thử tìm hiểu thông tin đất nước hiện nay, đọc được bài này, xúc cảm lên, thế là viết,con gái mà,cảm tính hơn lý tính.Suy nghĩ sao nói vậy.Tôi yêu quý,cảm phục chủ tịch HCM,đó là sự thật.Nhưng giờ đây. tôi lại thất vọng với ĐCS,bề ngoài chưa biến nhưng bên trong đã biến chất.Phải chăng,theo thời gian, ý nghĩ của con người cũng biến chất,đã không còn theo đuổi mục đích ban đầu,đứng trên đỉnh của quyền lực và tiền bạc, mấy ai có thể bỏ được toàn tâm toàn ý lo cho dân,mấy ai lại không bao che khuyết điểm cho bản thân và con cháu.Ầy, thượng bất chính, hạ tắc loạn, một nữ sinh lớp 10 còn biết thì bao nhiêu người lớn lại không hiểu đạo lí này, hay vì sống trong xã hội đầy tham trọc này, ai cũng trở nên lạnh lùng, bo bo giữ thân, có tiền mới có khả năng nói trong xã hội này,quả thật đúng là :”Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền nữa bước khó đi”.Đến đây, lại nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du được học trong năm lớp 10 ^^:”Trong tay sẵn có đồng tiền, dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì”.

 41. Toj xjn co 1 y kjen. voj 1 ca nhan hay 1 tap the nao do dang baj nay nhe.toj bjet rag muc djck cua ng dang baj nay la lam gjam uy tjn cua dcs chu j.mun tjnh hjnh chjnh trj vjet nam mat on djnh….va hag tram ly do nua nhug may nguoj lam the thj duoc j nao.neu xay ra mat on djnh dan toj ctranh chag han thj sao.moj nguoj deu co gja djnh co cha me con caj anh chj em va nguoj than ban be.thu hoj moj ng co thuog yeu ho ko ha co con la con ng nua ko.khj xay ra ctranh thj chjnh moj nguoj va nguoj than cua moj nguoj phaj chju canh chet choc kho nhuc nhu vn ngay xua thuj.hay lam on ngj laj dj dug lam the nua se ko co ket qua j dau that day.ljck su van hoa truyen thog cua vn ko cho phep lam the dau.hay thuog moj nguoj hon thuog ban than mjnh nhe.cam on

 42. neu ai la ng vn thi nen hieu ro lich su, dat nc va con nguoi vn thi moi dua ra y kien dung dan nhat, lich su da chung minh rang, chi co dcs vn moi dem lai dc tu do, doc lap. chinh tri,hoa binh moi la tien de de phat trien dat nc,va hien nay chung ta dang tren da phat trien nhanh.co tieng noi tren truong quoc te,neu ban so sanh voi nhieu nuoc tren tgioi theo cntb da nguyen da dang nhu thai lan, filiping. an do, aicap… thi moi thay vn that hanh phuc va binh yen.Lich su, con nguoi vn khac voi cac nc khac nen phai chon duong loi rieng cho minh ,ko nen bat chuot cac nuoc lon song tu do nhung nhieu sung dan va toi pham, minh cung dag song o philiping dc 2 nam nen minh cung hieu, Phi cung da nguyen da dang, tung la donh minh cua My nhung co thay giau co gi dau, giau co va ngheo rat phan hoa, thu do Manila nhieu o chuot va do bam hon vn nhieu, ngay nao cung co vu giet nguoi ban sung dan, con nguoi thi ngu chi biet an choi tu do theo kieu tu ban, nen bi nguoi trung quoc va , An do qua lam chu no… cac ban oi hay yeu va tu hao minh la ng vn, dung nge bon phan dong noi bay, vn muon nam , ho chu tich muon nam, hoa binh la ien de de phat trien dat nc

  lich su VN da chung minh rang, voi su lanh dao cua dang CSVN dat nc ta moi danh dc doc lap, Hang trieu con nguoi vn da phai nga xuong vi nen doc lap do, Hien nay dat ta hoa binh , xa hoi on dinh va dang phat trien, chung ta ko muon thay canh do mau nhu lybia, an do, thai lan….nhung nuoc ngheo nen di len bang con duong rieng phu hop,fai biet hoc hoi nhung tinh hoa the gioi chu dung ai dua bat chuoc sung dang cua My va phuong tay, CNTB rat phan hoa giau ngheo, nguoi giau co se giung tien de bep nguoi ngheo, Toi yeu dat nc VN nhieu

 43. Sau khi đọc xong tất cả các lời nhận xét của mọi người, tôi thật sự không hiểu! các bạn đăng bài lên, rồi như những con người ngu ngốc trong xã hội văn minh!tại sao các bạn lại tranh cãi?tại sao phải đòi hỏi đảng phải như thế này như thế kia??? trước khi nghĩ đến những điều đó sao các bạn không tự hỏi “mình là ai trong xã hội này? mình đã làm gì để cống hiến cho đất nước”những con người luôn muốn tối đa hóa quyền lợi của mình,mà không nghĩ mình phải làm gì,cống hiến như thế nào để có quyền lợi đó??? có người thì rêu rao rằng ” ĐCS VN muôn năm”! tôi thừa nhận điều đó là đúng!nhưng không phải là đúng ở thời điểm bây giờ nữa rồi! các bạn a. cũng như các bạn, tôi chỉ là một người Việt Nam bình thường! tôi cũng muốn có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc như Đảng muốn đem lại cho chúng ta. Đảng đang cố gắng,nỗ lực giúp cho xã hội,đất nước VN chúng ta được bình yên, giúp nhân dân được sống trong thời bình theo đúng nghĩa! nhưng Đảng của tôi ơi! hiện nay những chính sách mà đảng đang áp dụng lại là những hạ sách đó! đó là những chính sách rất không HAY + không đem lại mấy hiệu quả. phải chăng hiệu quả nó mang lại chỉ mang tính tạm thời! tôi đang lo ngại rằng, nếu Đảng không thay đổi những chính sách có hiệu quả hơn,thì… các bạn biết rồi đấy! “cái mới tiến bộ hơn sẽ thay đổi những cái cũ kĩ,lạc hậu,bảo thủ…bởi xã hội loài người luôn vận động theo hướng đi lên mà! nếu không thay đổi,với những chính sách hiệu quả,Đảng ta sẽ bị Lật Đổ!mà các bạn biết rồi đấy, để tạo ra sự thay đổi về chất khi và chỉ khi đã tích lũy đủ về lượng. nếu đảng cứ khư khư những kế sách bảo thủ của mình,thì bạo loạn lật đổ càng tiến gần với VIỆT NAM hơn! là một người dân Việt,tôi tin rằng các bạn cũng như tôi,đều không muốn điều khủng khiếp đó sảy ra! hơn bao giờ hết,tôi khẩn thiết yêu cầu Đảng hãy nhìn nhận lại những chính sách của mình,thay đổi mình hơn là khư khư ôm giấc mộng quá khứ đã qua cách đây hàng chục năm. còn các bạn, những người dân VIỆT! Đừng có mà đứng đấy rồi kêu gào hai chữ Quyền Lợi! các bạn phải biết rằng quyền lợi chỉ đến với ai xứng đáng với nó mà thôi. hãy cống hiến bản thân mình vì đất nước yêu quý này! đất nước này,xã hội này chính là cua chúng ta: những người dân Việt. hãy nhớ,bạn là chủ nhân của đất nước này, quyền lợi sẽ đến với bạn khi ban biết tạo ra nó,hơn là ngồi 1 chỗ và nói rằng”ôi xã hội bất công”! điều đó có nghĩa là bạn đang bất công với xã hôi. cũng như chính bản thân bạn, gia đình bạn.
  ĐỪNG TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI NGU NGỐC NHƯ VẬY NHÉ, HÃY LÀM CHO XÃ HỘI TỐT ĐẸP HƠN BẰNG CHÍNH NHỮNG VIỆC LÀM NHỎ NHẤT CỦA BẠN!VÌ BẠN LÀ CHỦ NHÂN CỦA XÃ HỘI NÀY, CHỈ BẠN MỚI LÀ NGƯỜI ĐEM LẠI QUYỀN LỢI CHO BẠN, CHỨ KHÔNG PHẢI XÃ HỘI NÀO ĐÓ NHƯ BẠN NGHĨ ĐÂU!
  MONG MỌI NGƯỜI CŨNG NHƯ ĐẢNG SẼ SỚM HIỂU RA, SỚM THAY ĐỔI SUY NGHĨ, ĐƯỜNG LỐI THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HƠN!
  TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM!

  các bạn góp ý kiến của mình thì hãy viết bằng tiếng việt có dấu! như vậy là bạn đang tôn trọng người đọc!cũng như tôn trọng chính bản thân mình!
  Bạn đã làm được gì cho đất nước chưa mà luôn trách mọi người la ” ngu”, ” ngốc” như vậy. Đây là những từ của những tên cướp, giang hồ mà thôi. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình đấy
  khi danh gia mot che do can khach quan cong bang nhung viec lam duoc va chua lam duoc , dung phien dien mot chieu
  to chuc hay dang phai nao lanh dao dat nuoc khong quan trong dieu quan trong la phai lam the nao de doi song nhan dan ngay cang am no va sung tuc hon dieu gi di nguoc lai voi loi ich cua nhan dan can duong phat trien cua dat nuoc thi quyet tam dau tranh loai bo.

  • Tôi là người dân và đảng phải lo cho tôi :vì đảng là ” của dân, do dân và vì dân”. Đảng bảo thế.
   Nhưng thực tế thì đảng là ” của đảng, do đảng và vì đảng”. Đảng có đồng ý cho dân đổi tài sản của dân lấy tài sản của đảng không? Nếu đảng đồng ý thì tôi tin đảng và theo đảng, còn không thì quên đi.

 44. Chào tất cả mọi người,chúng ta được sinh ra trong một thời buổi hòa bình, Nhưng để có thể phát triển đất nước một cách mạnh mẽ thì mỗi người dân, mỗi nhà lãnh đạo chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế, nhìn thấy được ưu điểm để phát huy, nhìn thấy nhược điểm để phải khắc phục (khắc phục bằng được). Bác Hồ sinh thời của chúng ta đã nói: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Cái “dĩ” ở đây là cái mục tiêu.(Mục tiêu của chúng ta là xây dựng cho: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh). Cái “ứng” là cái linh hoạt, nếu như có thể đáp ứng được cái “dĩ” tôi và các bạn nguyện làm tất cả để vì tổ quốc, vì nhân dân, kể các tính mạng này.cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

  • Mục tiêu quá đúng : Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
   Đã làm được : cán bộ giàu, nước yếu, xã hội đầy rẫy bất công, độc tài lạc hậu.
   Cảm ơn bạn đã tâm sự.

 45. BÙI ĐÌNH QUYÊN, on Tháng Năm 18, 2011 at 7:49 sáng said: đính chính

  Tôi cho rằng Vn bắt buộc chính trị phải thay đổi đột phá vào năm 2014 , 2015 ? là bước ngoặc lịch sử : Lịch sử Vn sẽ có biến động lớn vào năm có số cuối vào số 4 và số 5 và dựa trên nhiều cơ sở căn cứ xã hội : Như năm 1945 ,1954,1964,1975 ,1984,1994 ,2005…….

 46. Hai kẻ thù không đội trời chung bỗng nhiên vui vẻ uống rượu, trò chuyện thân mật với nhau về hòa bình thế giới khiến không ít người hoảng hốt và đặt nghi vấn.

  Thực tế bin Laden đã chết dưới họng súng của Hải đội Seal, thi thể đã bị vùi sâu dưới biển, tuy nhiên vẫn có không ít những nghi vẫn xung quanh cái chết của trùm khủng bố này. Người ta đã từng thấy “em trai song sinh” của bin Laden lộ diện tại Canada và lần này lại tiếp tục “tái xuất” ở Brazil.

  Tuy nhiên, đây chỉ là bin Laden “phẩy” bởi tên thật của anh là Fernandez, 51 tuổi, một người đàn ông trông giống hệt bin Laden, hiện đang là ông chủ một quán bar tại Brazil.

  Diện mạo đặc biệt của anh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thậm chí nó còn đem lại sự phiền toái cho cuộc sống riêng tư của anh. “Tôi là một bin Laden yêu chuộng hòa bình và căm ghét chiến tranh”, Fernadez hài hước nói.

  Fernadez cho biết, 3 năm trước anh tình cờ gặp một Obama “phẩy” có diện mạo giống hệt tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhưng trên thực tế, người này tên là Silva, là một doanh nhân và cũng là một mục sư, 42 tuổi.

  Sự trùng hơp ngẫu nhiên khiến hai người gần gũi, kết thân ngay từ lần gặp đầu tiên, cùng nhau say sưa uống rượu và bàn luận chính trị như những đôi bạn tri kỉ. Sau khi chụp hình kỷ niệm, đôi bạn này vui vẻ nói rằng “Cuộc gặp gỡ của chúng tôi là hòa bình cho thế giới”.

  Dưới đây là một vài tấm hình thân mật của Obama và bin Laden “phẩy” tại một quán bar ở Brazil:

  Obama “phẩy” và bin Laden “phẩy” say sưa đối tửu và bàn luận chuyện chính trị

  Bắt tay thân mật đầy thiện chí

  Cùng vui vẻ chơi bida

  Thiên Thư (Theo Chinanet Story)

 47. ” ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM
  HỒ CHỦ TỊCH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG LÒNG CHÚNG TA ”

  TÔI LUÔN TIN TƯỞNG VÀO ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

  LUÔN LUÔN TẨY TRAY MỌI THÀNH PHẦN PHẢN KHÁNG , ĐEN TỐI CÓ Ý ĐỒ CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM !

  LUÔN LUÔN SỐNG THEO LÝ TƯỞNG ” TỰ DO – DÂN CHỦ – BÌNH ĐẲNG ”

  học hành tử tế . Bằng này cấp nọ . Nói ra thì toàn là giáo sư , tiến sĩ ; học ở bên tây , bên tàu . Tôi hỏi thật các cậu nhé , các cậu cứ nói là đảng cộng sản thế này thế khác , không lo được gì cho dân , do đó , với tư cách là nhà trí thức , các cậu cứ lấy mấy cái thứ dân chủ phương tây về đây rêu rao đủ thứ , vậy có bao giờ các cậu nghỉ lại , với tư cách là nhà trí thức , các cậu đã giúp gì được cho cái đất nước này chưa , hay các cậu chỉ biết ngồi đó lấy cái sở học của mình để phục vụ cho việc kích động nhằm làm cho đất nước mất ổn định để bọn nước ngoài có cớ can thiệp vào nước ta . Tôi nói thật , nếu các cậu là người dân việt nam chân chính , có trình độ giỏi như bằng cấp đã ghi , thì các cậu nên lấy cái sở học của mình để phục vụ đất nước còn hơn . Còn nếu các cậu thuộc loại ăn không ngồi rồi , ngồi mát mà muốn ăn bác vàng thì thôi ở bên tây đi bọn nó nuôi , đừng có rêu rao gây rối . Ở đây không có ai ngu hơn các cậu , nhửng gì các cậu rêu rao người dân việt nghe không có lọt lổ tai nên họ gọi các cậu là bọn phản động , vậy thôi

 48. Tôi thật là mắc cười đối với biện luận của bạn ở trên. Tôi hỏi thật bạn nh1, tiến sĩ giáo sư thì sao? Làm gì phục vụ cho đất nước ah? Tôi nói nhé, khỏi cần tiến sĩ giáo sư gì cả, chỉ cần 1 cái bằng ĐH loại Trung Bình, rồi chuẩn bị sẵn vài chục triệu, rồi kiếm 1 cơ quan nhà nước và cuối cùng là “phục vụ” đất nước. Còn ko ư? Bạn sẽ bị liệt vào hàng “có nguy cơ phản động” và ko bao vờ ngóc đầu lên nổi đâu. Dì tôi là 1 giáo viên Tiếng Anh, khi mới ra trường gia đình dì đã mất 15tr cho vị trí giáo viên chính, và thêm 35tr cho cái chức “biên chế” gì gì ấy. Xem ra dì tôi “phục vụ” đất nước tốt nhỉ?

  Còn về vấn đề đảng CS thế này thế nọ. Tôi thì ko quan tâm lắm, nhưng mà tôi biết chắc chắn 1 điều SỰ TỒN VONG CỦA 1 CHẾ ĐỘ KO PHỤ THUỘC HAY TỈ LỆ THUẬN VỚI XƯƠNG MÁU BỎ RA ĐỂ GIÀNH LẤY. Gian khổ thì sao chứ, xương máu nhiều thì sao chứ? Tất cả thứ đó đã là quá khứ, cái quan trọng là hiện tại, nếu đảng cứ thối nát mục rửa như thế này thì vc sụp đổ là tất nhiên, ko có gì bàn cãi, âu đó cũng là lẽ tự nhiên. Ko phải tôi ăn cháo đá bát, các bác cứ nhìn nước Hàn Quốc thì rõ. Ta và họ ai hơn ai?

  Để tôi nêu thêm vài luận cứ mang tính thuyết phục nhá:
  +VN bây giờ dang khúm núm trước TQ, mặc dù bọn Tàu khựa này ko ưa gì VN => tất cả cũng tại vì lãnh đạo nước ta “sợ mất đi chế độ ĐCS” hay nói trắng ra là bọn lãnh đạo sợ mất việc làm.

  +Giáo dục: Quá nhiều bất cập, lương giáo viên còm cõi, quá nhiều thứ vô lý phải học, những môn đầy tính “lý thuyết” thì dồn lấy dồn để. Để cuối cùng HS sau 12 năm học toàn là “giáo sư tiến sĩ”.

  +Chính trị: Lũng đoạn, “con vua thì lại làm vua” hối lộ tham nhũng quá nhiều. Hình thức “bỏ phiếu kín” xem ra rất là “kín” đến nỗi ko ai biết thực hư ra sao! Dân chúng thì chỉ biết “Thôi kệ, bép xép thì kẻo mang họa vào thân”

 49. tóm lại, dù nhà nước có ra sao đi nữa, Tôi cũng không bao giờ chống lại nhà nước, chống lại đảng. Bác Hồ là thần tượng của tôi. Gia đình tôi có rất nhiều người đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc, và nhà nước thật sự đã rất quan tâm đến gia đình tôi. Tuy là 9x nhưng lòng yêu nước của tôi ko dễ dàng bị kích động như bậy đâu.
  Đừng cậy mình có ăn học là có thẻ nói ra những việc trái với đạo đức, với luân thường đạo lý như vậy nhé. Bởi đây chỉ là ngụy biện, là xuyên tạc mà thôi. Nhà nước và Đảng cộng sản là số 1

 50. Xàm…xí….

 51. viet nam hiện nay chỉ có 2 phái đó là dân và đảng. đảng hô chống tham nhũng…dân thì chẳng có gì để tham nhũng rồi…vậy đảng hô chống tham nhũng tức là đảng hô chống lại đảng…mời các bạn suy ngẫm xem thế có đúng không ?

  dân sai thì đã có đảng đứng ra chừng trị..còn đảng sai thì đã có dân bất khả trị..thật công bằng

  tức nước thì sẽ có ngày vỡ bờ

 52. tôi là một người Việt Nam yêu nước . Tôi thấy có một số bạn đăng tin nói nước ta cần phải có đa nguyên đa đảng thì tôi khuyên các bạn đó nên nghỉ lại vì các bạn thấy đó trên thế giới có nhiều quốc gia có nhiều đảng thì tình hình trong nứoc của họ luôn trong tình hình căng thăng và bất ổn ví dụ như nước libya đó các bạn thấy không chỉ vì nhiều đảng ma nứoc của họ bị những kẻ phản động có thể lợi dụng đó để chống phá đất nước để giờ đây những anh em chúng ta trên thế giới này đang dần mất đi cuộc sống này vậy mà trong khi nước ta đang ổn định và hạnh phúc thế này mà các bạn còn muốn thế nào nữa cơ chứ . Vậy tôi hỏi các bạn rằng tại sao Bác Hồ năm xưa đi qua các nước tư bản để học hỏi cách lãnh đạo của họ mà Bác HỒ không học cách lãnh đạo đãnh của họ mà Bác Hồ chọn con đường XHCN ? . Mà vì Bác muốn rằng nước ta là một nước của dân , do dân , vì dân . BÁc muốn nước VN của chúng ta sẽ luôn trong tình trạng hoà bình , thịnh vượng và ấm no hạnh phúc .Mặc dù , hiện nay Đảng ta có nhiều khuyết điểm thì chúng ta co thể sửa chửa và cải cách theo hướng tích cực nhưng vẫn mang tính chất là một nuớc XHCN .ĐCSVN là đảng mà đã mang lai cho chính chúng ta hay bản thân tôi cảm thấy thật thanh bình và hạnh phúc . Tôi thấy rằng giới trẻ hiện nay của chúng ta đang mắc một căn bệnh mà ở đó tính ích kỷ của mình đang lấn chiếm hết tâm hồn của bản thân mình . Tôi mong rằng các bạn nên suy nghĩ một cách thấu đáo kẻo những người đang có âm mưu phản động lật đổ ĐCSVN có cơ hội lợi dụng để đạt được mục đích của họ .Thanks ^^!

 53. Sao có một số bạn lại có thể nói ra những lời nói mà bất cứ ai là một công dân VN không thể chấp nhận được vậy nhỉ .Các bạn phải biết rằng đất nước ta có thành quả được như ngày hôm nay là đã mất biết bao nhiêu xương máu của biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ để giành được đất nước độc lập như hôm nay vậy mà lại có những người nói ra như vậy được . Tôi thật sự cảm thấy thất vọng với những bạn có những suy nghĩ lệch lạc như vậy .

 54. bạn không đủ sức đẻ nhận thấy ưu va khuyêt điểm cua chính quyền việt nam,chúng toi tin vào chế độ ngày nay tin vao sự lãnh đạo của dang,chỉ có những người chỉ biết lo cho bản thân ma không nhìn về dân tộc thi mãi cũng chỉ là nguoif hèn nhát,đất nước trãi qua bao đau thương đổ máu mới có ngày hôm nay,những bài viết của bạn chỉ làm cho bạn thêm xấu hổ với bản thân mình với dân tộc mình..bạn đã chiến đấu chưa bạn đã thấy máu chảy chưa xin thưa với bạn tôi cũng chỉ được nghe cha ông kể lại nhưng tôi hiểu đươc tin vào con đường của đảng,còn với bạn bạn chỉ là con rùa chỉ biết rúc đầu bạn biết gì mà nói những lời như vậy..thật xấu hổ

 55. đúng thật việt nam giờ đây có quá nhiều bất cập.nhà nước không cho thấy được sự dân chủ ở đâu cả.tệ nạn tham nhũng thì nhiều quá.càng ông chức to thì càng ăn tiền nhiều.mà nhất là công an ý ăn nhiều kinh.xe cứ đi qua xuống làm luật cái là lại cho đi tiếp.thế thì lấy đâu ra xử phạt.trả trách nhiều tai nạn giao thông là phải.tôi nghĩ 1 đảng cũng tốt nhưng đảng ta cần có cách lãnh đạo dân chủ tiến bộ hơn không lệ thuộc quá lớn vào nước nào cả.

 56. CO khi nao ai nghi den xa~ hoi khi chien tranh dien ra so sanh voi xa hoi bay gio chua? luc chien tranh thi moi nguoi dan day long yeu nuoc da~ ko mang den tinh mang& ca cuoc doi phia truoc cua ho da~ dung len chien dau het minh voi bon cho Phap&My~.tuy toi khong duoc chung kien nhung hing anh thuc te do’ nhung toi cam nhan duoc su yeu nuoc, anh hung bat diet trong tam tri moi~nguoi dan vietNam ta!. nhung su that dau long lai la xa~ hoi cua dat nuoc ta wa bao nam doi moi nhu hien nay! cong nhan la dang da~ dua dat nuoc moi ngay mot doi moi rat nhieu nhung bay gio thi sao chu’.cai ji ma con ong chau cha, cai ji ma’xa~ hoi cong bang… bay jo da~ khong con nua~ roi. su that rat dau long la nhu vay. nan tham nhung thi moi ngay cang nhieu ma’ khong co bien phap nao de dap tat! ma co dap tat cung ko duoc nua~ roi! haizzz co le~ con rat nhieu duong day tham nhung lon hon nua~ ma van chua dc vach tran, ko can than chinh la nay? sinh tu trong bo may nha nuoc..Quoc hoi.. chinh phu?… toi noi that neu xa~ hoi cu ngay cang the nay thi tha quay lai lich su toi cung chap nhan va thay tot hon day. Toi yeu nuoc voi bao nhieu la tu hoa va vinh hanh nhung ko biet fai noi ji va dat nuoc than yeu bay jo! Con cai BOn TQuoc ma dam wa nuoc ta xam chiem thi toi se do 2 doi tay nho be cua minh de bao ve dat nuoc. THE LA HET!

 57. Đảng Cộng Sản Việt nam là Đảng chân chính.ai là người dân của dân tộc việt nam yêu nước đều thấy rõ diều đó.tin phản đọng thi quản trị block cho dang len.tin tot dep thi khong cho dang len.thuc tien viet nam luon duoc hoa binh, luon duoc tu do nho Đảng Cộng Sản.toan lũ phản quốc,bắn chết đồng bào nhân dân việt nam roi chay sang mỹ giờ quay lại ra vẻ dạo đức.Biết gì về việt nam mà nói.bọn may thích chiến tranh nhu libya ak?thích đồng bào nhân dân mình phải chết vì bọn nước ngoài ak?bọn mày đã lam được gì cho tổ quốc,tot nhat hay dong gop sức mình cho tổ quôc,xây dụng đất nước.giữ vững chủ quyền biển đảo của việt nam

 58. tôi yêu Việt Nam.yêu tự do-hòa bình
  viêt Nam con rồng cháu tiên.Chúng ta là cùng một bọc trứng mà ra,hãy đoàn kết để bảo vệ chủ quyền đang bị đe dọa.hãy tin rằng ngay mai tươi sáng sẽ đến với mình.đừng quá bi quan về cuộc sống hiện tại nhưng cũng đừng quá nhu nhược.đừng nghe những gì bạn không nhìn thấy hãy tự nhủ rằng bạn đang sống ở 1 đất nước hòa bình và đảng là người đã mang lại cho chúng ta điều đó.bạn không nên đưa ra nhưng điều chỉ trích đảng ta mà hãy xem mình đã làm được gì cho đất nước này chưa.bạn đang được sống 1 cuộc sông ấm lo đầy đủ tại sao lại muốn chiến tranh như ai cập.dù có thay đổi nhưng không phải bằng máu mà là đàm phán.bao nhiêu cảnh đời còn bất hạnh hơn các bạn nhiều họ đâu được tiếp xúc nhiều,nếu họ nghe nhìn thấy diều các bạn viết về Đảng như thế,họ sẽ nghĩ gì và làm gì.giả sử chiến tranh xảy ra gia đình bạn người thân bạn sẽ như thế nào.trong quá khứ đã có bao nhiêu người đổ máu mồ hôi nước mắt để có ngày hôm nay.đừng làm cho mọi viêc nghiêm trọng hơn.hãy nhìn xa hơn các bạn nhé.hãy hướng về Hoàng Sa,Trường xa kìa.Đừng ở đây chỉ trích đảng ta nữa.Câu “ĐOÀN KẾT-ĐOÀN KẾT-ĐẠI ĐOÀN KẾT.THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG” là nền tảng của chúng ta mà
  http://www.baomoi.com/Tuong-Viet-Nam-phan-tich-diem-manh-yeu-cua-TQ-o-bien-Dong/122/6425205.epi các bạn hãy đọc nhưng tin này để biết chúng ta không nhu nhược
  ——–
  sao lại xóa bài của tôi.có lẽ bọn này là phản đông rồi,anh em tẩy chay nó đi.1 lũ vô đạo đức viết ra bài viết này.mình góp ý lại xóa đi.ko tục tữu đúng chính tả mà.fuck

 59. TOI YEU VIET NAM
  YEU TAT CA NHUNG GI THUOC VE VN

 60. Em năm nay 29 t.Học xong Đh cách đây 7 năm…Trong trường bọn em được dạy (hay là nhồi sọ):

  “BỌN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA THỐI NÁT,,BÓC LỘT CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI LĐ”.Và em vẫn đinh ninh điều đó cho đến năm 2006 -tức là sau 1 năm qua Hàn Quốc.Có một số điều em nhận ra sau khi sống 6 năm bên nước TBCN.(so với Triều tiên luôn nhé):

  _Bầu cử :Người muốn là lãnh đạo sẽ phải đi từng vùng trong chiến dịch tranh cử,sau đó sẽ phải dùng lời lẽ thuyết phục nhất có thể,hứa sẽ làm gì cho đất nước cho dân chúng(tất nhiên là lợi ích rồi).kết quả bầu cử của cử tri từng vùng sẽ truyền trực tiếp trên TV. Vui chưa?

  = CNXH:Bầu theo hình thức phiếu kín (rất rất là kín), Chẳng hứa hẹn gì ,chả biết thằng nào với thằng nào cả, bầu thằng nào cũng như rứa:ngồi hết nhiệm kì nếu dây vẫn làm ăn tốt ,ngồi thêm nhiệm kì nữa.

  _Xã hội :Cực ổn,em đi đường chảng có chuyện là tự nhiên có thằng hỏi: MÀY THÍCH NHÌN ĐỂU HẢ?Móc túi-ko có,trộm cắp tất nhiên là có,nhưng em thấy toàn là người Việt nhà mình sang bên này rùi làm (kiểu XHCN)..Đi đường cực kì an toàn .Cs làm nhiệm vụ của họ (tất nhiên có ăn đút lót nhưng ít lăm có 30$ phạt phạm lỗi thôi) có cả chuyện hôm em đi đường gặp 1 bác tài thò cổ ra chửi CSGT vì tội dừng xe giữa dốc (Ở VN chắc mang tội chống người thi hành công vụ quá à) ko như ở vn CS có nhiệm vụ hành dân bắt dân và đánh cả dân.
  =XHCN:các bác nhìn và tự xét nhé.

  _Sinh hoạt và các vđ trong cs: Lương ơ bản người lđ nước ngoài 900$ (em =1200$). Mua đc rất rất nhiều thứ. Xe ô tô: 800$ có em để đi(ngon lém) em Santa Fe 2008 giá có 7500$….thịt lợn 5$ /kg…….

  =CNXH: Các bác triều tiên giờ vẫn xếp hàng mua tem phiếu, lương khoảng 150$ gđ 4 người tiêu 2 tháng (đây là người Hàn nói với em nhá),Nông dân vẫn làm theo kiểu công xã,èo muốn chết quá.Các bác ở việt nam làm cn thì biết:ngày lương ko nổi cân thịt lợn===chết đói.

  _Giáo dục:LƯƠNG GV Hàn thuộc loại lương cao nhất trong XH,Học sinh cấp 1 – 2 ko mất phí

  ====CNXH: Luong GV sau 8 năm đi dạy của thằng bạn em là 2 triệu 3 .Vợ thằng bạn tốt nghiệp bằng đỏ dạy ĐH lương 1 củ 7 ;((.Bản thân em đéo xin đc vì thằng hiệu trưởng ko dám nhận tiền người quen.Nó ăn của người lạ ngon hơn. Có thằng cậu họ làm Gđ sở bị dính chưởng nó cũng đéo sao,chuyển sang vị trí khác còn ngon hơn(mẹ cái bon CS)..
  ……………………
  ………………………
  = Rút ra kết luận ::VN so với Bắc Hàn chắc ngon hơn về cs và ct nhưng còn thấy thối lắm.Để công bằng ta hãy nghĩ chút nhé.Nam Hàn do Mỹ (TBCN) đỡ đầu ,Bác Hàn do LIên Xô (XHCN) đỡ đầu.CÙng có xuất phát điểm ,còng tiếng nói,cùng suy nghĩ ===Sau 50 năm ta có gì ?
  Còn ở VN chúng cứ đổ lỗi cho CT ,nhưng CT kết thúc lâu rồi,Các cụ lãnh đạo của bảo kT phát triển tăng trưởng này tăng trưởng nọ,NHƯNG em thấy cs dân ngày càng teo tóp..mệt.

 61. minh yeu Viet Nam cac ban a

 62. Đúng là bài báo rất hay! phản ánh rất đúng tình hình thực tế nền kinh tế và chính trị của VN hiện nay, hy vọng người dân trong nước cần có tri thức tốt hơn để nhận ra những sai trái của xã hội hiện tại, đồng thời tôi kêu gọi tất cả các đồng bào Việt Kiều ở nước ngoài hãy góp công góp sức để cho dân mình đỡ khổ, đỡ nghèo đói và bất hạnh. Các bạn đừng có mơ là Đảng CS sẽ giúp các bạn trở nên giàu có và công bằng dân chủ.”Đừng hỏi tổ quốc làm gì cho ta mà hãy hỏi xem ta đã làm được gì cho tổ quốc của ta”
  Cảm ơn các bạn!

 63. dang co gi tot dep che do thoi nat.ko co cong bang .nhung nguoi noi la chong tham nhung nhung thuc chat nhung nguoi do moi tham nhung >dien hinh la thu tuonng nguyen tan dung .ko cho nguoi dan noi.bao dai cung ko dc dang tai su that.noi chung la dang nhu con cac

 64. Điểm lại thái độ của chính quyền Việt Nam ::

  Ưu điểm:

  – Quốc Hội đã có bước tiến bộ mới, mở rộng dân chủ hơn, nhưng về thực chất, trong thể chế chính trị Việt Nam hiện nay, Quốc hội không có thực quyền.
  Bình luận :
  Quốc hội không thể có dân chủ khi các đại biểu của nó không do dân đề cử và không do dân tự ứng cử. Các đại biểu quốc hội bị qui định trước tỷ lệ 1/10 không đảng viên/đảng viên. Một khi quốc hội không đại diện cho nhân dân thì mọi sự tiến bộ chẳng qua chỉ là mị dân để kéo dài sự thống trị của đảng.
  – Cải cách chính trị nữa vời, vẫn còn hình thức “con vua thì được làm vua”, hiện tượng bè phái vẫn xãy ra từ trung ương đến cấp cơ sở, độc diển bầu cử vẫn tiếp
  diển.
  Bình luận :
  Về thực chất không có cải cách chính trị gì hết, chỉ có cách thực hiện những hành vi ăn cắp và ăn cướp tài sản của nhân dân và tài sản của đất nước bớt trắng trợn hơn mà thôi.
  – Thiếu hiệu quả chống tham nhũng, có biểu hiện bao che qua các vụ án vinashin, chủ tịch Hà Giang, những vụ công an bắn dân….
  Bình luận :
  Với chính sách tiền lương cho cán bộ công nhân viên nhà nước đủ nuôi sống bản thân và gia đình 10 ngày/tháng thì bắt buộc tất cả cán bộ công nhân viên phải tham nhũng nếu họ muốn tồn tại. Việc chống tham nhũng là chống lại chính sách tiền lương của nhà nước, đó là 1 trong những mâu thuẫn lớn nhất của CNXH. Mỉa mai thay vua tham nhũng làm trưởng ban chống tham nhũng thay vì phải làm trưởng ban tham nhũng mới đúng sự thật.
  – Báo chí trong nước đã giảm bớt tuyên truyền mị dân để phục vụ cho đảng phái chính trị, đưa ra được nhiều bài viết để xoa dịu lòng dân do chủ trương của chính quyền, có xu hướng ngày càng trung thực với những thông tin.
  Bình luận :
  Đây là 1 tiến bộ đáng khích lệ nhưng cần phải có tự do báo chí theo quyền con người của Liên hiệp quốc.
  – Đã nhìn thấy nguy cơ Quốc nạn tham nhũng và đói nghèo là những yếu tố quyết định sự tồn vong của Đảng cầm quyền.
  Bình luận :
  Cái này các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước nhìn thấy từ lâu rồi nhưng họ không thể nào thay đổi nó được vì nó là 1 cơ chế. Nếu họ thay đổi nó tức là phải thay đổi cả cơ chế. Nếu 1 vài vị trong bộ chính trị muốn thay đổi nó chắc chắn cũng sẽ bị guồng máy đó nghiền nát ngay. Muốn thay đổi nó chỉ có nhân dân mới làm được thông qua biểu tình và bãi công. Đcsvn không đủ khả năng giải quyết 2 nhiệm vụ : cơm no áo ấm cho nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải cho Tổ quốc.
  Khuyết điểm:
  Tất cả những khuyết điểm tác giả nêu ra chỉ là hiện tượng mà không phải là bản chất.
  Thực tế đến người mù cũng nhìn thấy nếu CNXH có thể thành công thì nó đã thành công ở đông Âu từ lâu rồi chứ họ không đợi VN xây dựng CNXH thành công xong họ mới bắt chước.
  Bản chất của vấn đề : CNXH chỉ có thể thành công khi con người từ bỏ được tính tư hữu của mình. Tất cả đều là của tập thể : tiền, nhà, bất động sản, xe hơi, công cụ và vật liệu sản xuất, lương thực và thực phẩm, đồ dùng cá nhân, vợ, chồng, con cái, mồ mả, ông, bà, cha, mẹ…
  Muốn con người từ bỏ tính tư hữu của mình có 2 cách :
  a. Phẫu thuật bỏ vùng não bộ có chứa tính tư hữu của 7 tỷ con người trên hành tinh này. Điều này khó có thể thực hiện được do không có đủ số lượng bác sỹ phẫu thuật cần thiết.
  b.Chế tạo thành công 1 loại dược phẩm khi uống vào sẽ huỷ bỏ phần não bộ có chứa tính tư hữu của con người và như vậy CNXH nhất định thành công.
  Kết luận đcsvn chỉ cần dốc hết sức lực và tiền của chế tạo thành công dược phẩm thần kỳ uống vào quên hết những gì là của mình made in VN là xong, nhân loại sẽ mang ơn đcsvn đời đời.

  • Bạn bình luận rất hay.

   Hãy viết bài gửi đến các trang Báo blog để giới thiệu đến bạn đọc.

   Những ý kiến viết dưới dạng phản hồi không đủ tính thuyết phục.

   Tôi thích lắng nghe và tôn trọng mọi ý kiến đóng góp.

   trân trọng

   Dân quyền

   • Cảm ơn bạn đã góp ý, nhiệm vụ của mỗi người dân Việt nam yêu nước là đấu tranh cho mọi người dân được cơm no áo ấm và tòan vẹn lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên để lại cho con cháu chúng ta đến nghìn đời sau. Do thời gian và khả năng có hạn tôi cố gắng làm tất cả những gì cho nhân dân của tôi và cho Tổ quốc của tôi, để khi về với tổ tiên tôi nói với ông cha ta rằng con đã cố gắng làm tất cả những gì con có thể. Tôi cảm ơn tất cả các bạn có mặt ở trang web này vì sự có mặt của các bạn chứng tỏ các bạn đang làm 1 điều gì đó có ích cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

 65. Vì Dẫu hôm nay là 19/6/2011 TỨC LÀ ĐÃ QUA NGÀY BẦU CỬ TOÀN QUỐC .vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Cán bộ UBND tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???
  Bùi Đình Quyên, on Tháng Năm 29, 2010 at 10:05 sáng
  1. NẾU PHÂN TÍCH SÂU XA THÌ VỤ PHUN NƯỚC CỨT NGƯỜI QUA NHÀ VỆ SINH VÀO HÀNG NGÀN NGƯỜI DÂN Ở CHỢ HẠ LONG 2 CÒN NẶNG TỘI HƠN VỤ QUAY CLIT gái BÁN DÂM ở thị xã Cẩm phả ( tôi xin hỏi nhà chức trách giả thuyết có AI hắt hoặc dùng vòi phun nước cứt người qua ta lét chảy ra vào mặt nhà chức tránh thì có phải đi tù không ,hay là không ảnh hưởng gì đến xã hội và môi trường và nhâm phẩm con người ? hay là dân ở chợ hạ long không phải là con người ,lên ai muốn phun nước thải vào mặt cũng được : mấu chốt cốt lõi đạo đức trưởng công an thành phố hạ long HÍ VĂN MINH, trưởng công an phường yết kiêu PHẠM VĂN TƯƠI , điều tra viên VŨ ĐỨC HOAN ở đây ( sau khi điều tra có công bỏ lọt tội phạm VŨ ĐỨC CƯỜNG tại vụ án chợ hạ long 2 VŨ ĐỨC HOAN được phong ngay làm TRƯỞNG CÔNG AN phường Đại yên thành phố du lịch di sản thiên nhiên thế giới :” NÓI LỜÌ HAY LÀM VIỆC TỐT “ là ở đây) ? Nhưng ai làm gì được mấy ông CÔNG AN NÀY nào vì pháp luật là của mấy ông này ????: VÌ CÓ NGƯỜI BỊ PHUN nước phân CẢ VÀO MồM :do vậy hành vi này có phải là tội ác đầy trời không CÂU Hỏi ĐẶT RA TẠI SAO CÔNG AN QUẢNG NINH LẠI BAO CHE CHO VỤ NÀY, ĐẾN NAY KHÔNG SỬ LÝ ? MỘT CÂU HỎI rất khó GIÀNH CHO Bộ công an và cho Quốc hội , CHO ĐẢNG BỘ ??/ ( vào ngày sau tôi sẽ cho băng vdio này hết lên mạng sẽ biết ngay tội ác đầy trời COI THƯỜNG NHÂN PHẨM CỦA NHÂN DÂN : vụ cô gái bán dâm kỷ luật 5 cán bộ công an ?????)

 66. TẶNG BẠN KHÁCH PHẢN HỒI NÀY
  Nhật ký : lúc này là thời điểm 12 giờ đêm NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN thời gian chuyển giao năm mới :NĂM TÂN MÃO vì công nhân của tôi không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY TÔI VẪN NGỒI ĐÂY, ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN, HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG GIAO THỪA CHUYỂN GIAO NĂM TÂN MÃO :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ CÚNG : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN ,CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY , ĐÊ TIỆN HẾT CHỖ NÓI ???

 67. đảng , nhà nước sao mà bao dung quá . Cái tên bùi đình quyên này bắt lại nhổ hết răng là xong . Để la om tỏi cả làng không ai ngủ được

 68. Lừa dân , bắt nạt dân, tham ô lãng phí tội ác tày trời : đảng và nhà nước mà bẻ răng người dân lương thiện thì còn gọi gì là Đảng nữa , gọi gì là nhà nước nữa ? đầu óc thế mà đi dạy đời viết nhiều phản hồn lý luận nhiều thế : TẶNG BẠN KHÁCH

  • những tình hình bạn nói trên bất cứ đất nước nào cũng bất cập. nhưng đảng đã và đang luôn luôn săn lùng những kẻ lợi dụng quyền hành như thế để trừng trị cho thích đáng. không ngừng đưa ra những luật lệ nhằm ngăn chặn họ. sao các bạn không biết suy nghĩ ai đã giúp đỡ dân khi gặp khó khăn thiên tai, ai đã đại diện ra mà kêu goi giúp đỡ dân. bạn nói mình xem bạn có thể đứng ra làm như vậy được chưa? mà đưa ra những lời phản bác đảng và nhà nước mình. theo tôi thấy phải đáng phê bình những ai nói xấu và bôi nhọ đảng và nhà nước. tôi nghĩ cần phải loại trừ hay trục xuất những kẻ xấu như vậy ra khỏi đất nước để biết được mùi chiến tranh loại lạc ở các nước đa đảng trên thế giới xem họ sống chết ra sao? khi đó có thấy nhục nhã với đất nước nữa không?
   tôi yêu việt nam.
   nào chàng trai của việt nam, nào cô gài của việt nam hãy vững tin vào đảng và nhà nước, cùng góp sức nhà nước vững mạnh. ooooooook! nhé

 69. gia đình,dòng họ mọi người lúc nào cũng thấy đối xử công bằng,mọi người thật sự chưa bao giờ cảm thấy bất mãng.mọi người chưa từng nghe,chưa từng biết,chưa từng thấy,chưa từng chứng kiến những người trong gia đình tranh dành, sát hại lẫn nhau chỉ để được danh lợi riêng cho mình?vậy mọi người nghĩ sao?trong gia đình mọi người đã nề nếp yên ổn chưa?huống chi cả một đất nước,cả một mạng lưới, họ có tài nhưng đâu thể làm hài lòng hết những người “9 người 10 ý” này.tôi là một sinh viên bình thường,học thức bình thường gia đình bình thường,không liên quan đến công chức gì,không giàu có gì.nên đừng nói tôi bênh vực, hay nhìn một phía gì.nên tôi chỉ biết cố gắng là người tốt,trung thực.nhưng tôi nghĩ mọi người ai cũng có thể nói vậy,nhưng mấy ai thoát khỏi cám dỗ đồng tiền khi mình có quyền.Mọi người đòi bầu cử ư?tôi thấy cũng đâu được gì!sao mọi người biết ai tốt ai xấu hay lại bầu người minh quen nên mới biết tính cách của họ.rồi người đó được bầu ai giám chắc sẽ tốt như xưa quen biết?nên tôi chỉ mong đảng và nhà nước và tất cả mọi người hãy bỏ qua những lỗi lầm được cho là nhỏ nhặt và hãy cùng cố gắng làm tốt khả năng và trách nhiệm của minh.lớn làm việc lớn, nhỏ làm việc nhỏ “tùy theo sức của minh” chứ không phải người dân không liên quan gì

  Là một người công dân của nước Việt Nam,chắc có lẽ ai cũng tự hào mình là cháu con của Bác Hồ kính yêu vĩ đại.Con đường mà Bác đã lặn lội hơn 30 năm trời để đem lại hạnh phúc,tự do cho dân tộc ta,cho đất nước ta là CNXH.Bác đã tìm ra một tư tưởng lớn,một lý tưởng của nhân loại-chủ nghĩa Mac-Le6nin.Chúng ta đang đi theo dấu chân của người,đi theo một con đường mà ko chỉ là mong ước của một dân tộc mà là của cả các dân tộc trên thế giới đó là công bằng,tự do,dân chủ,bác ái.DCSVN đang thay mặt nhân dân VN sánh vai với các dân tộc trên thế giới đi đến cái chân trời hạnh phúc đó.TRên bước đường đi,chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những bước đi lệch lạc,sai lầm.Vì vậy chúng ta cần phải có thời gian giống như Bác đã bỏ ra để đi đên cái đích rạng rỡ,để rút kinh nghiệm,sửa chữa những sai lầm đó để chúng ta đi đến chân trời đó được.Hỡi những nhà lãnh đạo của VN đang lầm lối bước vào một vũng lầy đầy cao sang nhưng nhơ nhớp,bẩn thỉu kia,hãy tỉnh ngộ và rút chân ra khỏi cái vũng lầy tối tăm,ma mãnh ấy,hãy dùng hàng triệu con tim thánh thiện của con người thức dậy thanh lọc cái xã hội dơ dấy này.

 70. Bác và đcsvn đã dẫn dân tộc đến tận cùng của nghèo đói, bất hạnh, bất công, tham nhũng, lạm phát 19,8% đứng thứ nhì thế giới, nhân dân lao động bị bóc lột đến tận xương tủy và đất nước hiện nay đứng bên bờ của sự hủy diệt bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta và bởi các loại hóa chất độc hại của chúng.

 71. bao giờ cho đến ngày xưa?thời đại hồ Chí Minh nay còn đâu, giờ chỉ còn lại quan tham cán bộ bán nước, chỉ biết vơ vét của dân làm đầy túi cán bộ. ở đâu cũng thấy bán đất cho nước ngoài để họ làm bãi rác công nghiệp. dân không bán thi bảo dân chống đối chính quyền rồi cho quân về bắt bớ đàn áp, còn cán bộ ở khu vực đó ở đó tự nhiên trở lên giàu có nhà cao tầng, xe cộ đắt tiền thử hỏi ở đâu ra tiền của như vậy? công an nửa đêm vây bắt người không cần đọc lệnh vậy thử hỏi dân chủ ở đâu. tôi đã từng chứng kiến cảnh hàng trăm công an cùng cán bộ đi cướp của dân. người đứng lên đòi quyền lợi cho dân thì cho là bạo động liền bị bắt đi tù. thôi thôi đừng dây vào cái đcs ngày nay nữa mà hãy tin vào một chính đảng sau này. cái j thì cũng có thời thôi đcs cũng không khác các chế độ ngày xưa đâu hưng thịnh rồi suy vong đó là điều tất yếu thôi. như các thời đại khác có các cuộc nổi dậy mang tính tự phát nhỏ lẻ rồi có một cuộc cách mạng cải cách lớn thì bây giờ cũng vậy dân đang mất lòng tin vào đảng đã và đang có nhưng cuộc đấu tranh đơn lẻ(như Điện Biên là điển hình ngoài ra còn có rất nhiều các vụ bạo đông nhỏ lẻ khác như bắc ninh,bắc giang, hà tây…) và vào một ngày nào đó cuộc cách mang lớn sẽ sảy ra. lúc đó cán bộ hãy cố mà chạy cho nhanh nhé.

 72. bùi đình quyên ạ ! Anh nói một chút chính trị cho chú mày hiểu nè . Đảng , nhà nước thành lập ra không phải phục vụ cho một nhóm người , càng không phục vụ cho cá nhân chú mày đâu – mà đảng , nhà nước lập nên để phục vụ cho cả dân tộc . Nói thế này cho chú mày dể hiểu nè ! Để phục vụ cho lợi ích cả một dân tộc , việc mất lòng một nhóm người như chú mày là hợp lý , bởi vì nhửng người có tư tưởng chủ nghỉa cá nhân như chú mày thì việc đặt lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích tập thể là hợp lý . Do đó ,để phục vụ tốt cho công tác lảng đạo quản lý , việc nhổ răng nhửng tên phản động như chú mày là phù hợp với nguyện vọng của đa số nhân dân . Nói thật ,đảng và nhà nước việt nam bao dung quá . Nhửng người phản tổ quốc như chú mày mà xem là một công dân chân chính . Nếu chú mày là người dân ở quê hương anh sống , anh thuê bọn giang hồ vài trăm usd là nó xử đẹp chú mày , khỏi phải phiền lòng dân và đảng

 73. toi mun trung quoc danh viet nam ngay danh khan truong danh chet bon quan tham nhung rut tien cua dan danh cang som cang tot song lai khoi nghia lai danh doc toi mun noi rang tuy dcs ko phai ko co nguoi ko tham nhung ko phai ko co nhung quan chuc vi dan lo cho dan nhung so nguoi nhu the dem tren dau ngon tay qua it de nhan dan viet nam co the giau manh dat nuoc ta chua phai la giau cung chua co manh nhung nan tham nhung da co day thi hoi lam sao ma dat nuoc giau manh duoc bay gio viet nam sat nhap vao trung quoc thi kinh te se vung manh trong tam 3-4 nam sau do ta se noi day khoi nghia danh lai quyenh doc lap va lai co 1 DCSVN moi do dan bau cu tron nguoi dang tin lam nguoi chi huy bo may nha nuoc chu ko phai bo may tham o doc ba quyen luc doc ba chinh tri toi giong tat ca nguoi viet nam yeu nuoc san sang danh trung quoc nhung danh trung quoc cho bon quan tham o di ra nuoc ngoai song khi chung ta danh giac . khi danh giac song chung lai ve chi huy dat nuoc de lai tham nhung ak ko ko bao gio toi di ko toi se ko di khi ko co 1 nguoi hien tai nhu bac ho 1 vi tuong tai gioi co the chi huy nhung tran danh lon nhu dai tuong vo nguyen giap ! moi nguoi hay suy nghi ky bon quan tham o chung chi tham o ko lo cho dan vi sao trung quoc dam noi danh VN trong 31 ma ko danh mien bac hay mien nam truoc ma danh mien trung vi sao vi bon no da ban mien trung cho trung quoc the thi may ma no ban ca mien bac hay mien nam toi noi the thui moi nguoi tu hieu ! Noi it hieu nhieu!

 74. Toj la nguoj VN, toj yeu dat nuoc VN, toj yeu HO CHU TICH cam on nguoj da dem laj tu do va doc lap cho to quoc. Ben canh tinh yeu to quoc, long tu hao dan toc la noj buon va long cam get 1 xa hoj doc dang thoj nat ngay nay. Neu bay gio chung ta ngoj laj noj nhung djeu xau ve dcs bay gio thj co le ko bao jo het chuyen. Vi du nhu cuoc bau cu vua qua: Nguoj dan dj bau cu 96% toj la 1 nguoj dan du chan ngan chjnh quyen thoj nat nhung ko dj ljeu co bj dcs ghj vao so den ko nen danh guj the cu trj nho nguoj khac dj thay. Them 1 vj du ve tran lu mjen trung vua qua: cong nhan vjen chuc ung ho nguoj 1 den 2 ngay luog, cac co quan, doan the theo cau khau hjeu “la lanh dum la rach” da ung ho dong bao mjen trung hang chuc ty dong. Vay ma nguoj dan dc gi? Nguoj dan nge daj bao thay tam long tuong than tuog aj ma rung rung nc mat vj tjen ung ho chj thay tren daj bao ma ve den tay ng dan chj co nhung suat qua tjnh ngja cua nhung don vi ko tjn vao dcs ma ve trao truc tjep cho nguoj dan ma thoj. Noj chung nhjn nhan cua toj ve dcs la doc quyen, thoj nat, tham nhung va be phaj luon la van de muon thua. Neu bac Ho cua chung ta con song chac nguoj phaj lac dau ma ko bjt lam the nao de caj cach lai hang ngu dcs thoj nat bay gio. Uong cong nguoj bao nhjeu nam bon ba tjm duog cuu nuoc jo dcs laj rap tam hjen tang trung quoc roj

 75. muốn chiến tranh muốn đổ máu lắm a`.hay sao mà mày muốn Trung Quốc đánh ngay.cái loại mày không có bố mẹ có người thân mày mới thế hay mày là con của loài chó mèo.đánh rồi mày vất mẹ mày chị gái em gái mày để nó hiếp dâm à.cái loại súc sinh như mày chỉ thế thôi sao?mình làm sao để không chiến tranh mà nó vẫn sợ mình chứ.ko suy nghĩ gì cả.đấy muốn đứng dậy mà lật đổ chế độ này thì chúng mày làm đi.tao xem chúng mày làm được gì.hay chúng mày chỉ biết chui hầm ăn cơm mắm chờ ngày độc lập.ngu con ngụy biện

 76. cái loại mất gốc như thằng sống bên TBCN 6 nam đấy.mày được ăn học mà ngu như bò.mỗi nơi mỗi khác chứ mày so sánh thế khác nào tao so mày với 1 con bò không.đất nước này không phat triển được là có những người như mày đi học rồi mà quay lại cắn người à.

  • Ngồi đó mà cãi lộn, thực ra TQ đã xâm lược VN từ lâu rồi:
   Xâm lược văn hóa với đủ loại phim Tầu
   Xâm lược kinh tế với các hợp đồng về hết tay họ, rồi họ mang cả bệ xí từ TQ sang,
   Dẫn tới xâm lược con người không cần vũ trang đi cùng với các hợp đồng kinh tế (lao động) đầy rẫy tại Hải Phòng, Ninh Bình, Đắc Lắc, Đắc Nông….

 77. ttngbt không nên nói chuyện với những con vẹt dấu tên khi đe dọa người khác và chỉ muốn đáp trứng thối vào cuộc họp của những người có ý thức : ông bạn khách chỉ là một người giả gọng nhiều người làm loãng tư tưởng người khác : tốn thời gian vô ích : Đây là hình thức tin tặc công khai dấu tên : giỏi anh dũng nói rõ đia chỉ tên tuổi như Buì đình quyên xem xem tài và anh hùng , gan góc đến đâu : tặng anh bạn điếu khách ?

  • ttngbt cũng hiểu vậy, nhưng để lại mong bác cần thận trọng hơn. Họ nhằm vào bác và ttngbt lo còn những đòn khác khiến bác thiệt hại.

   Bác hiểu được là ttngbt mừng rồi.

 78. Thế giới 24h: Sôi sục chỉ trích “đường lưỡi bò”
  – Hàng loạt học giả, nhân sỹ quốc tế lên tiếng chỉ trích quan điểm về đường lưỡi bò của Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ cùng nhau lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hành xử có trách nhiệm, tai nạn máy bay thảm khốc tại Nga… là những tin hấp dẫn nhất trong 24 giờ qua.

  Kịch liệt phê phán

  Tại Hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức, hàng loạt nhà nghiên cứu, quan chức ngoại giao quốc tế đã lên tiếng phản bác lập luận của học giả Trung Quốc, đặc biệt là “cơ sở lịch sử” của tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò 9 đoạn.

  Ông Termsak Chalermpalanupap, Giám đốc phụ trách chính trị và an ninh của Ban thư ký ASEAN, nói: “Tôi không cho rằng, Công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) công nhận lịch sử là cơ sở để tuyên bố chủ quyền”.

  Giáo sư Peter Dutton thuộc Đại học Hải quân Mỹ, cho rằng, “về quyền tài phán đối với các vùng biển, lịch sử không liên quan gì cả, mà phải tuân theo UNCLOS”. Theo ông, việc dùng lịch sử để giải thích chủ quyền làm xói mòn các quy tắc của UNCLOS.

  Theo Giáo sư Carlyle Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia, việc học giả Trung Quốc sử dụng “di sản lịch sử” để giải thích về tuyên bố chủ quyền một lần nữa bộc lộ việc thiếu cơ sở pháp lý theo luật quốc tế trong tuyên bố chủ quyền này.

  Cũng liên quan đến khía cạnh luật quốc tế, bà Caitlyn Antrim, Giám đốc Ủy ban Pháp quyền Đại dương của Mỹ, khẳng định tuyên bố đường 9 đoạn không có cơ sở theo luật quốc tế bởi cơ sở lịch sử là rất yếu và rất khó bảo vệ.

  Còn theo Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain nói: “Một trong nhưng nguyên nhân chính làm xấu thêm những căng thẳng tại Biển Đông và khiến cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tại đây trở nên khó khăn hơn, là thái độ hiếu chiến của Trung Quốc và tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc muốn thúc đẩy”.

  Thượng nghị sĩ McCain chỉ trích “thái độ hung hăng” và “những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở” của Trung Quốc. Ông kêu gọi Washington tăng cường hỗ trợ các nước Đông Nam Á về quân sự và chính trị để đối phó với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

  Ông cho rằng, Mỹ cần cho các nước khác biết “Mỹ chấp nhận hoặc không chấp nhận những tuyên bố nào, cũng như chúng ta sẵn sàng ủng hộ hành động nào”, đặc biệt là để bảo vệ Philippines, một nước đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ.

  Cũng liên quan tới Trung Quốc, tại phiên họp 2+2 diễn ra ngày 21/6, các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao của Nhật Bản và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc hành xử một cách có trách nhiệm đối với sự ổn định tại khu vực.

  Tuyên bố cho hay, thực lực quân sự của Trung Quốc có thể làm mất ổn định tình hình an ninh khu vực, đồng thời cho rằng hai nước cần hạn chế Bắc Kinh trong việc theo đuổi các đòi hỏi chủ quyền của họ.

  Phát ngôn ấn tượng

  “Cách hiểu của Trung Quốc về luật quốc tế sẽ làm xói mòn nguyên tắc lâu nay về tự do lưu thông hàng hải – vặn méo nó từ một khái niệm thúc đẩy đi lại mở, sang một khái niệm hạn chế đi lại”, Thượng nghị sỹ Jonh McCain phát biểu tại Hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông.

  Các tin nóng khác:

 79. ttngbt cho tôi hỏi cậu nhé ! Vậy hiện giờ một số cộng đồng người việt đang sống bên nước ngoài ( trong đó có cậu ) thì cũng gọi là xâm lược văn hóa , kinh tế à . Cậu cứ đùa với bọn nông dân như tụi tui hoài .
  Và cũng xin nói thật , nếu trung quốc nó có xâm lược như lời cậu nói thì theo cậu nên giải quyết vấn đề này thế nào , tôi rất muốn nghe ý kiến của cậu ( chứ nếu ngồi ở chân mây nào đó nêu vấn đề ra rồi bỏ lửng thế này thì ai làm chả được )

  • Vậy ra bạn cho rằng Việt kiều và người Trung Quốc giống nhau sao? Nếu bạn có suy nghĩ người Trung Quốc cũng là người Việt thì tôi không còn gì để nói với bạn rồi. (bạn không biết tôi là ai thì đừng có đội cho tôi thêm mũ nữa nhé, tôi mệt mỏi với những kiểu chụp mũ lắm rồi?)

   Thứ hai, bạn hay mở TV ra nhé, đếm tất cả các kênh xem số lượng phim TQ là bao nhiêu, phim Việt là bao nhiêu? Trẻ em bây giờ học lịch sử VN như thế nào? Chả nhẽ bây giờ tôi phải nói lại.

   Giải quyết thế nào ư? Việc đầu tiên là làm sao cho những người như bạn đừng còn suy nghĩ về 4 tốt và 16 chữ vàng như vậy nữa?
   Khi bạn sống với một con rết lúc nào cũng tiêm độc cho bạn riết thành quen, thì đầu tiên bạn cần hiểu là bạn bị đầu độc sắp chết rồi.

 80. Cac ban a! Thay vj ngoj day caj nhau sao chung ta ko doan ket laj xem xet va ban luan 1 cach cong bang. Hay noj rang toj yeu vjet nam voj be day may ngjn nam ljch su. Cac ban thu hjnh dung long yeu nc trong moj chung ta qua hjnh an nguoj dan VN ko ke gia tre gai traj do ra duog an mung chjen thang cua doj tuyen bong da VN truoc T.Lan taj svd my djnh. Toj tjn cac ban cung se the hjen long yeu nc bang nhjeu cach truoc ke thu xam luoc. Taj vj chung ta bj chen ep boj tang lop can bo thoaj hoa, bjen chat nen moj sjnh ra chuj mang lan nhau nhu vay thoj. Toj thj vo cung dau xot cho Bac Ho va cha ong ta ngay xua da ko tjec mau xuog, cong suc de danh tu do doc lap de gio day bj huy hoj duoj tay nhung ke tham o tham nhung. Nhung ban cho rang duong loj cu dcs la dung toj het suc tan thanh, nhung nguoj cho rang dcs vn thoj nat toj cung het suc dong y boj do la su khac nhau jua 2 mat tjch cuc va tjeu cuc ma dau2 cung co. Mong rang cac ban dung cham choc lan nhau ma hay bang nhung loj van hung hon hay cho bon đế quốc thay rang: nguoj vn se ko chju lam no le, ko chju lam ke mat nuoc. Du dcs co nhu the nao co lanh dao dc chung ta dj den thang loj trong chjen tranh hay khong thj chung ta van luon song trong ty va long tu hao dan toc. Djeu do da duoc CM trong ljch su du o trjeu daj nao TQ Sang xam luoc chung ta van co nhung A Hung ma danh con luu maj trong trang su vang dan toc.
  Cac ban oj! Toj yeu VN, Cac ban co dem suc tre cua mjnh dang hjen cho to quoc khong?

 81. Hay cho BUI DINH QUYEN ông nój ngườj ta xưng danh chj cho mêt nguoj. Theo tôj nếu ĐCS chja doj thanh 2 đảng nhỏ để bảo vệ cho ngườj dân và quyền tự do ngôn luận tôi giám chắc những người gửj tjn nặc danh như tôj sẽ không còn nữa. Nếu chúng tôj nój tên ljêu có bj áp bức đè nén, co bj cho là chống phá CM Ko? Cho ông bjt tôj là ngườj con xứ nghệ nơj sjnh ra các bậc danh nhân như: Nguyễn Du. Nơi sjnh ra các anh hùng dân tộc nhjều vô số như: Phan đình Giót, Phan bộj Châu, Trần Phú, nơj day co những nguờj con mà ten tuổj còn sống mãj cùng đất nước như 10 cô gái ngã 3 đồng lộc. Đặc bjêt nơj đây là wê hương của vj lãnh tụ tàj 3 như: Hồ chí Minh mà khj nge tên làm bạt vía quân thù. Nếu giờ TQ xâm chjếm tôj sẵn sàng hj sjnh cho tổ quốc nhưng jờ dây vẫn xjn phép dụt cổ vào để gử nặc danh mà nój rằng: đảng nhìn chung còn thjếu tự to dân chủ, bè pháj, độc đoán và tham nhũng quá nhjều so vớj những đjều có ích cho nuớc cho dân.

 82. NHÂN DÂN RẤT MỪNG Quốc hội đã loại được con sâu cái to nhất nhì Việt nam ?
  Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu QH khóa VIII “khuyết” tên 15 ứng viên do TƯ giới thiệu. Trong đó, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm UB Tư pháp của QH Lê Thị Thu Ba cũng không đủ tỷ lệ phiếu bầu cần thiết.Chủ nhiệm UB Tư pháp của QH Lê Thị Thu Ba nằm trong số này :bà này tội ác đầy trời với nhân dân việt nam vì lì lợm để pháp luật việt nam thành cao su nguyên chất : ? Đã giết chết hàng triệu người dân về kinh tế ,chính trị , sức khỏe, tinh thần bằng quyền lực lợi dụng : thật khốn nạn hết chỗ nói : làm đạo đức xã hội , giáo dục . y tế , văn hóa……, thoái hóa xuống dốc không có phanh ………..

  Quốc hội cần xem xét ông Trương Hòa Bình xuất thân từ ngành đại học cầu đường lý do gì lại có bằng tiến sĩ luật để làm chánh án tòa án tối cao ?

 83. đính chính
  Quốc hội cần xem xét ông Trương Hòa Bình xuất thân từ ngành đại học cầu đường, lý do gì lại có bằng tiến sĩ luật để làm chánh án Tòa án tối cao ? Cán cân công lý của đất nước có vấn đề, có vấn đề không công bằng từ gốc …?
  Quốc hội cần xem xét ông đại tướng bộ trưởng công an Lê Hồng Anh : không có nghiệp vụ công an , từ cán bộ dân sự phong thẳng quân hàm đại tướng ( hơn nữa tướng mạo không phải người hiền tài ) ? cán cân pháp luật của đất nước có vấn đề yếu kém …. tệ bạc với nhân dân với đất nước , có nguyên nhân từ gốc rễ …. Do vậy Quốc nạn tham nhũng chắc là kéo dài dài ??????????

 84. khà khà , thật là sảng khoái ! Chỉ cần một vài câu nói chọc trúng chén cơm của các cậu nên các cậu huy động cả một lực lượng hùng hậu để đàn áp à . Hay cho nhửng người hiếu chiến
  Quyên nè , cậu chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi nên cậu không cần phải biết tôi là ai . Với lối nói chuyện như cậu chẳng mang lợi ích gì cho ai mà còn thể hiện mình là người kém hiểu biết . Việc tôi không xưng danh tánh không phải tôi sợ các cậu mà vì tôi không thích để tên chung của mình với nhửng thành phần vì chén cơm mà bán rẽ dân tộc mình như các cậu . Những người như các cậu ở việt nam người dân chân chính gọi là các tên phản động và bị khi rẽ lắm
  ttngbt nhửng tưởng cậu có sáng kiến gì hay trong việc kiến thiết đất nước .Ai dè khi hỏi cậu vài câu thì cậu lại trả lời ” phải làm sao cho nhửng người …” Nói như cậu thì đứa con nít học mầm non nó nói còn tốt hơn
  Mafiovi chú mày cứ ngồi đó mà trong chờ cái dân chủ của chú mày đi . Anh không tranh giành chén cơm manh áo của chú mày ở phương trời xa đâu mà lo , he he
  Nói tóm lại các cậu chẳng ai hiểu dân chủ là cái gì mà cứ ngồi đó mà rêu rao . Việc các cậu bán vài cái chử rao vặt để kiếm vài bạc lẽ sinh nhai trên mặt báo thì ai củng biết . Thôi, các cậu cứ làm công việc của các cậu đi . Suy cho cùng , con người ta sống trên đời củng vì 4 cái chử ” cơm , áo , gạo , tiền ” mà thôi . Đối với các cậu chắc củng thế

  • Nếu bạn có cao kiến gì để giúp đồng bào đỡ khổ, để Tổ quốc ta tòan vẹn và an ninh sao bạn không cho mọi người biết để chúng ta cùng làm?
   Thật sự chúng tôi hiểu về dân chủ rất ít bạn có thể chỉ bảo thêm được không? Cảm ơn bạn trước.
   Chúng tôi thừa nhận chúng tôi kém hiểu biết, bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao trình độ hiểu biết của mình không?
   Tran Phong.

 85. bui dinh quyen (đăng từ tháng 7 năm 2010đăng trên internet)
  Tháng 7 03, 2010 @ 07:06:38
  Tuyên bố của một số người dân Việt nam
  Chúng tôi là người dân Việt nam là những người làm ăn chân chính ,kể cả làm ăn ở trong nước và ở ngoài đất nước Việt nam ,luôn luôn có lập trường Quan điểm Chính trị rõ ràng “Không có gì quí hơn độc lập tự do “ (lời nói chân lý của Hồ Chí Minh ),chúng tôi lấy chân lý này là Kim chỉ nam cho mọi hành động của mình .
  -Đối với ngoại quốc :Chúng tôi có đủ bản lĩnh, chính trị vững vàng :Rất muốn chung sống hòa bình, bình đẳng .bác ái với tất cả nhân dân trên thế giới ,làm ăn lương thiện ,(không tranh chấp. không có tư tưởng nghiêng về Đông âu, Tây âu ,Châu mỹ ,hay bất cứ một cường quốc nào của Châu á : Xin nhân dân thế giới ghi nhớ rằng :Việt nam đã đánh thắng nhiều cường Quốc mạnh trên thế giới :Bằng chiến tranh du kích, bằng chiến tranh nhân dân ,BẰNG CUỘC CHIẾN TRANH CHÍNH NGHĨA ,:Được hiểu không thắng bằng vũ khí tối tân, hiện đại như :tầu ngầm, tầu chiến ,máy bay ,……)
  – Đối với nội quốc :Chúng tôi là những người có bản lĩnh Chính trị kiên định và rõ ràng :Là người dân ,bình thường ,làm ăn lương thiện và chân chính :Thực hiện nghiên chỉnh đúng pháp luật. đúng đường lối ,chính sách của Đảng đã được ban hành công khai trên hành chính quốc gia cho mọi Công dân Việt nam cùng thực hiện .Nếu công dân nào, cán bộ Đảng viên nào đã thoái hóa biến chất ,cậy chức, cậy quyền ,cậy đồng tiền nhơ bẩn để xâm hại quyền lợi và lợi ít quốc gia ,quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, quyền và lợi ít hợp pháp của chúng tôi.Chúng tôi sẽ tiêu diệt và loại trừ đến cùng kể cả kẺ ấy là ai ,ở bất cứ cương vị nào,cơ quan nào.( Lời nói của chúng tôi luôn đi đôi với làm. Tuyệt đối không nghe lời hứa hẹn xuông ,nói dối và lý thuyết giáo điều: hòng hại dân, hại nước lâu dài, thu lợi cá nhân kể cả về kinh tế và chính trị .)
  Bùi Đình Quyên Nguyễn thị LAN Hoàng Văn Sủng Ngày 3 /07/2010 .

 86. BÙI ĐÌNH QUYÊN CHO RẰNG :NẾU VIỆT NAM :Chấp nhận cùng khai thác dầu mỏ tại Hoàng sa ,Trường sa VÀ VÙNG ĐẶC QUYỀN 200 HẢI LÝ của Việt nam ,là ĐÃ chấp nhận sự xâm lược mà bên kia không mất một viên đạn ? Cũng có nghĩa là HỌ không đánh mà vẫn thắng mà thắng, thắng rất lớn là đằng khác . Vì một lý do rất đơn giản : Đã CÓ TÊN danh từ là biên giới và lãnh thổ , lãnh hải :Thì chỉ có là của nước ta ,hay là của nước khác ,chứ làm gì có đoạn có thể nói là chung nhau được : Nếu chung nhau thì làm sao gọi tên danh từ là biên giới , gọi tên danh từ là lãnh thổ , lãnh hải còn có ý nghĩa gì nữa . Học ít như chúng tôi cũng còn hiểu ra, nghĩa là các bác lãnh đạo : Toàn là tiến sĩ , giáo sư, thạc sĩ , thấp nhất cũng là đại học ,trình độ lý luận chính trị hầu như là cao cấp : có phải thế không thưa đồng bào cả nước , dù ở nơi đâu trong mọi miền đất nước hay ở khắp nơi trên trái đất này ? Thì MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI CÔNG NHẬN : Điều nói phải , củ cải cũng phải nghe ra thôi , vì vậy không cần phải bàn cãi gì nữa ?/ ví dụ như Ải nam quan , thác Bản Giốc chẳng hạn : Chấp nhận chung , nghĩa là mất , trước mắt là mất 1 nửa , sau là mất nhiều hơn , lâu ngày là mất hết , vì cá lớn phải nuốt cá bé , đó là qui luật và quan trọng là đã rõ rồi ? (Miền đất vô danh 23/06/2011) ?

 87. 1+1=2, 2*2=4, đó là những phép tính đơn giản nhất. Song hành cùng nó là: Tiền => bằng cấp => Tiền => công chức. Bên cạnh số ít người học hành và có bằng cấp thực sự thj dùng tjền để học, để mua bằng lạj chjếm phần đông. Học rồi, có bằng cấp rồi => nếu ko có tjền lo lót hay là con ông cháu cha thì tôi đố aj đó xjn được việc để cống hjến cho nhà nứơc. Thế jờ tôj hỏj bạn: nếu cv của bạn phải mất tjền, lạy lục, van xjn để có thj ban có còn là chính m nữa hay ko? Úi dào… Làm to ăn to, làm nhỏ ăn nhỏ. Cũng phải vơ vét tý cho công bằng chứ.(kiếm jt tjền về trả nợ số tjền vay ngân hàng để xjn vào công chức). Vậy theo các ban những ngườj như thế có cống hjến đc j cho dân cho nuoc ko? Thưa rằng chỉ như gió mùa thu thôj. Ko những họ mà cả ĐCSVN đều thế, nếu bạn và tôj lâm vào thj cũng thế mà thôj. Đảng là địa ngục ko lốj thoát.cùng nó là: Tiền => bằng cấp => Tiền => công chức. Bên cạnh số ít người học hành và có bằng cấp thực sự thj dùng tjền để học, để mua bằng lạj chjếm phần đông. Học rồi, có bằng cấp rồi => nếu ko có tjền lo lót hay là con ông cháu cha thì tôi đố aj đó xjn được việc để cống hjến cho nhà nứơc.

 88. Đảng luôn đưa ra chính sách pháp luật rất đúng đắn, nhưng việc thực hiện chính sách lại là một cái khác, giờ đây đồng tiền mạnh hơn tất cả

 89. Thật buồn khi o đâu , nơi nào cũng có tham nhũng.tôi – 1 sv: muốn thi tốt phải tiền. Muốn tôt nghiệp phải tiền. KO phét đâu bạn nào là sv thì biết.Thầy cô còn bảo nhà tao thiếu cái này cái nọ cơ, muốn đỗ không????? Giờ mình đỗ công chức cũng phải tiền tuy điểm mình cao nhất lớp…………
  Đấy! Nhà nước giải quyết đi hay là lại chung tay từ bộ, tỉnh,huyện cùng tham nhũng??
  Sao k giải quyết từ những ông to đấy!triệt để đi xem nào???

 90. Diễn đàn thật sôi nổi tôi cũng muốn có một vài ý kiến của mình.
  Thứ nhất, tôi đồng ý với tất cả các quan điểm của các bạn. các bạn là đại diện của 2 ý kiến đối lập với nhau. Cả 2 đều nêu được ưu và khuyết điểm của nhà nước mình. Và chúng ta cần là ai sẽ đọc được những tâm tư nguyện vọng của các bạn để suy nghĩ và đưa đất nước giàu mạnh thêm hay họ biết nhưng phải làm ngơ vì không thể làm gì.
  Thứ hai, là ý kiến của riêng tôi. Tôi yêu đất nước mình với truyền thống hàng ngàn năm văn hiến, tôi yêu dân tộc mình vì có truyền thống yêu nước thương nòi.
  Đúng vậy, đất nước với bao truyền thống tự hào không thể không gặp phải những vấn đề khó khăn như các bạn đã nói. Và chính những điều chưa đúng đó không được sữa chữa, nhắc nhở kịp thời nghiêm khắc cũng đã trở thành truyền thống. trước đây tôi đã có những suy nghĩ hết sức táo bạo đó là làm gì để thay đổi đất nước, chính thế hệ của tôi sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. Nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra một điều, một mình tôi không thể làm được bất cứ điều gì, bởi những con người đầy lòng nhiệt huyết như chúng tôi khi vừa mới lớn lên đã bị gieo rắc vào tư duy của mình bao điều ví như đi học mà không có tiền thì không thể đi học ( tôi từng phải đi chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ học cho đứa em họ của tôi, và cuối cùng đành bấm bụng chi 400k để được nhận vào một lớp học ở điểm phụ) , sinh viên không có tiền không tốt nghiệp( như bạn nào vừa nói), tổ chức chương trình vui chơi phát quà cho trẻ em ở xã nghèo thì lãnh đạo hỏi “ chúng tôi sẽ được gì?”… còn rất nhiều nữa vậy thử hỏi chúng tôi có còn sức để làm gì nữa không. Những điều nhỏ nhoi gần gũi như vậy thôi cũng đủ để biết chứ đừng nói những điều xa vời hơn là tiền dân quyên góp đưa lên một lượt, đưa xuống một lượt số tiền còn lại đến tay dân chỉ là vài đồng còn lại không thể sống nổi 1 tuần. nếu nói về chủ đề này thì là nói mấy năm chưa hết. Nhưng nói ra để được phản hồi thay đổi thì nói. Chứ nói ra rồi để xó thì nói làm gì. Mong các chú, các bác lãnh đạo có vô tình đọc được lời khẩn cầu của chúng con thì hãy tìm giải pháp quyết liệt để những ngọn lửa của chúng con không bị dập tắt bởi những luồng gió độc đang ngày càng mạnh. Rất mong.
  Tôi yêu Việt Nam.
  Thanh Mai

 91. Rất thông cảm với bạn Thanh Mai, sự thật chỉ có khi bạn tự tìm ra nó, bạn chỉ tìm ra sự thật khi bạn có cái để so sánh với cái bạn đang có. Tôi rất cảm động trước tấm lòng yêu nước của bạn, chúc bạn nhiều may mắn.

 92. Một sự tình cờ của số phận đã đưa tôi đến với đất nước Na Uy, quốc gia có diện tích lớn hơn Việt Nam nhưng dân số chỉ khoảng 4,8 triệu, trong đó số người nhập cư từ các nước khác chiếm khoảng trên 10%. Và con số này vẫn đang tăng lên hàng năm.

  So với các cộng đồng khác, người Việt ở Na Uy có khoảng gần 20 ngàn người, có mặt tại đất nước này từ sau năm 1975 với những đợt thuyền nhân bỏ nước ra đi may mắn được tàu Na Uy vớt hoặc vào trại tị nạn rồi chuyển đến Na Uy. Một cộng đồng cũng không phải là nhỏ nếu tính trên tỉ lệ dân số của Na Uy.
  Na Uy là một đất nước yên bình. Cảm giác được an toàn có lẽ sẽ là cảm giác đầu tiên và chung nhất của những người dân nhập cư dù đến từ quốc gia nào khi chấp nhận chọn Na Uy làm tổ quốc thứ hai. Phải chăng đó là một trong những giá trị lớn nhất mà quốc gia này đem đến cho nhân dân của họ khi tạo ra một môi trường xã hội mà ở đó người ta có thể quên đi nhiều nỗi lo âu, sợ hãi? Nhìn khuôn mặt, dáng dấp người Na Uy trong đời sống hàng ngày cũng thấy toát lên vẻ bình an, không lo lắng không vội vàng, mà thật sự thì có gì phải lo lắng, căng thẳng? Từ khi còn là một đứa trẻ cắp sách đến trường, học sinh ở Na Uy hầu như không phải chịu áp lực về việc học hành – không có sự xếp loại hay phân biệt học sinh giỏi với học sinh kém, xã hội Na Uy quan niệm nên tạo cho trẻ em một tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái, mọi đứa trẻ đều như nhau; nếu có một đứa trẻ học kém thì nhà trường sẽ cử giáo viên kèm cặp riêng những môn nào mà em bị kém chứ không bắt em học sinh đó phải học một lớp khác; thầy cô hay nhà trường không bị áp lực vể thành tích để ép các em phải học; bố mẹ các em cũng không ép…Trong suốt cuộc đời một người Na Uy họ cũng không phải lo lắng nhiều hay chịu nhiều sức ép từ xã hội. Gần như mọi thứ đều được nhà nước lo toan, đảm bảo; đi học thì được miễn phí cho đến hết trung học, nếu học tiếp đại học thì vay tiền ngân hàng sau này đi làm trả, khi có công ăn việc làm thì coi như khỏi phải lo cho tuổi già hay lúc đau yếu, còn nếu không có việc thì vẫn có trợ cấp thất nghiệp với thời hạn khá là… ưu ái; nếu lập gia đình và có con thì đứa con đó mới sinh ra đã được nhà nước phụ một tay chu cấp v.v… Môi trường sạch, thực phẩm sạch, tỉ lệ tai nạn giao thông thấp (chủ yếu vì dân số ít nên xe cộ không phải chen lấn nhau gây ra tai nạn!), bệnh tật cũng ít (ngoài lý do môi trường và thực phẩm sạch vừa nói trên, ở Na Uy các bác sĩ rất hiếm khi cho bệnh nhân sử dụng thuốc nặng đô, thuốc kháng sinh lại càng khó khăn, còn nếu mua thuốc ở các hiệu thuốc thì luôn luôn phải có toa bác sĩ nên có lẽ đó cũng là một trong những lý do giúp người Na Uy ít bệnh). Xã hội ổn định. Người dân cũng không có những nỗi lo về việc không được nói điều này không được viết điều kia chỉ trích chính quyền hay không được phép tụ tập, lập đảng v.v… Sống trong một xã hội như vậy nên nhìn chung tính cách của người Na Uy hiền lành, lương thiện, tử tế, không phức tạp. Xã hội thế nào con người thế ấy (hay ngược lại – như con gà và quả trứng chẳng biết cái nào có trước vậy!).Có một vài mẩu chuyện nhỏ mà tôi sẽ kể ra đây như những ví dụ về tính cách lương thiện, tử tế của người Na Uy. Con gái tôi mua một chiếc điện thoại di động cũng khá đắt tiền, nhưng một thời gian sau chỗ cắm để sạc điện trên chiếc điện thoại bị lờn, không sạc được. Vì vẫn đang trong thời hạn bảo hành nên con bé mang ra cửa hàng. Đầu tiên người ta đổi cho cháu một cái giống hệt để xài tạm trong thời gian họ giữ máy để sửa chữa. Đúng hẹn khi con bé đến, họ thông báo không sửa được và đền cho cháu một cái y hệt nhưng mới toanh. Một vài lần khác cũng tương tự như vậy với những món hàng khác mà tôi đã mua về, đã xé bao ra dùng thử không được, mang ra họ vẫn trả lại đủ tiền. ( còn nữa)
  Song Chi

 93. Hay một lần hai mẹ con tôi mua vé xe bus từ Oslo về Kristiansand (giá vé khoảng gần 60 USD/người) , chẳng biết loay hoay thế nào rớt mất hai cái vé, khi bước lên xe trình bày với người tài xế, ông ấy liền bảo “Tôi tin chị. Chị cứ lên xe đi, không sao”.

  Tính tôi vốn lơ đãng, ra đường không quên cái này thì cũng quên cái kia. Có lần tôi mua một mớ mỹ phẩm, bỏ quên luôn tại cửa hàng, ngày hôm sau ra họ vẫn còn giữ đó, nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi xách cái túi vừa lấy lại đi sang một cửa hàng khác mua một cái áo và lại… bỏ quên ở đây, đi một lúc sực nhớ quay lui, lại lấy lại lần thứ hai!

  Và còn rất nhiều những ví dụ khác.

  Một cô giáo dạy tiếng Anh mà tôi quen, vốn là người Malaysia lấy chồng Na Uy cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện mà chị đã từng lấy làm ngạc nhiên dù sống ở Na Uy nhiều năm. Như một lần con gái chị về nhà và kể con nhường hết phần ăn trưa cho một bạn người nước ngoài học cùng lớp vì bạn không mang theo thức ăn, chị hỏi nhường hết vậy con lấy gì ăn, cô bé hồn nhiên trả lời: nhưng cô giáo dạy vậy mà, cô bảo nên nhường cho bạn khi bạn không có.

  Ngay từ nhỏ, người Na Uy đã được dạy những điều tử tế, dạy sống lương thiện, dạy trước tiên hãy tin vào người khác nếu muốn người khác tin mình, cũng như không phân biệt, kỳ thị chủng tộc, màu da… nên trong cuộc đời người dân Na Uy nói chung đã sống như vậy.

  Nói như vậy không có nghĩa xã hội Na Uy là một xã hội hoàn hảo. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Xã hội Na Uy, có thể gọi là một mô hình xã hội chủ nghĩa khá lý tưởng dù theo chế độ quân chủ lập hiến, cũng có những điểm mạnh và điểm yếu. “Tính chất xã hội chủ nghĩa” coi trọng sự bình đẳng đôi khi lại là một sự cào bằng, làm giảm đi nỗ lực cạnh tranh trong mỗi con người. Thực vậy, người Na Uy có thói quen chấp nhận, bằng lòng với những gì mình có, ít khi muốn đua tranh với người khác hay vươn lên hơn nữa. Khác hẳn với xã hội Mỹ nơi con người phải “cày như trâu”, phải cạnh tranh không mệt mỏi, phải vươn lên không ngừng để có một ngày mai tốt hơn ngày hôm qua, hôm nay và để không bị đào thải. Chính điều đó tạo ra sự tiến bộ không ngừng của xã hội Mỹ, còn các xã hội Bắc Âu nói chung trong đó có Na Uy bị cái sức ỳ vì không có tính cạnh tranh dữ dội như vậy. Và khi đời sống hiền lành, bằng phẳng quá thì con người cũng đơn giản. Không biết có chủ quan, phiến diện không nhưng đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu là người làm văn hóa nghệ thuật ở Na Uy thì không biết tôi sẽ sáng tác về cái gì (!). Rất là khó bởi trong cuộc sống có xung đột, mâu thuẫn xã hội gì nhiều đâu, chỉ trừ sáng tác về nỗi cô đơn của con người hay tình yêu chẳng hạn, vốn là những đề tài muôn thuở! ( còn nũa)
  Song Chi

 94. Nhìn chung, với một người thích cuộc sống an phận, không lo nghĩ nhiều thì Na Uy là một thiên đường, còn những ai thích một cuộc sống nhiếu tính cạnh tranh, nhiều cơ hội khác nhau… thì chưa chắc đã cảm thấy phù hợp với Na Uy.

  Nhưng dẫu sao, một xã hội mà điều tốt, sự tử tế, lương thiện là phổ biến còn cái ác, sự không tử tế là chuyện hiếm hoi, một xã hội mà con người tin nhau, và tin vào điều tử tế, đó là một xã hội lành mạnh, là giấc mơ mà tôi đang mơ cho Việt Nam – đất nước tôi, dân tộc tôi.

  Song Chi
  http://caotraonhanban.org/index.php?option=com_content&view=article&id=838:xa-hi-na-uy-trong-cai-nhin-ca-toi-song-chi&catid=19:din-an-t-do&Itemid=25

 95. tôi nghi đây chỉ lá những khó khăn ban đầu.tuy có nhưng “con sâu làm sầu nồi canh”ảnh hương nhièu đến dất nước,co những lòng tham vô đáy đang lăm le lảnh thổ nươc ta nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vao sự lãnh đạo sáng suôt của đảng va nhà nước ta.trong những lúc như thế này ma còn co nhưng ý nghĩ tiêu cực lam ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người giúp đỡ cho bọn bán nươc thì nhưng con người đó hãy tự xem lai hành vi ‘nông cạn’ của minh đi.NGUOI YEU NUOC

 96. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI (phần 1)

  Nhân cách là tập hợp những cảm xúc, thái độ, quan điểm, niềm tin, hành vi cư xử của một cá nhân. Tập hợp ấy gắn liền với một cơ thể sống và luôn được thay đổi từng giây từng phút, kể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, vì vậy người ta không thể tìm ra hai người hoàn toàn giống nhau về nhân cách.

  Khi xã hội càng phát triển, sự khác nhau về nhân cách càng bộc lộ nhiều hơn, rõ hơn. Chẳng hạn như những năm 1975 – 1990 tại Việt Nam, một gia đình có mức sống trung bình thì không thể có điều kiện “kén cá, chọn canh” cho bữa cơm hàng ngày, nhưng ngày nay thì điều kiện đã cho phép các thành viên một gia đình có mức sống trung bình tùy ý kén chọn; Hay một người có năng khiếu hội họa, trước đây đã không có điều kiện tiếp cận với những lớp học năng khiếu để trở thành một tài năng, vì vậy có thể thế giới đã mãi mãi không được chứng kiến những sản phẩm của họ, cho dù họ không hề mong muốn và cũng không hề mắc sai sót gì.

  Thật vậy, nếu Học thuyết nào hướng đến đồng nhất hóa các cá nhân thì đó là học thuyết phi khoa học, phi nhân tính. Còn ai đó hành động theo hướng dẫn của Học thuyết đó thì dù muốn hay không, họ là tội đồ chống lại sự phát triển con người.

  ncphuong

 97. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI (phần 2)

  Lý thuyết Cộng sản do Karl Heinrich Marx (Mác – Lê) khởi xướng đã khẳng định rằng, khi xã hội phát triển cao thì mọi người đều có nhu cầu giống nhau hết, mọi người đều mong muốn “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Tuy nhiên thực tế hàng nghìn năm nay, không một người có tự trọng nào lại mong muốn bản thân mình được “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Đơn giản vì kết quả lao động của từng người đã và sẽ luôn là thước đo phẩm giá của một con người. Vì vậy, Học thuyết Mác – Lê là Học thuyết phi nhân tính.

  Chính Tác giả của những lời lẽ này đã từng được “Các hậu bối của Marx” phân phối (13kg gạo + 200g đường + 300g thịt) mỗi tháng, kể cả tháng bị đau ốm và không ăn hết. Thậm chí những “hậu bối của Marx” còn phân phối cho nam giới loại vải may quần cho nữ và không được quyền thay đổi …

  Lớp đảng viên mới hôm nay họ không còn thuần khiết là “hậu bối của Marx” nữa, đơn giản là vì, chẳng ai muốn bản thân mình vô sản nữa, họ sẵn lòng chuyển giao khát vọng vô sản cho những lứa đảng viên sau. Vì vậy, họ mong muốn một cái tên khác – “hậu hậu bối của Marx”. Cái tên như vậy vừa đảm bảo cập nhật tình hình lại vẫn giữ được truyền thống:
  Một mặt, các hậu bối của Marx không còn “mặn mà” với Lý thuyết cộng sản, vì không thể nào chứng minh với dân chúng về tính tất yếu và những đặc tính ưu việt theo lý thuyết này – Tức là nếu tiếp tục bênh vực nó, chẳng khác nào thừa nhận bản thân thiếu cập nhật thực tế. Mặt khác, bỏ hẳn lý thuyết ấy đi thì chẳng khác nào giải tán Đảng cộng sản – Tức là bỏ đi truyền thống.
  Thêm vào đó, khi gọi lứa Đảng viên hôm này là “hậu hậu bối của Marx”, vừa phân biệt được với loại đơn thuần chỉ là Hậu bối, vừa né tránh được những nhận xét sai lệch cho rằng “Đảng công sản đang đánh bật gốc rễ và hỏa táng gia phả của mình”.

  ncphuong

 98. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI (phần 3)

  Cho dù đã đổi tên gọi chung cho lứa đảng viên và cả công chức, tuy nhiên những hệ lụy từ Tư tưởng Mác – Lê thì vẫn còn hiện hữu trong thời “hậu hậu bối của Marx”. Một số hệ lụy mà mọi người dễ dàng nhận biết như dưới đây:

  1. Phụng sự nhân dân, chứ không phải cá nhân và không thừa nhận cá nhân

  Nhân dân là khái niệm chỉ một cộng đồng người nói chung theo địa bàn, hay theo các tiêu thức phân loại nào đó. Còn cá nhân là con người cụ thể bằng xương bằng thịt, có tên riêng, hoàn cảnh riêng, những đặc tính riêng.

  Các “hậu hậu bối của Marx” làm việc tại các cơ quan chính quyền Việt Nam đều đã học thuộc lý lẽ “công chức là người đầy tớ của nhân dân”, nhưng chẳng bao giờ họ thừa nhận và cũng không hề hoàn thành trách nhiệm của người đấy tớ khi giải quyết công việc do một cá nhân yêu cầu, đề nghị. Sự thật này không cần đưa ra ví dụ cho bất kỳ ai đã từng một lần làm việc, tiếp xúc với cán bộ công chức Nhà Nước.

  Có rất nhiều khẩu hiệu, lời lẽ tuyên truyền mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân, hay người dân nói chung, nhưng chính quyền lại không cho phép bất kỳ một cá nhân nào vận dụng những lời lẽ tuyên truyền ấy. Chẳng hạn như: “Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là biểu ngữ được căng ra khắp mọi nơi. Tuy nhiên, người ta sẵn sàng bắt giam Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, TS. Cù Huy Hà Vũ, … khi những cá nhân này bàn về dân chủ.

  Trong những câu chuyện vừa nêu, “hậu hậu bối của Marx” đã không thừa nhận bất kỳ tư tưởng cá nhân nào được bộc lộ ra, hay được truyền đạt với người khác. Họ cho rằng, tư tưởng, tình cảm, niềm tin, … của mọi người dân ắt phải giống nhau hết.

  Cái sự cho rằng như thế luôn là mảnh đất màu mở giúp những nhân cách hèn mạt, những kẻ vô nhân cách khai thác để phát đạt. Những kẻ có năng lực đối lập với những kẻ hèn mạt, vô nhân cách thì chỉ còn cách hoặc tự thủ tiêu nhân cách bản thân, hoặc đi đâu đó cho khuất mắt “hậu hậu bối của Marx”, hoặc là tự thấy uất ức mà chết – Nếu chết vì uốt ức thì người đọc điếu văn cũng không được phép nói lại sự uốt ức này.

  ncphuong

 99. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI ( phần 4)
  2. Quyết nghị tập thể những vấn đề thuộc trách nhiệm cá nhân

  Trong công tác quản lý nói chung, “trách nhiệm phải duy nhất” là nguyên tắc hàng đầu. Tuy nhiên, “hậu hậu bối của Marx” đã không áp dụng nguyên tắc hàng đầu này. Chỉ trừ ra những hành vi mang bản chất gây khó cho việc chịu trách nhiệm chung như: hủ hóa, đái bậy, xin ý kiến phong thủy, xem vận hạn …, cũng vì những hành vi này không thuộc phạm vi giải thích của khái niệm quản lý – Nó thuộc “tự quản”.

  Điển hình là vụ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin, một Hội đồng là cấp trên của Chính phủ đưa ra kết luận “trách nhiệm chưa đến mức kỷ luật” cho cả tập thể Chính phủ, chứ không thể nêu đích danh họ tên, chức vụ của bất kỳ cá nhân nào. Nếu vậy, các cấp dưới không nên tiếp tục làm rõ thêm trách nhiệm làm gì – Làm thế chẳng khác gì làm trái.

  Có thể nói, kết luận trách nhiệm cho cả một tập thể Chính Phủ là hoàn toàn phù hợp với thể chế chính trị tại Việt Nam. Bởi vì tại Việt Nam, một người biết sử dụng sức mạnh tập thể bằng cách xin nghị quyết của các Hội đồng, của Cấp ủy đảng, của Ban lãnh đạo, … trước khi ra quyết định giải quyết những vấn đề thuộc quyền hạn được giao thì không bao giờ chịu trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, để an thân, tất thảy người làm việc trong bộ máy chính quyền, đặc biệt là những người có quyền quyết định đều không muốn có chính kiến riêng – Vì vậy, họ buộc trở thành loại vô chính kiến, vô nhân cách tại môi trường công tác.

  Cũng trong vụ việc của Vinashin, vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Thanh Bình đã bị bắt giam vì “thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” lại là ví dụ điển hình cho biết, ông ta là người không biết cách sử dụng sức mạnh tập thể. Tuy nhiên, nhân cách của Phạm Thanh Bình lại hơn hẳn những công chức còn đang đương nhiệm. Việc Phạm Thanh Bình phải vào trại giam lại là một bước tiến dài về nhân cách, vì Bình không còn giống ai nữa, không còn phải nói dối, không còn phải nói những điều không phải tư duy của chính mình, hay chỉ là nói lại những gì người khác đã nói …

  ncphuong

 100. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI ( phần 5)

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị một Tập đoàn đã không đủ quyền chủ động mua những chiếc tàu cũ (giá trị ước khoảng 3000 tỷ đồng) về sửa chữa để kinh doanh, vậy thì không có lẽ nào, 87.000 tỷ đồng đều chỉ do nhân vật này làm thất thoát – Vô lý. Các thành viên Chính Phủ đã không chịu trách nhiệm vật chất với những thất thoát thì điều tất nhiên là người dân sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trong khi đó, “Đổ vỏ” không phải chuyên môn nghề nghiệp, không phải quyền lợi, càng không phải trách nhiệm theo hiến pháp của bất kỳ người dân nào.

  Quyết nghị tập thể những vấn đề thuộc trách nhiệm cá nhân là một trong những đặc tính phổ biến diễn ra tại mọi cấp quản lý, mọi cơ quan trong bộ máy chính quyền và doanh nghiệp Nhà Nước.

  3. Nếu không làm theo, nếu không thể giải thích được bằng Học thuyết Marx – Lê thì các hoạt động sáng tạo và kết quả của nó được đánh giá không có giá trị

  Nếu như những năm trước đây (1975 – 1990) các hậu bối của Marx định nghĩa tuyên truyền bao hàm tất cả những gì có thể sờ thấy, nhìn thấy, nghe thấy. Vì vậy, phương châm hành động của Đảng cộng sản và chính quyền thời kỳ đó là “Cấm đọc, cấm nghe, cấm nói, cấm chuyền tay nhau” tất thảy những gì Đảng không nói.

  Hôm nay, “hậu hậu bối của Marx” cũng không hề “kém cạnh” các thế hệ đi trước, khi mà họ yêu cầu “báo chí phải đi theo lề”, hay khi họ ban hành một Quyết định ( Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg) để quy định rằng, tư nhân chỉ được tự do nghiên cứu và công bố kết quả theo danh mục được liệt kê trước.

  Sự kiện này đã khiến cho một viện nghiên cứu tư nhân – Viện nghiên cứu phát triển (viết tắt IDS được thành lập từ năm 2007 và theo ý nguyện của Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt) đã phải tuyên bố giải thể, đơn giản vì các trí thức thì không thể hoạt động theo cách của “những con cừu” được.

  ncphuong

 101. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI ( phần 6)
  Tuy vậy, trong cái rủi vẫn có cái may. May là vì, danh mục bị cấm nghiên cứu đã không thấy xuất hiện các hoạt động xét nghiệm máu, cứt, nước tiểu bệnh nhân, cũng không thấy hạn chế số lần mà một cá nhân được phép đại tiện, tiểu tiện trong một ngày… Vì vậy, dù cố gắng rất nhiều, nhưng “hậu hậu bối của Marx” vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt mọi nhân cách trong xã hội.

  4. Chấp nhận phản biện trong Đảng, không chấp nhận phản biện đối với Đảng cộng sản

  Nếu như người ta có thể giải thích bất kỳ điều gì bằng cách trích dẫn từ Nghị quyết của Đảng thì lời lẽ trích dẫn chính là “chân lý không thay đổi” và miễn bàn thêm. Vì vậy, phản biện Đảng chẳng khác nào phản biện chân lý, phản biện “tiên đề của mọi việc” – không thể như thế được.

  Nhưng phản biện trong Đảng thì được. Nếu ai đã từng tham dự một phiên họp Chi bộ đảng, chắc hẳn sẽ thấy tinh thần phản biện trong đảng là rất cao. Cao tới mức mà người viết bài này đã có lần nhắc nhở các Đảng viên dự họp rằng “khẽ mồm thôi, nếu không Công an đến bắt”.

  Điều 2, Quyết định Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg đã nêu ở trên viết: “Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ”. Tuy viết vậy, nhưng quyết định đã không định nghĩa thế nào là phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ? Sự thiếu rõ ràng này khiến cho cả những ai làm theo Quyết định và cả những ai chống lại Quyết định đều gặp khó. Vì vậy, không làm gì cả mới là một lựa chọn tốt.
  Trong khi đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhiều lần viết thư tay cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chất vấn về quyết định cho phép Nhà thầu Trung Quốc khai thác Bauxite tại Tây Nguyên, nhưng chẳng ai trả lời hay phúc đáp; TS. Cù Huy Hà Vũ đã gửi đơn kiện Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành trái pháp luật quyết định khai thác Bauxite, nhưng cả Tòa án TP. Hà Nội và cả Tòa án Tối cao đều không thụ lý đơn kiện, cũng không đưa ra lời giải thích gì; Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã gửi Đơn tự thú về việc bản thân đã vi phạm Điều 88, Bộ Luật Hình Sự nhưng đến nay đã vượt quá thời hạn tiếp nhận, thụ lý hồ sơ mà Viện kiểm soát Nhân dân Tối cao vẫn không có bất kỳ động thái gì, cũng không thấy trả lời… Những trường hợp trên chỉ là điển hình, chứ thực tế còn hàng triệu đơn khiếu kiện về đủ mọi lĩnh vực, đặc biết nhất là về đất đai, diễn ra tại mọi địa phương trong cả nước.

  ncphuong

 102. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI ( phần 7)

  Trước thực tế về thái độ và năng lực tiếp thu ý kiến nêu trên, những người sáng lập ra IDS đã hiểu được thế nào là “nước đổ đầu vịt” hay “nước đổ lá khoai môn”. Vì vậy, khi mà “hậu hậu bối của Marx” chỉ cho phép các tổ chức khoa học tư nhân “gảy đàn cho trâu nghe” thì họ – các trí thức đã sẵn sàng giải thể IDS, nhằm giữ lại phẩm giá cho các thành viên sáng lập – họ đã buộc phải chọn cách “không làm gì cả”.

  Tất nhiên các trí thức cũng không hạ thấp mình để tranh cãi phải / trái với người ký ban hành Quyết định 97/2009/QĐ-TTg làm gì, cũng giống như TS. Cù Huy Hà Vũ và cả 4 luật sư bào chữa đã không hạ thấp mình để nói ra lẽ phải với Hội đồng xứ án và Hà Vũ đã yêu cầu chủ tọa phiên tòa cứ việc tuyên án như đã định. Vì vậy, Hội đồng xử án rõ ràng là những kẻ vô nhân cách, giống như một thiết bị điện tử có trang bị chiếc loa.
  Có thể nói rằng, hầu hết những người hiện đang làm việc trong bộ máy chính quyền đều là mẫu người có nhân cách hèn mạt (loại này thậm chí còn hổ thẹn khi bộc lộ với người khác về trạng thái đang thèm đi đại tiện của bản thân), sẵn sàng bán rẻ nhân cách. Đơn giản là vì họ chỉ đơn thuần nói và làm cho đúng những gì Nghị quyết tập thể đã đưa ra trước đó mà thôi.

  5. Tham nhũng trở thành phương tiện để cải thiện nhân cách

  Như đã biết, các phát biểu và ý kiến riêng của rất nhiều cán bộ cao cấp trong bộ máy chính quyền chỉ được đưa ra khi họ đã nghỉ hưu – Đây chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên. Tuy vậy, xã hội vẫn bao dung và vì vậy vẫn khuyến khích họ đưa ra ý kiến, cũng nhằm giúp họ vớt vát lại một phần nhân cách, trước khi họ nhắm mắt xuôi tay. Dù sao đi nữa, họ vẫn là người cầu tiến bộ.

  Đối với những người còn đương chức trong bộ máy công quyền, không ai có thể nói lên ý kiến riêng, nếu họ còn muốn tại vị, cho dù đó là lẽ phải. Nhân cách phải tự triệt tiêu để được Đảng dùng.

  Tuy vậy, vẫn có những người kỹ lưỡng hơn đối tượng “sau khi nghỉ hưu mới dám nói”, đó là những người tìm mọi cách trục lợi tài sản từ khi còn đương chức. Bởi vì, tài sản vẫn là phương tiện cải thiện nhân cách tốt, ít tạo ra “bất đồng chính kiến” nhất. Đơn giản vì ngày nay, mọi người đều quý trọng đồng tiền, đó là sự khác biệt xã hội lớn nhất so với thời “hậu bối của Marx” – Cái thời mà Quy luật giá trị chẳng có tác dụng gì, cho nên “một đồng tiền thưởng bằng ba đồng tiền công”; Thậm chí, người ta còn hồ hởi đổi mạng sống của chồng và 9 người con lấy một Mảnh giấy có ghi Danh hiệu nào đó …

  ncphuong

 103. TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI ( phần 8)

  Ngày nay, tiền tôn vinh chủ của nó rất hữu hiệu trong các hoạt động chi tiêu, mua sắm và giao tiếp thường ngày; Hoặc nếu ai đó tài trợ hàng trăm triệu cho việc tu bổ, xây mới một ngôi chùa thì tên của họ nhất định được khắc trên tấm bia công đức; Hay tiền là thứ dù bạc bẽo nhưng vẫn thừa sức để quyến rũ một phụ nữ trẻ đẹp, nhưng biết trọng đồng tiền về làm bạn tình với những lão ngoài 60 tuổi; Hay nếu ai đó sở hữu chiếc xe hơi cỡ 10 tỷ đồng thì họ nổi tiếng là người giàu có, … Cho dù tiền không hề cho biết người đang sở hữu nó là sang hay hèn, tốt hay xấu, nhiều hay ít kiến thức, … Cũng vì xã hội vẫn luôn “đủ lịch thiệp” để không cần quan tâm đến nguồn gốc của “sự giàu có trong tiêu dùng”.

  “Mưu mẹo của những người kỹ lưỡng” vừa nêu là loại “kiến thức” đơn giản và dễ tiếp thu, lan tỏa rộng đến mọi ngõ ngách của Hệ thống chính trị. Vì vậy, phòng chống tham nhũng là điều “không nói ra thì không được, nhưng không làm cũng chẳng sao” – Một sự phù hợp được đa số đồng thuận trong Hệ thống chính trị Việt Nam. Vấn đề duy nhất chỉ là “chia chác như thế nào” mà thôi.

  Có thể nói rằng, Karl Heinrich Marx là một kẻ có tài, nhưng không có đức. Khi mà những lời lẽ xảo trá cùa Marx đã khiến cho hàng tỷ người trên thế giới làm theo và / hoặc lợi dụng để trục lợi theo cách triệt tiêu nhân cách và cản trở mọi nỗ lực phát triển.

  TP. HN, ngày 26/5/2011

  CỐI CHÀY
  http://chhv.wordpress.com/2011/05/26/hrw-vi%E1%BB%87t-nam-d%E1%BA%A3ng-d%E1%BB%91i-d%E1%BA%A7u-v%E1%BB%9Bi-nha-ho%E1%BA%A1t-d%E1%BB%99ng-phap-ly-cu-huy-ha-vu/comment-page-1/#comment-27800

 104. Xin lỗi bạn ttngbt, bài TRIỆT TIÊU NHÂN CÁCH – TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI của 1 thầy phù thủy tên là ncphuong chuyên môn trừ Hồng vệ binh, diễn đàn này có mấy tên Hồng vệ binh bé mồm cứ chuyên môn nói leo nên tôi rước ông về đây bắt hết chúng đi. Tuy chiếm nhiều chỗ 1 chút nhưng đọc để hiểu bản chất của cái chế độ này là gì cũng đáng đồng tiền bát gạo.

 105. cái tên 1nxx này ngay cái từ dân chủ như thế nào còn không hiểu mà bày đặt đem cái câu nói bất hửu của hồ chủ tịch ra để phân tích . Đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm
  Thôi được , thể theo nguyện vọng của cậu , tôi nói vắn tắt cái đạo dân chủ như thế này nhé
  Dân chủ chẳng qua là một khái niệm . Bản thân cái dân chủ nó không nói lên được điều gì cả . Do đó để thấy được cái dân chủ như thế nào thì phải đặt nó vào một vấn đề cụ thể của nó
  Nói như thế này cho chú mày dể hiểu , chú mày hiện giờ sống ở một phương trời nào đó ( không biết gì về tình hình của việt nam ) mà ngồi đó nói dân này chủ nọ , chẳng khác nào chú mày xem nhẹ tổ tiên . Xin nói thật , nghe luận điệu xuyên tạc của chú mầy củng đủ hiểu chú mày là người đả vì một lợi ích nào đó mà đem bán cái nhân phẩm , danh dự của mình mà thôi
  Thấy chú mày viết nhiều bài viết ca ngợi về lối sống phương tây ( chẳng hạn như can thiệp vào một đất nước có chủ quyền là hợp pháp , thay đổi vợ chồng như thay áo , tối đa hóa lợi ích của giai cấp tư sản ) là đủ biết chú mày đả và đang sống ở quốc gia đó . Nói thật nếu chú mày nhận thấy ở đó tốt hơn ở đây thì chú mày cứ mà sống cho yên ổn vào , còn chuyện ở việt nam thế nào chưa tới phiên chú mày lo
  Cái dân chủ mà chú mày nghĩ đả từng tàn phá quê hương này nghèo khó lắm . Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng , đảng và nhà nước đả lảnh đạo nhân dân thực hiện nhiều mục tiêu để xây dựng đất nước . Lúc đó chú mày ở đâu ( có phải chú mày vì cái lợi ích cá nhân của chú mày mà trốn chạy không ) . Giờ đây đất nước mới có nhửng thành tựu nhất định , người dân mới có được cuộc sống an nhàn thì chú mày quay về đây rêu rao này nọ , nhằm kích động nhân dân để gây bất ổn trong nước . Thật uổng công cho nhửng người dân việt nam chân chính sinh ra nhửng người như chú mày
  Củng nói thật với chú mày , ở đâu và chổ nào củng vậy – nếu muốn quản lý – thì cần phải định hình mô hình dân chủ cho cho riêng mình . ở VIỆT NAM ĐÃ CHỌN XONG RỒI – ĐÓ LÀ MÔ HÌNH NGƯỜI NGÈO LÀM CHỦ .Tất nhiên , thời gian qua – ở việt nam – đảng và nhà nước vì nhu cầu phát triển trước mắt đả chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân của một nhóm người để đánh đổi . Điều này đã gây ra nhửng vấn đề cần giải quyết . Và chắc chắn trong tương lai , ở việt nam dưới sự lảnh đạo của đảng sẽ thực hiện tốt mô hình dân nghèo làm chủ
  Nói dài sợ chú mày không hiểu . Do đó , anh xin giải thích thêm thế này để chú mày dể hiểu nhé . Với thuật ngữ ” dân chủ là một khái niệm ” có nghỉa là cần phải phân biệt ai là dân thì đưa lên vị trí làm chủ , còn đối với kẽ gian thì nên đua ra nhổ răng nhé . Tóm gọn lại , ai củng có thể là dân và được đưa lên làm chủ , còn riêng chú mày và một số tên khác như bùi đình quyên ….. thì xem là gian – nên đưa ra pháp trường nhổ răng . Thế có hiểu chưa , hehe

  • ttngbt muốn góp chút ý:
   VIỆT NAM ĐÃ CHỌN XONG RỒI – ĐÓ LÀ MÔ HÌNH NGƯỜI NGÈO LÀM CHỦ .Tất nhiên , thời gian qua – ở việt nam – đảng và nhà nước vì nhu cầu phát triển trước mắt đả chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân của một nhóm người để đánh đổi . Điều này đã gây ra nhửng vấn đề cần giải quyết . Và chắc chắn trong tương lai , ở việt nam dưới sự lảnh đạo của đảng sẽ thực hiện tốt mô hình dân nghèo làm chủ

   nếu là dân nghèo làm chủ thì có thể nói trong suốt thời gian qua nông dân là người nghèo nhất, nông dân chiếm đa số trong dân số (khoảng 70%), và đã có nhiều nghiên cứu cho rằng nông dân ít được hưởng lợi nhất trong thời gian phát triển vừa qua. Vậy chẳng hóa ra VN đã hy sinh lợi ích của đa số để vì lợi ích của một nhóm nhỏ sao.
   Nếu người nghèo làm chủ thì sao họ phải chịu thiệt thòi đến vậy !!!
   ——–

 106. hay~ la` mot nguoi viet nam yeu nuoc’

 107. Khách says :
  “Dân chủ chẳng qua là một khái niệm . Bản thân cái dân chủ nó không nói lên được điều gì cả . Do đó để thấy được cái dân chủ như thế nào thì phải đặt nó vào một vấn đề cụ thể của nó”
  Trả lời :
  Dân chủ là:
  http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7
  Dân chủ không chỉ là 1 khái niệm, dân chủ thể hiện qua hơn 2/3 nhân loại hiện đang sống trong những chế độ dân chủ, ở châu Mỹ trừ Cuba, tòan bộ châu Âu, tòan bộ châu Á trừ TQ+VN+bắc Triều tiên+ 1 số nước vùng trung cận đông, châu Phi thì có nhiều chế độ độc tài hơn nhưng có cộng hòa nam Phi là 1 nước dân chủ ở đây.
  Khách says :
  “Xin nói thật , nghe luận điệu xuyên tạc của chú mầy củng đủ hiểu chú mày là người đả vì một lợi ích nào đó mà đem bán cái nhân phẩm , danh dự của mình mà thôi”
  Trả lời :
  Kiểu chụp mũ truyền thống của đảng giả danh cộng sản và đám Hồng vệ binh an ninh mạng.
  Khách says :
  “Nói như thế này cho chú mày dể hiểu , chú mày hiện giờ sống ở một phương trời nào đó ( không biết gì về tình hình của việt nam ) mà ngồi đó nói dân này chủ nọ , chẳng khác nào chú mày xem nhẹ tổ tiên”
  Trả lời :
  Hành động quen thuộc của chính quyền chuyên chính vô sản, nhét bao cao su vào túi CHHV rồi vu oan chống chính quyền nhân dân.
  Khách says :
  “( chẳng hạn như can thiệp vào một đất nước có chủ quyền là hợp pháp , thay đổi vợ chồng như thay áo , tối đa hóa lợi ích của giai cấp tư sản )”
  Trả lời :
  Bất cứ 1 chế độ độc tài nào phạm tội diệt chủng đều phải tính đến khả năng sẽ bị nhân loại trừng trị thông qua các nghị quyết của Liên hiệp quốc, kể cả chính quyền độc tài Irak+Libya+Afganistan.
  Chuyện vợ chồng sống không hợp với nhau thì chia tay nhau để không làm khổ nhau ở VN cũng có và không phải là ít, chuyện ly dị không có lợi cho sự phát triển của con cái vì chúng cần tình yêu của cả bố và mẹ. Nhưng đôi khi nó là cần thiết, nếu kéo dài cuộc sống chung bất hạnh sẽ mang lại đau khổ cho cả bố+mẹ+con cái. Nhưng đây không phải là lý do để đảng giả danh cộng sản kéo dài sự bóc lột nhân dân.
  Khách says :”
  “Cái dân chủ mà chú mày nghĩ đả từng tàn phá quê hương này nghèo khó lắm”
  Trả lời :
  Bác Hồ đã chọn sai đường, sau khi khai sinh ra nước VN-DC-CH-ĐL-TD-HP thay vì chọn con đường phát triển TBCN như Nhật bản và Hàn quốc thì Bác lại chọn nhầm con đường phản qui luật tự nhiên XHCN nên bây giờ đất nước ta đang đứng bên bờ của sự hủy diệt.
  Kinh tế thì phụ thuôc, vật giá leo thang, lạm phát tháng 05-2011 gần 20% đứng thứ nhì thế giới, đất mất hơn 750km vuông, biển và đảo thì mất gần hết, ngư dân ngồi bờ nhịn đói nhìn người lạ đánh cá trên biển của mình, tàu lạ vào cắt cáp trong lãnh hải của mình, dân miền trung đói trong khi VN là nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhì thế giới, các cán bộ cao cấp của đảng giả danh cộng sản và chính quyền nhà nước XHCNVN hiếp dâm các cháu học sinh phổ thông không bị trừng trị thậm chí còn không cho biệt tên thủ phạm, khốn nạn hơn nữa chúng còn bỏ tù các cháu để bịt miệng (chuyện này chưa từng có trong lịch sử nhân loại), cán bộ của đảng giả danh cộng sản thì giầu còn hơn tư bản ở các nước dân chủ, hàng triệu nông dân bị cướp đất kêu oan thấu trời xanh mà nhà nước làm như bị điếc. Đảng giả danh cộng sản là thủ phạm của tình hình cùng quẫn này của dân tộc nhưng không chịu nhận tội để được nhân dân khoan hồng khi dân chủ thành công mà còn ngoan cố đổ tội cho dân chủ.
  Vì tôn trọng bạn đọc nên tôi không muốn trả lời quá dài, làm mệt bạn đọc, tôi tạm dừng ở đây hẹn ngày mai trả lời tiếp.
  “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.” Trích trong tác phẩm “Dương Từ – Hà Mậu” của Nguyễn Đình Chiểu
  Tran Phong.

  • Khach says :
   ” Cái dân chủ mà chú mày nghĩ đả từng tàn phá quê hương này nghèo khó lắm”.
   Trả lời : Đây là câu trả lời của Lịch sử và Hiện tại cho Hà Sỹ Phu, khách xem để nâng cao tầm hiểu biết.
   Lịch Sử và Hiện Tại says:
   Tháng Sáu 29, 2011 lúc 6:07 chiều
   Thưa ông Hà Sỹ Phu, tôi vẫn thấy giải pháp của ông vẫn mang đầy tính hoang tưởng về tương lai VN khi ông không xét tới những thực tại sau:

   1/ Ông có thể chỉ ra một người đương chức nào trong chính phủ VN đủ uy tín để nói cho toàn dân nghe và tiến hành các giải pháp cải cách từ từ mà ông nói tới? Hơn nữa, 1 người thì ko thể làm gì mà phải là cả một thế hệ lãnh đạo, đi cùng với trí tuệ và may mắn thì may ra mới có lối ra.

   2/ Hầu hết lãnh đạo VN hiện nay đề mê tín sùng bái phong thủy, tử vi, bói toán…. mà bản chất của nó là chủ nghĩa phong kiến tin vào định mệnh. Một minh chứng rất rõ ràng ai cũng biết, cách đây hơn 5 năm chính ngài đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng than thở trong đại hội đảng X khi hụt chức chủ tịch nước, ngài Trọng vịnh ngay một câu Kiều: “Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn Xanh có biết vuông tròn mà hay”. Mất bao lâu để dân ta thoát khỏi chủ nghĩa định mệnh khi mà hầu hết cán bộ đương chức đều cho rằng “dân nó khổ là do số nó khổ, cán bộ chúng mình sướng là do số chúng mình nó sướng”? Lẽ ra thì chúng ta phải chuyển sang đấu tranh với chủ nghĩa định mện từ lâu rồi, phải quay lại với các bài viết của Phan Châu Trinh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh… từ lâu rồi chứ hả?

   3/ Đấu tranh bỏ CN Mác Lê hay Maoism là đánh vào hư không khi mà các vị lãnh đạo hiện nay chỉ còn núp vào cái bóng sở hữu toàn dân để tiếp tục cướp bóc tài nguyên đất đai của người dân. Hơn ai hết, chính họ đều biết đấy là cái bánh vẽ.

   4/ Chúng ta không có đủ thời gian cho việc thay đổi từ từ như ông nghĩ: Việc đầu độc môi trường với tốc độ chóng mặt do những công ty gốc Hán đang gây ra trên các mỏ khai thác tài nguyên và các khu công nghiệp trên khắp 63 tỉnh thành sẽ biến VN nhanh chóng thành vùng đất chết trong 10 năm tới. Ai cũng biết chẳng có một hệ thống xử lý chất thải đàng hoàng nào cả, tất cả những công ty này đều là những nhà máy Vedan chưa bị lộ. Ngay cuối năm nay thôi là đã có vài triệu tấn bùn đỏ treo trên nóc nhà Tây Nguyên rồi. Chưa khi nào trong Lịch Sử VN phải đối diện với nguy cơ diệt vong trên chính mảnh đất mình đang sống như hiện nay. Nếu ai đó có thể bảo tôi là bi quan khi đưa ra con số 10 năm thì hãy vui lòng so sánh môi trường VN với 10 năm trước đây đi, nhưng nên nhớ là quy mô các công ty gốc Hán 10 trước đây là rất bé nhỏ so với hiện tại.

   5/ Chúng ta đã đánh mất chủ quyền kinh tế từ lâu rồi khi mà gần như toàn bộ hàng tiêu dùng ( ngoại trừ thị trường TP.HCM ra) đều do TQ cung cấp, các công trình lớn đều do TQ làm từ A tới Z, Nhập Siêu trầm trọng, Nguyên Phụ liệu và kỹ thuật đều nhập từ TQ. Nếu không có kiều hối gởi về và khai thác tài nguyên để bán thì Người Việt đã ra sao rồi?.

   6/ Chưa bao giờ trong Lịch Sử Trung Quốc có thể nắm toàn bộ hệ thống truyền thông của VN như hiện nay để gieo sâu chủ nghĩa định mệnh và chủ nghĩa anh hùng kiếm hiệp hoang tưởng bằng các bộ phim dài nhiều tập như: Anh Hùng Xạ Điêu, Càn Long Đại Đế, Thiên Long Bát Bộ… Hầu như bất cứ người dân nào cũng đều thích và đã xem các bộ phim này. SAU KHI XEM XONG HỌ THƯỜNG HOANG TƯỞNG TỰ PHONG CHO MÌNH LÀ MỘT ÔNG VUA HOẶC MỘT ANH HÙNG KIẾM HIỆP VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ THÌ LÀM SAO HỌ CÓ THỂ HỢP TÁC HIỆU QUẢ ĐƯỢC VỚI NGƯỜI KHÁC NỮA. Ngày xưa người Pháp thường bảo: Trong đầu mỗi người Việt đều có một ông quan. Cho nên họ dễ dàng chia để trị. Còn ngày nay trong đầu mỗi người Việt đều có một ông Vua nên càng khó đoàn kết hơn nữa. Bao giờ thì hệ thống truyền hình tại VN ngưng chiếu các phim này? Tại sao ở nông thôn thì TQ cho chiếu loại phim trên, còn ở thành thị thì họ lại cho những tay nhà văn như Vương Sỏi kịch liệt đả kích Kim Dung?

   7/ Tầng lớp trí thức VN từ xưa tới nay chưa bao giờ đi quá vai trò “phò chính thống” để trưởng thành độc lập cả. Hiện tại họ vẫn chủ yếu, giống như ông, thích đóng góp với chính phủ chứ không phải là nói với dân để dân hiểu, khác xa so với trí thức Nhật bản thời Minh Trị Thiên Hoàng. Thử hỏi có mấy người dân thường hiểu được bài ông viết? Có mấy trí thức VN hiện nay có tầm lan tỏa đủ mạnh để được dân chúng trực tiếp bảo bọc che chở khi ra tòa?

   8/ Nhiều người trẻ VN hiện nay đều nghiện các tin tức tình dục do chính các báo chính thống đăng nhan nhản hằng ngày, game online, nhậu nhẹt, cờ bạc… làm sao để họ thoát ra để tham gia vào cuộc cải cách từ từ như ông đề cập?

   9/ Hầu hết các lý luận hiện nay, kể cả ông, đều chưa đạt tới trình độ dân dã dễ hiểu nhằm thu hút đa số người dân quan tâm khi mà chẳng bao giờ thấy ông đề cập tới tình trạng trẻ em vào bệnh viện không có giường nằm, thực phẩm gây ung thư, thuốc tây cao gấp mấy chục lần giá gốc để minh chứng cho lý luận của ông… cho nên dân thường chẳng ai hiểu ông cả, do đó họ sẵn sàng đấu tố ông. Thế thì ông mong muốn nâng cao dân trí bằng cách nào?

   Vài lời phân tích nhỏ để mong thấy có giải pháp khả thi hơn, chứ tình trạng như hiện tại mà tiếp diễn thì cả dân thường lẫn an ninh và quân đội gì cũng đều chết trong 10 năm nữa cả thôi, mà tội nghiệp nhất là trẻ em. Bản thân tôi, tuy phê phán ông Hà Sĩ Phu, nhưng cũng chưa thấy có giải pháp nào khả thi cả vì nếu thay đổi không khéo dẫn tới nội chiến thì chắc chắn TQ sẽ lấy hết Trường Sa, Côn Đảo và thậm chí cả Phú Quốc nữa. Không thay đổi thì sẽ bị tham nhũng và ô nhiễm môi trường làm cho toàn VN trở thành vùng đất chết. Cái nào cũng khốn khó cả.

   Cầu chúc cho ông Hà Sĩ Phu cùng tất cả mọi người dân Việt Nam cùng được an lạc và trí tuệ.

   Lịch sử và Hiện tại says.
   Source:
   http://chhv.wordpress.com/2011/06/29/tổ-quốc-la-tren-hết-tự-thuật-của-ha-si-phu-về-một-cuộc-toạ-dam-cung-sứ-quan-hoa-kỳ/comment-page-1/#comment-28335

 108. dù các người có biện minh kiểu gì củng không thể che lấp tính phản động của các người . Nếu các người có lòng hãy có hành động thực tế giúp đất nước có được sự phát triển bền vững , không nên ngồi ở đó gõ mõ tụng kinh rồi bảo là yêu nước
  Nói thật , chuyện năm bảy người làm , một người phá thì dù nhửng người làm có gỏi cở nào đi chăng nửa củng không thể đủ cho một người phá . Giờ đảng , nhà nước và nhân dân đang ra sức xây dựng đất nước để sánh vai cùng thế giới , các vị không góp sức thì thôi chứ ở đó mà hô này oán nọ thì củng chẳng giải quyết được gì mà còn gây cho tình hình phức tạp thêm . Nhân dân đã khổ nhiều rồi , giờ họ cần có thời gian yên ổn để làm ăn , các vị đừng kích động nhửng khẩu hiệu dân chủ viển vong làm họ oan mang nửa
  Cuộc sống có lẽ sẽ không thể đáp ứng được từng nhu cầu của nhửng cá nhân cụ thể được . Vì vậy trong cuộc sống có nhửng hoàn cảnh thế này thế khác là tất nhiên . Các vị không nên dùng nhửng cái lý luận của nhửng người tự cho mình là nhửng người khai phá văn minh mà đưa ra nhửng yêu sách mà xã hôi không thế đáp ứng được để phục vụ cho nhửng lợi ích cá nhân của mình

  • ” Giờ đảng , nhà nước và nhân dân đang ra sức xây dựng đất nước để sánh vai cùng thế giới ”
   Hỏi 65 năm theo đảng sao bây giờ dân ta nghèo thế? Theo bao lâu nữa?

   • trả lời: bởi vì chính quyền chiếm tiền thuế làm của riêng hết rồi thì sao dân ta giàu được…

 109. Hãy yêu đất nước bằng tất cả những gì mình có thể làm được,chứ nói suông như các vị thấy chán vô cùng. Hãy làm những gì có thể đừng đỗ lỗi cho chế độ này chế độ khác. Nêu quan trọng về chế độ quá thì chẳng làm được gì.

  • ttngbt muốn góp chút ý:
   VIỆT NAM ĐÃ CHỌN XONG RỒI – ĐÓ LÀ MÔ HÌNH NGƯỜI NGÈO LÀM CHỦ .Tất nhiên , thời gian qua – ở việt nam – đảng và nhà nước vì nhu cầu phát triển trước mắt đả chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân của một nhóm người để đánh đổi . Điều này đã gây ra nhửng vấn đề cần giải quyết . Và chắc chắn trong tương lai , ở việt nam dưới sự lảnh đạo của đảng sẽ thực hiện tốt mô hình dân nghèo làm chủ

   nếu là dân nghèo làm chủ thì có thể nói trong suốt thời gian qua nông dân là người nghèo nhất, nông dân chiếm đa số trong dân số (khoảng 70%), và đã có nhiều nghiên cứu cho rằng nông dân ít được hưởng lợi nhất trong thời gian phát triển vừa qua. Vậy chẳng hóa ra VN đã hy sinh lợi ích của đa số để vì lợi ích của một nhóm nhỏ sao.
   Nếu người nghèo làm chủ thì sao họ phải chịu thiệt thòi đến vậy !!!
   ——–
   và đấy chính là mâu thuẫn của cái:
   Hãy làm những gì có thể đừng đỗ lỗi cho chế độ này chế độ khác. Nêu quan trọng về chế độ quá thì chẳng làm được gì.

  • Thay đổi chế độ là dân có nhiều tiền ngay vì dân không bị các đầy tớ của dân ăn hối lộ nữa, đơn giản có vậy thôi. Đồng chí Trương Tấn Sang bảo bây giờ không phải là 1 con sâu nữa mà là 1 bầy sâu.

 110. Tôi cũng chán ngấy chế độ một đảng cộng sản cầm quyền rồi. Luật pháp cộng sản chỉ bảo vệ những kể có tiền và có quyền còn dân đen thì vẫn chết thôi.

 111. ttngbt nè ! câu hỏi của cậu hay đấy . Nhưng điều này đã nói lên được rằng cậu không hiểu gì về việt nam cả .
  Việt nam còn nghèo ( với 70% dân nghèo ) là có thật . Củng chính từ nghèo mà họ cần có một đảng lảnh đạo để cải thiện cuộc sống của họ . Thực tế chứng minh rằng : đa đảng chỉ để tranh giành quyền lực chứ chẳng giải quyết được gì cả . Các cậu nhìn lại xem nhé , các nước như MỸ , nhật bản , pháp , đức , anh ….theo mô hình đa đảng thì hiện tại họ ra sao ? Có phải họ đã tụt hậu so với trung quốc rồi không ? Đó chẳng phải là một nước độc đảng à ?
  Các cậu bảo , Đảng và nhà nước không lo cho dân nghèo , vậy các cậu nhìn lại nhửng chính sách mà đảng và nhà nước thực hiện xem sao nhé ? Có phải họ thực hiện rất tốt các vấn đề như an sinh xã hội , phúc lợi và nhiều điều kiện khác nhằn giúp người dân phát triển không . Tất nhiên , trong quá trình quản lý , lảnh đạo họ còn một số điểm chưa được người dân tán thành là vì nhửng người dân này còn nặng về lợi ích cá nhân ( chẳng hạn như : để thành lập khu công nghiệp , nhà nước cần giải tỏa đền bù , họ đền với giá trị thưc tế thì người dân lại đòi cao hơn , từ đó buộc họ phải cưởng chế , như thế người dân lại bảo là họ đàn áp )

  • ” Củng chính từ nghèo mà họ cần có một đảng lảnh đạo để cải thiện cuộc sống của họ . Thực tế chứng minh rằng : đa đảng chỉ để tranh giành quyền lực chứ chẳng giải quyết được gì cả . Các cậu nhìn lại xem nhé , các nước như MỸ , nhật bản , pháp , đức , anh ….theo mô hình đa đảng thì hiện tại họ ra sao ? Có phải họ đã tụt hậu so với trung quốc rồi không ? Đó chẳng phải là một nước độc đảng à ?”
   Trả lời : 2010 TQ thu nhập 3800dollar/năm, Mỹ khỏang 50000dollar/năm, Đức 42000dollar/năm ai sướng hơn?
   VN và TQ 1 đảng so vối Mỹ nhiều đảng ai sướng hơn? Tại sao người TQ và VN thích qua Mỹ sống nếu ở Mỹ khổ hơn?
   ” lảnh đạo họ còn một số điểm chưa được người dân tán thành ”
   Trả lời : lãnh đạo không được dân tán thành vì họ ăn cắp và ăn cướp của dân nhiều quá.
   Dẫn chứng:
   http://clbnokia.wordpress.com/
   http://nguyentrongtao.org/2011/05/22/nha-ngh%E1%BB%89-c%E1%BB%A7a-ong-t%E1%BB%89nh-%E1%BB%A7y/

 112. Có phải họ đã tụt hậu so với trung quốc rồi không ? Đó chẳng phải là một nước độc đảng à ?
  —–
  kha kha, vậy là rõ rồi nhé …

  Nặc danh rõ là người TQ vào đây để quấy rối. Vừa tìm cách xập xí xập ngầu TQ với Việt Nam, vừa lại tìm cách khích bác CQ Việt Nam.

  Dù Việt Nam còn nhiều điều phải giải quyết, nhưng người Việt không muốn người TQ vào đây để quấy rối như tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng .. hay Đak Lak…
  Như vậy còn tệ hại hơn nhiều…

  Người TQ hơn Mỹ, Nhật , Pháp , Đức , Anh ư, nực cười… có người nước nào đứng trước cửa nhà người ta vạch quần ra đái không? hay ăn quà mà quịt không, thua bạc thì đánh người không ???

  Thật là, còn xa lắm mà mơ..

 113. đính chính
  Nếu mà lấy số tài sản tổng thể của Trung quốc mà chia đều cho một tỷ tư con người thì có khi lại còn nghèo hoăc là trung bình thôi , xếp vào hạng khá là hơi khó đấy , nhớ là chia cả phần tiền do tài nguyên môi trường bị ô nhiễm nữa nhé , nhà cao tầng bên cạnh một khu nước thải công nghiệp thì ở nhà cấp 4 xung quanh là cây xanh còn hơn , ăn cơm thịt nhưng ăn lợn siêu nạc , gà công nghiệp , sữa ung thư thì giầu không bằng nghèo .thì ăn cua đồng còn tốt hơn ? hiểu chưa , lý luận gì nhiều thế : kém chất lượng ? lý rởm khí khái sằng ,không muốn nghe hiểu chưa anh bạn ?

  • 2010 TQ trung bình thu nhập đầu người 3800 dollar/năm
   Đức 42000dollar/năm.
   Bắc Âu, Mỹ, Anh, Thụy sỹ, Áo, Bỉ, Hàlan, Pháp còn cao hơn Đức.
   TQ thu nhập cao hơn VN, Lào, CPC, châu Phi, bắc Triều tiên, Bangladesh, Miến điện, Cuba, Irak.
   TQ thuộc loại nghèo gần nhất thế giới vì dân số quá đông.

 114. thằng này ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm . Hảy nhìn nhận thực tế đi chú em . Có lẽ chú mày suốt ngày ngồi đó mãi lo tít mắt vào cái blog của chú mày tạo , rồi từ đó vương vương tự đắt ta đây là người hiểu biết . Đúng là chú mày kém đọc báo xem đài quá rồi . Hãy cố gắng đọc nhiều một tí đi chú em
  Đã vậy để anh nói một chút về tình hình thế giới cho chú mày nắm nhé
  Hiện nay thế giới đã công nhận, trung quốc là nước đứng hàng thứ hai trên thế giới về nhiều mặt , kể cả về chính trị , quân sự và văn hóa, Và đến năm 2015 trung quốc sẽ vươn lên đứng đầu . Điều này chú em nên chịu cực xem trên google hoặc nhiều nguồn tin khác trên mạng sẽ rõ

  • Khách says:” Hiện nay thế giới đã công nhận, trung quốc là nước đứng hàng thứ hai trên thế giới về nhiều mặt , kể cả về chính trị , quân sự và văn hóa”
   Trả lời :
   a.TQ đứng thứ 2 trên thế giới về kinh tế thôi.
   b.Về chính trị thì không có thước đo đâu. Nhưng nói về quyền con người theo HRW( Human Rights Wacht) của Liên hiệp quốc TQ và VN đứng khỏang giữa 140-150 trên 192 thành viên Liên hiệp quốc.
   c.Về quân sự TQ đứng khỏang thứ 5 sau Mỹ (9400 bom nguyên tử), Nga(13000 bom nguyên tử), Anh(160 bom nguyên tử), Pháp(300 bom nguyên tử), TQ(180 bom nguyên tử), Israel(80), Pakistan(60), Ấn độ(50).
   d.Về văn hóa mỗi nước có 1 nền văn hóa riêng không thể so sánh được, về giáo dục thì có thể so sánh được qua 1 vài chỉ số như bình quân bao nhiêu học sinh/ giáo viên, bao nhiêu phần trăm GNP chi cho giáo dục…nhưng cái này TQ đứng hàng 120-130 thôi.
   Khách says: ” Và đến năm 2015 trung quốc sẽ vươn lên đứng đầu ”
   Trả lời : theo Bloomberg có thể 2016 TQ sẽ lên hàng đầu về GNP, nhưng có thể 2024. Tức là có thể giữa 2016-2024. Chỉ có mình khách dám khẳng định 2015 TQ sẽ lên hàng đầu thôi. Liều quá. Tìm trên Google cả ngày cũng không ra đâu, đừng tìm làm gì cho mất thì giờ vô ích. Nếu khách không tin thì chỉ link ra cho mọi người coi.
   đ.Về bình quân thu nhập đầu người 2010 TQ là 3800dollar/năm. Đức 42000dollar/năm. Mỹ còn cao hơn nữa. TQ muốn thu nhập cao như Mỹ thì sớm nhất phải vào đầu thế kỷ 22 mới được vì TQ quá đông.

 115. Một đất nước tìm cách tăng trưởng bằng mọi giá, hy sinh người dân, hy sinh môi trường giống như một cái cây chỉ mọc cành mà không có gốc.

  Thật là tàn ác và phi đạo đức … Có gì mà hay, có gì mà khoe …

  Nói chuyện với người điếc thì chẳng có gì là hay. Từ nay , nhưng bài viết mang ý xấu, và tìm cách khích bác chia rẽ như thế này sẽ bị xóa.

 116. Tôi tán thành hoàn toàn ý kiến của ttngbt đã sáng suốt và kiên quyết loại bỏ những bài của những người không có ý thức xây dựng một xã hội tự do ,dân chủ ,nhân quyền lành mạnh , bình đẳng văn minh , thăng tiến..?

  • Chào bác, bác có khỏe không?
   Bác làm gì mà giận dữ thế? Tay khách này bình thường thôi, bác cứ từ từ. Tay này chỉ ngụy biện mà không có thực tế chứng minh, bác cứ lấy dẫn chứng từ các báo của lề phải là cu cậu tịt, bởi vì thực tế đó không ai chối cãi nổi. Báo của lề phải đầy rẫy những chuyện phi lý, đau lòng, tàn nhẫn, bất công… nếu có hỏi 14 vị lãnh đạo trong bộ chính trị họ cũng chịu không trả lời được, chứ đừng nói gì tay khách bé nhỏ này.

 117. thành lập blog lên dể người khác xem và bàn luận . Khi bàn luận đuối lý thì dọa . Thế thì các cậu có khác gì độc tài , phi dân chủ
  còn nói về các nước như mĩ , anh , đức , pháp ….Sở dỉ họ có được như ngày hôm nay là vì họ đã từng là các nước thực dân , phát xít , hút máu của nhửng người dân thuộc địa mà nuôi chính quốc của họ lớn lên . Vậy họ là những nước phát triển dựa vào dân chủ , văn minh đó sao
  Còn nói về tài nguyên môi trường , các cậu lớn tiếng là do trung quốc là nước hủy diệt . Vậy các cậu tra lại thông tin xem hiện nay các nhà khoa học thế giới gọi ai là người trực tiếp hủy hoại môi trường nhiều nhất ? Đó có phải là mỷ đứng đầu và sau đó là anh , pháp hay không
  Và nói thật , ở đây củng không có rảnh đâu mà vào cái blog này để mà đánh chử . Chỉ tại trí thức của các cậu kém quá nên muốn vào đây “khai phá văn minh ” thôi . Nhưng với nhửng người chấp mê bất ngộ kiểu dân chủ phương tây như các cậu thì giờ dù phật thích ca , chúa giê su , thánh mohamed có sống lại củng không thể giáo hóa được nửa rồi . Vậy chỉ có thể , chờ một ngày nào đó đẹp trời , các cậu xuất đầu lộ diện , anh sẽ tóm đầu cã bọn đưa ra pháp trường xử bắn là xong

  • Đúng là botay với Nặc danh này.
   Dù đã bị lọc là spam nhưng ttngbt đưa ra để thỏa lòng Nặc danh lần cuối.

   Chỉ muốn nói thêm là nếu CNTB đã trải qua con đường đẫm máu thì bây giờ chúng ta vẫn dẫm chân lên con đường đó ư. Thật là… hết thuốc chữa …

   • Hi,ttngbt. How are you?
    Nhẫn nại là mẹ của thành công. Chỉ nên lọc những comment văng tục chửi bậy thôi. Còn những an ninh mạng không văng tục thì vẫn nên để vì đối thoại với họ chính là mình đang tuyên truyền cho bạn đọc. Đừng quên họ cũng có gia đình và vợ con. Có thể đây là công việc chỉ vì miếng cơm manh áo mà họ bắt buộc phải làm, chứ họ cũng biết dân chủ mang lại quyền lợi, ấm no, nhà lầu xe hơi cho họ. Bởi vì lương của an ninh mạng ở các nước dân chủ cao lắm 4000-5000 dollar/tháng, họ là những người bảo vệ an tòan quốc gia trước cyber attack. Nhưng ở ta thì họ phải đàn áp đồng bào mình vì quyền lợi của gia đình mình, họ không tìm được chỗ làm nào khác.
    CNTB thời kỳ đầu đúng như khách nói rất tàn bạo và đẫm máu. Nhưng thể chế dân chủ bây giờ hòan tòan khác với thời kỳ đầu của CNTB- bây giờ trí thức lãnh đạo, còn hồi đó giới chủ lãnh đạo. Hồi đó xã hội chia thành 2 thành phần chính : Giới chủ-lãnh đạo, giới thợ. Bây giờ xã hội dân chủ chia thành 3 thành phần: giới lãnh đạo-Trí thức, giới chủ, giới thợ. Tôi có 1 comment tại đây ttngbt đọc cho vui:
    http://ncphuong.wordpress.com/2011/05/31/khat-v%E1%BB%8Dng-thay-d%E1%BB%95i-ki%E1%BA%BFp-s%E1%BB%91ng-toi-doi/#comment-4

   • Cái avatar này thường xuyên comment bên chhv.wordpress.com dưới khỏang 150 tên khác nhau. Nhưng anh an ninh mạng này có trình độ vào loại trung bình thấp, bên đó có nhiều bạn đọc (trí thức) có trình độ cao lắm nên anh cu nặc danh này thường đại tiện 1 bãi rời chạy mất. Chính vì cu cậu không cố đấm ăn xôi cãi chầy cối nên cu cậu chưa bị blogger cấm cửa. Và cu cậu vẫn có việc làm và vợ con cu cậu vẫn được nhờ. Cu cậu có thủ đọan gian xảo là có 1 comment cu cậu khen dân chủ, 3 comment khác cu cậu khen bè lũ bán nước. Chính vì vậy bạn đọc cứ nghĩ là có nhiều người khác nhau comment, nhưng thực ra chỉ có 1 mình cu cậu với cái lưỡi của rắn hổ mang. Cu cậu lại đại tiện được 2 bãi phía dưới rồi. 2 comment của cu cậu làm như có 2 người đối thoại với nhau, thực ra chỉ có mỗi 1 minh cu cậu diễn kịch. Ttngbt không nên nhân đạo với cu cậu lâu hơn nữa, cho vợ con cu cậu đói và cu cậu sẽ hối hận.

  • Khách says : ” thành lập blog lên để người khác xem và bàn luận”
   Trả lời : thành lập blog không phải để cho loại mất nhân tính như khách xem và bàn luận.
   Lý do : dân chủ lên án CN phát xít, CN độc tài, CN apartheid, CN bá quyền, CN dân tộc hẹp hòi, CN khủng bố, CN bành trướng …
   Khách mất nhân tính ở chỗ nào? ” Vậy chỉ có thể , chờ một ngày nào đó đẹp trời , các cậu xuất đầu lộ diện , anh sẽ tóm đầu cã bọn đưa ra pháp trường xử bắn là xong”.
   Đây là hành động đe dọa của bè lũ độc tài, ở các nước dân chủ khách phải trả lời về hành động đe dọa của mình trước pháp luật, nếu tòa tuyên án khách là có tội thì hình phạt có thể lên đến 5 năm tù giam.
   Blog này là blog NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO chứ không phải blog ĐỘC TÀI VÀ NÔ LỆ, khách vào nhầm chỗ rồi. Chỗ của khách là Hỏa lò và Chí hòa. Những kẻ như khách không được phép vào đây đe dọa bạn đọc. Blogger đã nhân đạo cho khách vào để khách có công ăn việc làm vì blogger nghĩ rằng khách cũng có 1 gia đình, có vợ, có con. Bây giờ khách vô ơn bạc nghĩa ăn cháo đái bát, blogger vì tôn trọng những bạn đọc khác cấm không cho khách vô đây nữa vì lý do khách đe dọa mọi người thì khách sẽ không vô đây được nữa, như vậy khách sẽ làm gì? Vũ Hải Triều liệu có trả lương cho 1 an ninh mạng không có việc làm vì không blogger nào cho khách vô không?
   Hãy suy nghĩ kỹ trước khi comment.

 118. thằng này ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm : nặc danh ra vẻ có học nhưng ăn nói súc phàm khác chi kẻ vũ phu : không thương tiếc gì kiểu người này nữa ttngbt ơi :cám ơn ? chắc là ăn phải sữa ung thư , nếu để lâu sẽ lây bệnh ung thư đó : đồ lưỡi dài như lưỡi bò biển đông ?

  • ttngbt để cho mấy anh CAM đọc là chính thôi, để biết cái bọn Nam Hải nó thâm độc thế nào?

   Nó mạo danh nói mấy anh đó bẻ răng, bắn bỏ dân chúng bất chấp luật pháp thế nào?

 119. Thằng cu nặc danh mất gốc ở trên nói chuyện rất hay. Cụ là phản động đây , có một ngày nào đó đẹp trời , Cụ sẽ xuất đầu lộ diện đưa cho cu ” bắt Cụ”, nhưng nhớ đừng bắn bỏ, bắn lấy ấy không thôi phí của giời

 120. Đâu xa thì không biết , chứ thằng trung quốc hiện giờ nó là chủ nợ lớn nhất của mỹ . Có lẽ nay mai gì đó nó sẽ xiết nợ , thằng mỹ không có đất mà cắm vùi . Và hiện giờ nó đang định bỏ tiền mua cả châu âu nửa đó
  Còn theo đảng được gì thì nhửng người dân chân chính việt nam sẽ phán xét . Còn những thành phần bất mãn , ích kỹ , cá nhân , trục lợi nghĩ gì thì mặc kệ
  Giờ này mà còn đem câu hỏi nhiều đảng như mỹ và một đảng như trung quốc ai sướng hơn . Câu trả lời là một đảng sướng hơn mười mươi rồi còn gì. Thấy thằng thái lan không , nó theo mô hình nhiều đảng để rồi nó tranh dành quyền lực lung tung . Đến giờ này nó còn chưa bầu được thủ tướng nửa là .

  • Khách says: ” Giờ này mà còn đem câu hỏi nhiều đảng như mỹ và một đảng như trung quốc ai sướng hơn . Câu trả lời là một đảng sướng hơn mười mươi rồi còn gì.”
   Hỏi : Dẫn chứng?
   Khách says : ” Thấy thằng thái lan không , nó theo mô hình nhiều đảng để rồi nó tranh dành quyền lực lung tung . Đến giờ này nó còn chưa bầu được thủ tướng nửa là .”
   Trả lời : hãy nhìn ra khắp thế giới dân chủ như bắc Âu, Thũy sỹ, Hà lan, Bỉ, Đức, Áo, Pháp, Mỹ, Nhật, nam Hàn, Úc, Canada, Anh, EU …chứ không nên nhìn vào 1 nước có đa đảng rồi kết luận cho cả thế giới dân chủ. 1 nước có đa đảng chưa chắc đã có dân chủ, thí dụ Ai cập, Tunesie. Ngoài ra VN so với Thái lan thì hơn được cái gì? Mức thu nhập cao hơn? Nhiều chị em chân dài hơn? Nhiều bao cao su hơn? Khách đã sang Thái lan bao giờ chưa? Khách có thấy Bankok của Thái chưa? Khách có thấy hạ tầng cơ sở và nền công nghiệp nặng của Thái lan chưa? Và so sánh với VN thì ai hơn? Mà trước đây Thái lan thua VNCH đấy. Khách có biết bây giờ 1 năm Thái có bao nhiêu khách du lịch không? Và VN nếu không tính Việt kiều thì còn lại 1 năm bao nhiêu khách du lịch khách có biết không? Khách có biết thu nhập bình quân đầu người trong 1 năm của VN là bao nhiêu không? Và của Thái là bao nhiêu không? VN hơn Thái lan được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phủi tay vụ Vinashin chứ gì? Hãy suy nghĩ kỹ khi viết comment. Không nên lý luận kiểu Chí phèo, để bạn đọc cười về sự hiểu biết của mình.

 121. người xưa có câu : 12 năm trường lớp , 48 năm trường đời . Suy nghỉ câu nói này quả thật là có lý khi nói chuyện ở đây . Học hành thì chẳng bao nhiêu , suy nghỉ không theo một quy củ nào để người dân chấp nhận được . Vậy mà nói ra toàn dân chủ tự do . Mà nói thật , nếu các vị có sở học nhiều năm nhưng chưa qua môi trường thực tiển thì đó chẳng qua là một mớ giấy lộn mà thôi
  Đã vậy , khi người khác nói ra nhửng thực tế rõ ràng như ban ngày thì lại tìm cách dẩn chứng lung tung . Nhửng số liệu các cậu trích dẩn ở trên nó đã lổi thời lắm rồi . Số liệu đó chẳng qua nó nói lên thời hoàng kim bốc lột của các nước tư bản mà thôi . giờ trong môi trường quốc tế hóa , bọn đế quốc nó không còn bốc lột được các nước thuộc địa nửa , cộng với sự ngu dốt của chúng nên bọn chúng đang lụng bại từng ngày . Nhìn lại mà xem , các nước mà cậu dẩn chứng nó đang bị đe dọa nghiêm trọng . Riêng thằng mỷ , nó đang chuẩn bị tuyên bố phá sản . Và rồi các cậu sẽ thấy , khi nó tuyên bố phá sản thì lúc đó nền kinh tế của nó sẽ không còn đủ mạnh để che lấp nhửng lổ hõng nửa . Lúc đó , cái dân chủ mà các cậu khen lấy khen để bây giờ nó sẽ bộc lộ bản chất cho mà xem
  Nói ra thì các cậu chụp mủ nào là an ninh mạng , nào là đoe dọa . Vậy nhìn lại xem nhé

  • Khách says : ” Riêng thằng mỷ , nó đang chuẩn bị tuyên bố phá sản”
   Hỏi : theo khách thì chuẩn bị tuyên bố phá sản là bao giờ phá sản? Tin này khách lấy ở đâu ra?
   Khách says :” giờ trong môi trường quốc tế hóa , bọn đế quốc nó không còn bốc lột được các nước thuộc địa nửa , cộng với sự ngu dốt của chúng nên bọn chúng đang lụng bại từng ngày “.
   Trả lời : nhữ ng nước có đời sống cao nhất thế giới là những nước dân chủ. Những nước có khoa học kỹ thuật cao nhất là dân chủ. Khách nói không có 1 dẫn chứng nào cụ thể, tòan chụp mũ xong lại vu oan cho người khác chụp mũ. Nếu lý luận phải đưa dẫn chứng cụ thể cho bạn đọc kiểm tra, khách nói nhìn lại xem thì chính khách cần nhìn lại xem chứ không phải bất cứ ai khác. Mở mồm ra thì phải suy nghĩ chứ, đừng để bạn đọc đánh giá về sự ít học của mình.
   Ở đây an ninh mạng cũng không dọa được ai, nhưng nếu ai nói đúng sự thật thì bạn đọc sẽ đánh giá đúng, khỏi cần biết người đó là ai. Khách xem lại khách viết tầm bậy tầm bạ không chứng minh được bất cứ điều gì, xong lại chụp mũ là người khác chụp mũ khách, đọc lại đi, Chí phèo vừa phải thôi.

 122. Rồi sẽ có một thời điểm nào đó có một ai đó đủ dũng cảm nói câu ” Đã đến lúc rồi .. Chúng ta bắt đầu sửa chữa ..” Theo mình nghĩ thì hiện tại chưa phải lúc đó. Hãy nán chờ 1 con người như Hồ Chí Minh hay Ngô Đình Diệm xuất hiện thêm lần nữa.. chỉ cần có 1 trong hai người này là đủ rồi.Là lại Có hi vọng. Còn bây giờ đang là giai đoạn bế tắc nhất của lịch sử hiện đại nước nhà. Có thể làm cống hiến cho Tổ quốc chứ ko cống hiến cho chính quyền. Qui luật hợp rồi lại tan là bất biến thôi. Dân trí giờ của quốc dân ngày càng cao, Nếu lãnh đạo không có tài thực sự thì cũng chỉ như cọc tre cắm vách mà thôi . Thực sự giờ giới lãnh đạo CS quá ngạo mạn sống dựa vinh quang quá khứ.Nếu coi trọng thì nên coi trọng CS thời xưa..đơn giản họ sống cho lý tưởng của dân tộc và của họ dù răng không phải lúc nào cũng đúng. Còn bây giờ có lẽ chỉ nên nhếch mép cười trừ thôi..

  • Khách says: ” Hãy nán chờ 1 con người như Hồ Chí Minh hay Ngô Đình Diệm xuất hiện thêm lần nữa.. chỉ cần có 1 trong hai người này là đủ rồi.Là lại Có hi vọng.”
   Khách đang ngủ mơ giữa ban ngày, HCM hay NĐD có sống lại cũng bị nhốt ngay lập tức và nếu không bị nhốt cũng chả giúp gì được cho đời. Chỉ có sức mạnh của nhân dân -dân chủ mới giải quyết tận gốc của vấn đề là tiêu diệt thù trong chống giặc ngoài. Bây giờ không còn đcsvn nữa mà chỉ có đảng giả danh csvn thôi, khách quá hiểu mà còn giả bộ.

 123. Bạn là người Việt Nam, là phải biết tự hào về dân tộc, vì đất nước chúng ta không lớn, dân tộc chúng ta không đông, nhưng dân tộc ta có một sức mạnh vô biên mà các dân tộc khác trên thế giới không có, đó là đoàn kết và lòng yêu nước. Xét về qua trình lịch sử thì chiến tích oai hùng vẽ vang nhất là thời đại Hồ Chí Minh. Còn trong chế độ xã hội, thì mọi loại hình, nếu so sánh đều khập khễnh, lý các bạn chưa phải sai nhưng chưa đúng, mà cái đúng thể hiện ở trong xã hội Việt Nam hiện nay là Hòa Bình, độc lập, kinh tế phát triển, không có mâu thuẩn, sắc tộc, tôn giáo, đảng phái…toàn dân sống và làm việc trong môi trườn bình yên, được pháp luật bảo vệ, bạn hãy nhìn ra xã hội như Mỹ (bắn giết lẫn nhau), Thái Lan (đảng phái), các nước trung đông, châu phi (tôn giáo)…Tư duy và nhìn nhân khách quan.

  • Khách says: “…, nhưng dân tộc ta có một sức mạnh vô biên mà các dân tộc khác trên thế giới không có, đó là đoàn kết và lòng yêu nước”.
   Trả lời:
   -Dân tộc ta có lòng đòan kết kiểu gì mà Trinh Nguyễn phân tranh,đàng trong đàng ngoài đánh nhau chí tử mấy chục năm trường, dân chúng lầm than. Lại còn miền bắc miền nam đánh nhau đổ máu mũi 21 năm 6 triệu người chết. Chả hiểu lòng đòan kết ở chỗ nào mà giết nhau nhiều thế?
   -Dân tộc ta có lòng yêu nước vô biên quá tuyệt, bây giờ bảo chống bè lũ bán nước và bè lũ cướp nước tất cả bảo không có thì giờ, chúng tớ còn bận đi kiếm tiền, yêu nước không ăn được.
   Khách says: ” Xét về qua trình lịch sử thì chiến tích oai hùng vẽ vang nhất là thời đại Hồ Chí Minh.”
   Trả lời: tự sướng vừa phải thôi kẻo liệt dương vợ con mất nhờ, không có súng và gạo của 2 thằng đểu Liên xô và TQ thì làm gì có lăng Bác. Ếch ngồi đáy giếng kêu òam ọap lại cứ tưởng mình kêu to nhất làng. 1 bên là Lào và CPC, 1 bên là biển đông, phía trên là TQ chả bao giờ nhìn thấy thế giới dân chủ nó văn minh như thế nào, cứ nghĩ trống đồng Ngọc lũ là văn minh của nhân loại và có thể bay tít mù tắp vào vũ trụ bằng ngựa thần của Thánh Gióng. Giời ơi là giời, thế này thì đến chết mất thôi, đảng ta vĩ đại nhất thiên hà, dân ta văn minh nhất nhân loại. Cái đèn dầu đâu rồi, thắp lên cho tôi lướt nét. Chết hôm nay ta quên chưa tư duy. Thôi hôm nay trễ rồi, để ngày mai tư duy một thể.

 124. Chế độ CS là một chế độ tài, là chế độ Đảng trị. Đó là vật cản đường lớn nhất của Dân tộc VN. Chế độ này chỉ mang lại quyền lợi phục vụ cho một nhóm người! Đó là: Chính bản thân họ – Con cháu họ – Phe nhóm họ. Vì lợi ích mà họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả những hành động lưu manh đê tiện! Bất chấp lợi ích của Dân tộc! Họ tồn tại được là nhờ bộ máy (quân đội, công an, nhà tù) chuyên chính đàn áp và ngụy ngôn. Nói một đằng làm một nẻo: “Con đường xa nhất đó chính là con đường từ miệng Đảng đến hai bàn tay”. Đừng tin!

 125. Tôi xin đưa một nhận xét của một người xấu rằng “Không ở đâu luật pháp mua được dễ dàng như ở Việt Nam”

 126. việt nam nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội theo con đường riêng mà Đảng đã lựa chọn.Đó là : Cứ ai học đại học ra mà có bằng trung bình hoặc thấp hơn lại càng dễ xin việc( nếu có bằng giỏi) thì hãy đợi đó.Nếu muốn lên chức thì không cần có tài chỉ cần có lối sống vô đạo đức thì lại dễ lên chức, người có tài đức thì không trọng dụng.Tôi mong một ngày mai người tài được trọng dụng để dân đỡ khổ, chứ đừng như cách tuyển dụng công chức của sở giáo duc daklak thì dân còn bất bình.

 127. Hiện nay thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức bắt tay với Đới quốc Bỉnh của TQ ...de ban nuoc cho Tau. rồi, còn gì mà ngồi nói qua nói lại làm gì cho vô ích.

  • Chúng bán lâu rồi chứ không phải bây giờ mới bán. Chúng chính thức bán từ lúc ký hiệp định biên giới và hiệp định về biển giữa 2 nước vào năm 1988. Hiệp định đó chỉ là 1 phần công khai của hợp đồng bán hát hai ô VN cho TQ, phần chính vẫc còn chưa được công bố đợi khi nào đồng hóa xong sẽ công bố. Do tình hình phản kháng của dân ta ngày càng cao nên quá trình bán và bàn giao khu tự trị sẽ được tăng tốc độ. VN có rất ít khả năng thóat được định mệnh đã an bài này. Không 1 ai thóat khỏi định mệnh này trừ 14 con chó săn sẽ tiếp tục bắn giết đồng bào của mình cho chủ Bắc kinh.

 128. ở daklak 1 suất giáo viên cấp 3 có giá là 120 triệu.còn muốn làm quản lý thì giá cao hơn.

 129. So giao duc daklak chung no ban het. ai khong co tien chung no nem ho so ra ngay. nguoi tai chung no khong can ma chi can tien thoi.

 130. chung ta dang song trong mot xa hoi yen binh va hay suy nghi tai sao ta lai co duoc dieu do.Do chinh la con duong dung dan va HCM va Dang ta da chon,va dang no luc toan he thong chinh tri de bao ve thanh qua ma chung ta dat duoc sao bao nhieu nam phai song trong canh mat nuoc nha tan.Xa hoi nao ma khong co nhung nhuoc diem,chung ta phai nhin nhan va tung buoc dieu chinh khong the mot som mot chieu duoc.Chung ta can phat huy nhung gi da dat duoc, phai phat huy noi luc va tranh thu su ung ho phia ben ngoai.Co mot dieu chac chan la Dang ta dang lam nhung gi co the de dem den cho chung ta cuoc song am no hanh phuc.Vi vay,toi mong rang moi nguoi,moi cong dan Viet Nam hay tin tuong tuyet doi vao su dan dat cua Dang,hay dau tranh moi hanh vi co tinh pha huy NNXHCN Viet Nam.

 131. những suy nghĩ không sai, nhưng quá tiêu cực.
  cái gì thì cũng có quá trình của nó. không ai là ko sai, muốn sửa sai cần có thời gian, kg phải đùng 1 cái là thay đổi được liền,
  các bạn là người ngoài nên nói thì dễ lắm, thử các bạn đặt vào tình huống của những người cầm quyền đi, có nhiều khi còn tệ hơn ấy chứ. thôi thì hãy hài lòng khi chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình

 132. Tôi không biết theo CS hay TB cái nào đúng? Nhưng tui thấy CS nói thì giỏi làm như hạch người ta. Trước giải phóng VN mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn Đông” thế nhưng sau giải phóng VN trở thành nước đối nghèo nhất trong Asian. Nếu tư tưởng XHCN là đúng thì sao LX “cái nôi XHCN” lại sụp đổ đầu tiên. Nếu tư tưởng XHCN là đúng thì sao VN va TQ hiện nay đang làm kinh tế theo hướng Tư Bản. Tôi yêu VN và tôi nghĩ bất kỳ một người Vn nào cũng tự hào dân tộc mình và tinh thần yêu nước. Tôi không phủ nhận VN hiện nay có cải cách khá hơn nhưng thật sự châp chạp như một con rùa. Còn nữa, hiện nay nếu so sánh quân sự giữa ta với TQ thì một trời một vựt. Ta không đủ sức đánh với TQ bằng vũ lực trực diện, nhưng tôi thật sự câm ghét những ai nịnh thằng Tàu. Hãy nhìn lại lịch sử, chúng nó đã lấy của ta bao nhiêu đất “Ải Nam Quan, …”, nay chúng có mưu đồ chiếm cả biển đông, Trừơng sa và hoàng sa Vn.
  Tôi tự hỏi đến bao giờ Vn xuất hiện những anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo …đây.

 133. TOAN CHUI BAY ROI PHAN XET THEO CAC BAN DAN CHU LA GI PHAN DONG LA GI NGUOI VIET NAM THI PHAI BIET SONG VI QUE HUONG DAT NUOC CHU CU NGOI BAN LUAN DAN CHU VOI BAT CONG THI CO ICH GI CHE DO XA HOI NAO CUNG VAY DEM LAI DAN CHU VA BINH DANG CHO NGUOI DAN THI SE TON TAI THOI

  • Phản động là phản đối chống lại đặc quyền đặc lợi của đscvn.
   Yêu nước là yêu đảng scvn.
   “Nền dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng là dân chủ gấp ngàn lần các nền dân chủ khác.” Trích văn kiện đại hội đảng. Hôhôhô no comment.

 134. KHI CÓ CHIẾN TRANH THÌ TAI TO MẶT BỰ ĐUA NHAU BUÔN CHUYÊN DỤNG NƯỚC BỌT RA LỜI KÊU GỌI NÀO LÀ CẢ NƯỚC LÂM NGUY CẢ DÂN TỘC ĐOÀN KẾT ĐÁNH GIẶC
  KÊU GỌI NHÂN DÂN ĐI LÍNH CÒN NHỮNG THẰNG CON BÉO NỨT BÉO NA CỦA HỌ THI ĐUA NHAU ĐI DU HỌC ĐỂ KHỎI BỎ MẠNG

  THẬT MỆT

 135. la ng vn mak moi ng lai co nhug suy ngi nhu vay sao?
  da la dan trog 1 nuoc,cug giog nhu anh em trog 1 nha.tat ca chug ta fai doan ket,dog log de giu gin dat nuoc.de xug dag vs nhug ng da vi dan toc ma hi sih tih mag mih.chug ta dc sog trog 1 xa hoi co doc lap,tu do.tuy co nhug han che,nhug dug bao zo chug ta de nmih co nhug suy ngi k tot nhu vay.toi hi vog tat ca moi ng hay ngi toi nhug ng da hi sih mak hay sog cho that tot.truoc tien la vi chih ban than mih ,vi gia dih roi moi den vi xa hoi.!

  • Bạn viết tiếng gì vậy? có phải tiếng Việt không?

   ttngbt không thể giúp bạn vì không hiểu bạn nói gì?

   làm ơn sửa lại và cố gắng giữ gìn tiếng Việt trong sáng !

 136. “Perfection of moral virtue does not wholly take away the passions, but regulates them.” by Saint Thomas Aquinas.

 137. “There is a time for departure even when there’s no certain place to go.” by Tennessee Williams.

 138. “For peace of mind, we need to resign as general manager of the universe.” by Larry Eisenberg.

 139. Nếu bạn sống trong một đất nước như Bắc Triều Tiên thì bạn như một con ếch trong hang. Nếu bạn thoải mái nhìn ra thế giới thì cũng như bạn nhìn vật thể ở nhiều góc cạnh, bạn sẽ thấy càng rõ vật thể như thế nào, mặt đẹp mặt xấu….Không có gì hoàn thiện tất cả và cũng không có gì xấu tất cả, cũng như Tần Thủy Hoàng khi xưa bị dân chúng căm ghét, nhưng ngày nay Trung Quốc xét lại thì thấy ông ấy có công thống nhất TQ và xây Vạn lý tường thành….Chế độ nào cũng vậy, khi muốn cách mạng thành công thì phải dựa vào sức dân. Nhưng chế độ để được tồn tại lâu bền thì phải phục vụ nhân dân đúng như cam kết khi làm cách mạng. Nhân dân độc lấp- tự do- hạnh phúc tất cả dân tộc chứ không riêng thiểu sô ngưới thì mới thật sự là một hạnh phúc của dân tộc. Thời đại Internet phát triển quyền tự do của con người được chấp cánh, có xu hướng so sánh tự do giàu nghèo dựa vào tiềm năng vị trí địa lý thực sự để so sánh với các nước khu vực và thế giới để đưa ra kết luận chính xác.
  Về độc lập- tự do- dân chủ ở Nhật bản hay Anh quốc…. tôi nghĩ là một thiên đường trong thời đại hiện tại nhưng còn có một khiếm khuyết không nhỏ mà cả thế giới chưa nhận ra. Nếu cải tổ được vấn đề này tôi nghĩ là thiên đường thật sự cho cả tương lai vài thế kỉ nữa chứ không chỉ là cho hiện tại.
  Thiên đường đó là “Độc lập- tự do- dân chủ- tôn trọng sinh mệnh người khác” (Sinh mệnh bao gồm cả cuộc sống và sinh mạng). Tại sao tôn trong sinh mệnh người khác phải đưa vào vấn đề tự do. Nhằm đưa ra những hiến pháp chế tài cho phù hợp tránh hiện tượng một thiểu số người lợi dụng quyền tự do để gây ảnh hưởng cuộc sống hay sinh mạng người khác. Vì tôi thấy sự tự do quá mức và hình phạt tương đối nhẹ không thể chế tài các cá nhân xấu, các tập đoàn Mafia, hoặc những tập thể cá nhân có tài chính mạnh ….. Đơn cử súng đạn thì dùng để giết người, vậy anh cho bán rộng rãi tức là cho phép dân chúng tự do thanh toán nhau mỗi khi có bức súc hoặc thù hằng à? Còn cầm súng xả vài ba mạng người rồi vào tù thì tội quá nhẹ. Thậm chí một tổ chức có thể lợi dụng những người dưới 18 tuổi làm sát thủ, vì pháp luật bảo vệ người dưới 18 tuổi, mà theo tôi có cái đầu để suy nghĩ được tức là co thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình…. Tóm lại tự do quá mức dẫn đến thiếu tôn tọng sinh mệnh của người xung quanh khi một người có ý đồ xấu. Ngày xưa thời phong kiến là mạng đền mạng, vấn đề này còn suy nghĩ nhiều. Ở Mỹ đa số rất hài lòng về chỉ số tự do, nhưng vẫn nhiều người lo ngại không biếc lúc nào đó mình bi chết vì bị ám sát hay trả thù cá nhân chỉ vì súng bán tràn lan. Hành vi con người thường thay đổi, đôi lúc hối hận sau khi đã giết người lúc nóng giận bức xúc. Như vậy là người bị giết không được tôn trọng sinh mệnh bằng chứng là súng bán tràn lan, hay là giết người xong thì tội không đến nỗi mạng đền mạng cho dù cố sát. Ở Việt Nam cấm bán súng đó là điều tốt, vì tui cũng ngại ai đó dùng súng chĩa vô đầu khi nóng giận tui.

 140. “Anybody who watches three games of football in a row should be declared brain dead.” by Erma Bombeck.

 141. “Americans detest all lies except lies spoken in public or printed lies.” by Edgar Watson Howe.

 142. mình là 1 người vn sống tại mỹ! mình thấy mỹ kinh tế đi xuống nhưng đời sống nhân dân còn sung sướng hơn ở vn 1000 lần .. ở vn ko có công băng

 143. yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều”, hay”mệnh trời số trời”, “lộc dòng họ một đời sáng sẽ hết phần con cháu”,đúng vặy thực ra thì mọi điều sau đấy đều có sự giúp đỡ của các thần,vậy mà tại sao ngày xưa Cao biền sang miền Bắc việt nam đã nhìn thấy “nước nam có rất nhiều thần(chưa nói đến long mạch)”, chính thì đấy mà họ Cao đã dùng các phép bùa chú ví dụ như giết con gái để dẫn dụ các thần đến muốn hành lạc sẽ chém cả đôi, hay làm phép để phá núi tản viên là nơi trú của thần Long Đỗ… Thế đấy mà sau này Cao Biền đã chết trên đường về, hiện còn miếu thờ ở gần biên giới là do thần Long Đỗ trả thù, điều này đã được nói trong Lĩnh nam chích quái. Có thể nói Bắc Việt mấy nghìn năm người tàu không đánh được đó chẳng phải là do sao chiếu mệnh hay tính cách quật cường mà là sự hỗ trợ của các vị thần, linh, do đấy mà Nguyễn Trãi cũng nhắc đến trong cáo Bình ngô, do đấy chỉ cần dân ta nổi lên thì hầu hết đều thắng ròn rã. Thực ra thì không có “thiên cơ” mà chỉ có “thần cơ” vì lịch sử thế giới hay lịch sử nước ta đều phát triển các triều đại cũng nối tiếp nhau theo nguyên lý hạ dân thay quan lại, nào được thần linh phù trợ thì thắng(như ngn ánh thờ bà trời) Lý Thường kiệt có Trương Bẩy,Trương Ba(tướng b triệu),đó những tích có sách vở ghi lại.Kẻ mạnh,kẻ sang,giàu co lại khó lấy lòng thần linh , phái âm, ma quỷ, thế lực âm thường bị ghen ghét với cõi duong là vậy, do đấy Hà nội được gọi là đất thiêng,tướng ngu sau này sang miền Bắc thường dùng sức mà đánh nên thường đại bại,cũng may là chỉ có một Cao Biền.!!! Thần linh, ma quỷ do tính duy chí nên cũng có lúc phò tá nhầm người là vậy, cho nên lịch sử việt nam tuy thắng ngoại bang nhưng các triều đại kéo nhau nắm quyền cũng chỉ là những mục nát,sách nhiễu dân,đục khoét của nhân dưn mà thôi.Cũng may mỗi lần thối nát đến cũng do tính bức bách cùng cực mà nhưn dân đứng lên nhưng cũng chưa tìm thấy ánh sáng là vậy,
  NÊN NHỚ RẰNG THẾ LỰC THÁNH THẦN CŨNG ĐANG BỊ BỌN TIỂU NHÂN CHIẾM LĨNH, CŨNG NHƯ CÕI DƯƠNG VẬY, NÊN HUNG THẦN CÀNG NHIỀU MÀ PHÚC THẦN CÀNG ÍT.

  DO VẬY TRÊN CÕI DƯƠNG BỌN TIỂU NHÂN ĐƯỢC PHÙ TRỢ MẶC SỨC LỘNG HÀNH, NÊN CÁI ĐẠO TIỂU NHÂN THẮNG ĐẠO QUÂN TỬ MẤY TRĂM NĂM QUA CŨNG LÀ THẾ.

  CÁC DÒNG HỌ LỚN CŨNG BỊ CÁC HUNG THẦN TIỂU NHÂN CHIẾM PHẦN RẤT ĐÔNG TRÙ ÚM, YỂM TRẤN,.. NÊN DẦN LỤN BẠI, CÁC DÒNG HỌ SAU KHI NỔI DANH THƯỜNG BỊ LỤI TÀN RẤT NHANH VÌ SINH RA CON CHÁU NGU ĐẦN, DẪN ĐẾN MẤT NƯỚC, MẤT NGÔI.
  VÀ LÂU NAY THẾ LỰC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ, NGƯỜI TÀI CŨNG KHÔNG THẤY SINH RA AI KIỆT XUẤT NỮA, XẤU SỐ, CHẲNG QUA LÀ BỊ BỌN HUNG THẦN TIỂU NHÂN CHIẾM ĐA SỐ TRÙ ÚM.

 144. Cộng sản ngu dốt báo hại non sông

 145. chao tat ca nhung nguoi viet nam yeu thuong,o trong nuoc hay hay ngoai.du o dau thi chung ta chung la con rong chau tien,la nguoi viet nam ca.la nguoi viet nam thi chung ta phai hang hai gop phan xay dung dat nuoc,them giau dep va phon vinh,neu nuoc dang con ngheo thi chung ta phai nghi cach chung suc lam the nao cho bot ngheo,cho no tro tro nen giau len.van de la chung ta nghi gi va lam gi cho dat nuoc,hanh dong ra ra sao.toi ko bat cac ban phai gong minh no luc de dong gop ma toi chi can cac ban hayhay gop mot phan be nho cua minh thoi la du,moi nguoi moi ty,moi it se thanh qua doi,qua nui,va thanh day truong son ,roi chung ta ,moi con nguoi viet nam se thay hanh dien ma dung tren do nguong mat ra nam chau,con duong dang phai cha ong ta da chon thi chung ta phai theo,van de la chung ta biet phat huy,thay doi cach suy nghi va hanh dong trong moi con nguoi viet nam ta.chung ta phai tich cuc hoc tap hon,lao dong miet mai hon nua[nguoi nhat} ko cau ne phan biet nghanh nghe,hay yeu lay cong viet hien tai cua minh,hay doan ket,doan ket va doc het long yeu nuoc.dam suy nghi va dam lam,than than duong tay neu y kien,phan bac nhung te nan xa hoi con nhieu trong trong che do ta de ngay cang vung manh ,toi mong chung ta hay xay dung danchu hon va hon nua de long nhan theo yeu nuoc va doan ket……..toi co muon loi muon noi voi tat ca nguoi viet nam dang o khap bon be nhieu lam…toi yeu viet nam…..viet nam la so mot

 146. Mình không ghét nhưng cũng chảng yêu đảng
  Với mình công lao của đảng lớn lắm đảng lãnh đạo ND chúng ta dành độc lâp từ Pháp .rồi tiến hành công cuộc thống nhất đất nước vì sao đảng ta làm được điều đó vì ngày đó đảng ta rất mạnh từ đường lối chủ trương mọi thứ đều được thực hiện một cách triệt để.
  Nhưng nay thì sao lãnh đạo đánh trống bỏ dùi mồm hô chống tham nhũng có làm được đâu vì từ ông quan xã tới ông quan huyện, tỉnh , TW từ ông quan vùng sâu vùng xa đến ông quan thành thị đều có ít nhiều tham nhũng nếu không tin bạn có thể đi điều tra thực tế. Mình cảm thấy quá be bét giông chế độ ngụy lúc hấp hối có ông tướng gì đó còn phát biểu nếu giết sạch tham nhũng thì lấy ai để làm việc ???
  cứ như này thì dần dần đảng ngày nay sẽ không còn là “đảng ta” nữa mà chính xác là đảng của những con sâu mọt
  Các vụ điển hình khiến lòng tin của ND giảm sút đáng kể
  1. Vụ vinasin
  2. Vụ tập đoàn điện lực thua lỗ 3500 tỷ
  3. vụ Phá nhà dân ở tiễn lãng
  bạn không tin thì cứ vào những lời bình của các bạn trẻ yahoo chẳng hạn ý kiến ủng hộ đảng chiếm thiểu số
  điều này đã dẫn tới là những thất bại chính trị to lớn của đảng đó là mất lòng tin ở dân

 147. nói như các bác các nước khác nếu không có đảng cộng sản thì bọn chúng đói không có com ma an
  các bác cứ vào các bệnh viện mà xem ngưới dân nằm la liệt cò hơn thời chiến tranh,nằm la liệt khắp hành lang khổ lắm đảng cộng sản trí tuệ,tuyêt vời, tham nhũng đang bũa vây khắp nơi từ công sở ra tới ngoài đường , xuống tới bến cảng sông ngòi đâu đâu cũng thấy tham nhũng người dân còn sức đâu mà chịu đựng

 148. “Lưỡi không xương trăm đường lắt léo/ “Đời” không vành, “đời” méo tứ tung.” – Ca dao Nghệ Tĩnh

 149. (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

  ở mỹ có công bằng nên có phong trào chiếm phố wall, và củng có dân chủ, nhân quyền nên có việc quăng hơi cay và bắt bớ người biểu tình lên đến cả ngàn người . Cái công bằng , dân chủ của mỷ là vậy đấy

 150. Đảng không sữa sai, không đổi mới, không lắng nghe ý kiến nhân dân. Thêm nữa Đảng độc tài không cho phe đối lập nào tồn tại để phê bình Đảng thì mãi mãi không bao giờ biết được cái sai sót để sữa chữa. Cứ như thế này thì sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
  thật tội nghiệp cho những con người còn quá trẻ tuổi đang bị CS nhồi sọ thôn tính rồi cứ nghĩ rằng mọi thứ đang tốt đẹp. Tôi xin khẳng định rằng ĐCS là một xu hướng xã hội mới có nhiều tích cực về tư tưởng nếu như nơi đó có những người CS thật sự với bản chất, còn ở VN thì mãi mãi CS chỉ là một kiểu treo đầu dê bán thịt chó thì lấy đâu ra lý tưởng, lấy đâu ra nhân quyền, lấy chỗ nào để có tự tôn dân tộc, lấy đâu để có tự do, lấy đâu để có công bằng xã hội. Các ông Đảng viên trẻ chúi mũi chưa sạch ơi, đừng tự hào quá, hãy để lại chút lòng tự trọng để cho chúng tôi xem các ông còn một chút gì của con người.

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: