Vận Nước – Quẻ HẰNG


-Vận Nước – Quẻ HẰNG (1b8/8/2011) bagan3 2011/08/26

*
Một cao nhân trong Nước gieo được Quẻ HẰNG, đệ tử đưa lên đăng trên Face Book để xin được tham khảo.
Tôi xin được lạm bàn.

Xét:
-Dịch là Lý diễn biến Nhân Sinh & Trời Đất
-Quẻ HẰNG = Lâu Dài
-Quẻ trước là Hàm và sau là Độn. Cần xét cả ba quẻ mới tận được lý của Dich.
Luận:
1/-Quẻ Hàm và HẰNG đều biểu tượng cho Nhân sự.

a)Hàm chỉ liên hệ gặp gõ+kết hơp.
Ngoại quái chỉ Chính Quyền. Nội quái chỉ Nhân Dân.
*Ngoại quái với Hào 5-Dương chính : cao nhưng cách biệt; với Hào 6-âm (ven mép) nên chỉ sự không thành thưc.
*Nhà nước xa vời và không thành thực. Do đó không có được sự gặp gỡ và kết hợp vơi Nội quái chỉ Dân chúng.
*Vì thế mà dẫn đến quẻ HẰNG (đã gieo và lập được). Quẻ này có nghĩa và lời khuyên:
b) Muốn tạo được sự giúp sức hổ tương (Sấm-Gió: Chính Quyền-Nhân Dân) thì trên dưới phải hợp Đạo Xướng Tùy. Thì mới được Lâu Dài bền vững.
-Dân giữ phận của dân – mới tốt
-Chính quyền (với Hào 5 và 6 đều âm nhu) nên Nhu Thuận, nếu manh động, mạnh bạo sẽ XẤU.

2/-và Trời Đất luôn chuyển đổi: Quẻ tiếp của Hằng là ĐỘN. Độn là Về Hưu (Vạn sự đều cũng phải đến lúc LUI thoái) nhưng chưa phải là vận BĨ cưc. Vẫn Hanh Thông nếu biết tùy cơ ứng biến:
*Nội quái (Dân): các Hào âm đều tiến lên
*Ngoại quái (Chính quyền): các Hào dương lần lượt chuyển hóa thành âm . Do đó, lui bước mà không cố chấp, tư túi…không “dữ dằn” (chữ của Dịch) với Dân thì vẫn được ung dung thư thái khi về hưu.

*
Một cao nhân với Tâm Thành đã gieo được quẻ HẰNG. Dù trí thiển nhưng với thành tâm – tôi mạo muội góp phần luận bàn.
Ước mong Nhà Nước và Nhân Dân V/N quan tâm tới  “những khuyên bảo” của các bậc Trưởng Thượng trong các quẻ Dịch liên hệ”. Thì Tiền Đồ Đất Nước sẽ đến hồi hưng thịnh vì sau Độn, Đất Trời chuyển đến vận hạn ĐẠI TRÁNG.

******
GHI CHÚ:
Thiên Nhân tương dữ. Có Trời mà cũng có Ta. Do đó Dịch chỉ đưa ra vận hành của Trời Đất. Thành hay Suy – Hoại là do Con NGƯỜI nên Cổ Nhân chỉ đưa ra những lời khuyên bảo. Không nghe theo trong quẻ Hằng – sẽ dẫn đến quẻ Độn: nhà nước vẫn cố chấp, tư lợi, đàn áp Dân thì hậu quả khôn lường (hai quẻ này chỉ nhằm vào nhà nước). Nhân dân VẪN CỨ TIẾN LÊN theo lẽ Đạo.

*Xuất phát từ nhà nước xa vời và không thành thật với Dân (quẻ HÀM – hào 5 v à 6)
Nên cần sự giúp đỡ của Người Dân (quẻ HẰNG);
mà (với Hào 5 và 6 đều âm nhu) nhà cấm quyền không Nhu Thuận, manh động, trấn áp mạnh …sẽ XẤU. Do đó không thể có sự Lâu Dài…

*Từ đó dẫn đến quẻ ĐỘN nối tiếp.
-Nhân Dân VẪN CỨ TIẾN LÊN (âm chuyển thành dương)
-khiến chính quyền phải tháo lui (không muốn cũng không được = các hào dương lần lượt chuyển hóa thành âm)

Từ ngữ của Dịch là Về hưu.(các lãnh đạo của đảng csvn phải về hưu)

Ý DÂN là Ý TRỜI ( nếu hiểu theo Dịch Lý) là như thế!
(Trần Sơn)

6 phản hồi

 1. Chúc mừng con gái Mafiovi đỗ đại học vào trường đứng ở hạng top Hà Nội.

  hay thật, có lẽ nên ra đề thi đại học như vậy thì thanh niên mới quan tâm tới vận nước chăng?

  Có hai câu này ttngbt quan tâm:

  Anh (chị) hãy chứng minh rằng trong không gian 4 chiều F (Đảng, X, Y, Z) không tồn tại bất cứ đường thẳng nào.

  “Chúng ta biết là trong cấu trúc Gien không tồn tại Gien quy định khả năng làm “đầy tớ” của Nhân Dân; phải chăng tồn tại một cấu trúc dưới Gien – cơ bản hơn cấu trúc Gien – quy định việc này”?
  ———–
  không gian của Đảng?
  Và gen làm ‘đầy tớ’?
  ——–
  2 cái này quyết định vận nước chăng?

 2. Ý DÂN = Ý TRỜI
  Quân Nguyên – Mông đã lăm le biên giới nước Lang Sơn nước ta. Tin báo về là quân địch đông tới hai mươi vạn quân. Kỵ binh của chúng đứng mấy khối dày đặc như núi. Lại còn quân thủy nữa. chuyến thuyền của chúng cao to, chở đầy quân sỉ, vũ khí, lương thực. Lần xâm lược thứ hai này, quân Nguyên – Mông chuẫn bị đầy đủ các mặt, quyết chiếm lấy nước ta.
  Trần Nhân Tông ngồi trên ngai rồng. Ông vua trẻ tuổi này có phần lo cho vận mệnh quốc gia đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Nhà vua hỏi Trần Hưng Đạo – vị chủ soái của quân Trần:
  – Nước ta có thế hiểm, đủ để đánh giặc chưa?
  – Tâu bệ hạ, chưa đủ?
  – Quân ta binh khí nhiều, lương thực đủ, vậy đủ thắng giặc chưa?
  – Vẫn chưa đủ – tâu bệ hạ?
  – Vậy, có tướng giỏi, có quân đông, đã đủ thắng giặc chưa?
  – Muôn tâu bệ hạ vẫn chưa đủ!
  Tràn Nhân Tông nhìn Trần Hưng Đạo:
  – Ta hỏi tướng quân ba điều, cả ba điều ấy tướng quân cho là chưa đủ. Vậy thế nào mới là đủ?
  Trần Hưng Đạo đáp:
  – Tâu bệ hạ, thời trước đã có những bài học để lại cho ta suy ngẫm. Nước của vua Trụ là nước có nhiều thế hiểm mà vẫn bị Vũ Vương diệt. Binh khí nhiều, lương thực nhiều như quân của Hạng Vũ mà chẳng tan tác bởi tiếng sáo bên sông Ô đó sao? Tướng giỏi, quân nhiều ai bằng Bồ Kiên nước Tần mà cuối cùng thua trận.
  Trần Nhân Tông lắng nghe, biết rằng Trần Hưng Đạo đã thông sử sách, lại biết ngẫm về các cuộc chiến nơi phương Bắc đã rút ra được những điều bổ ích cho việc bài binh bố trận, việc chỉ huy auwwn sĩ, việc tính toán mưu cơ…Nhà vua hỏi:
  – Vậy tướng quân có kế sách gì để chống lại quân Nguyên – Mông?
  – Tâu bệ hạ! Thần nghĩ: Nước là nước chung của tất cả chúng dân, từ nơi thôn hương đến nơi bản trại. Đánh giặc giữ nước không phải là chuyện riêng của một người nào. Giặc đã đến nhà, ai cũng phải liều mình đánh giặc. Thần hằng nghe câu nói của người xưa và sử sách đã ghi chép, câu nói rất linh nghiệm: “ý dân là ý trời”. Cuộc chiến chống quân Nguyên – Mông lần này, xin bệ hạ dựa hẳn vào dân, lấy dân làm gốc, thì đánh trận mười phần chắc thắng.
  Trần Nhân Tông gật đầu. Ông vua trẻ, người ngồi trên ngai rồng sau Hoàng đế Trần Thái Tông và vua cha Trần Thánh Tông biết rằng triều Trần có một viên tướng vào loại kiệt xuất. Trần Hưng Đạo quả là một vị tướng rất giàu mưu trí, vừa có nhân vừa có đức, cầm quân rất giỏi, đánh trận rất tài, khó ai có thể sánh được.

 3. Bởi thế nên Kinh dịch đã viết : Trong dịch , không gì hơn được chữ Thời . Hợp thời hay không hợp thời , Dịch còn viết không làm gì khi bất cập , hay thái quá , Bất cập là chưa đến , Thái quá là đã qua khỏi . cái nguyên lý ngàn năm vẫn còn có thể áp dụng mãi đến hôm nay . Bằng chứng là hiện thời tam cường ( ba cường quốc ) Mỹ , Âu châu , Trung hoa , họp
  nhau tại Á châu để phân chia ảnh hưỡng trên khắp thế giới . Sự kiện đó là cũ hay mới vậy . Bởi thế nên bài viết nầy mới mang tựa đề ” Xem Binh Thư bàn Việc Nước ”

  Khi người dân không chấp nhận lề lối cai trị , thì họ được quyền bày tỏ bằng mọi hình thức . Thế nhưng , tại đất nước VN lại không thế ,người dân không được phép bày tỏ những ước nguyện chính đáng , như biểu tình phản đối việc người Tàu lấn đất lấn biển . Thay vì qua mấy mươi năm cai trị , sau ngày đất nước thống nhất , thì việc áp dụng, luật lệ nên thay thế bằng luật lệ khoan hòa hơn , đàng nầy , đảng cộng sản VN lai khư khư áp dụng hình luật khắc khe vào những sự việc không đáng . Chuyện nầy đang xảy ra trên khắp ba miền đất nước .ai ai cũng biết , nên người viết không cần đưa ra bằng chứng đã hiển nhiên .Nhưng hể nói đi thì vẫn phải nói lại , Thực ra sự hiểu biết về Binh Thư , cũng như hiểu và lĩnh hội được tinh hoa trong kinh dịch , họa chăng trong triệu triệu người mới có được một hai người hiểu ,

  Vì thế mới rõ được rằng các thiên binh thư được các nhà soạn ra thuộc dòng danh gia thế phiệt , lời di ngôn của tiền nhân không phải là sự đùa chơi . Cái mà người xưa gọi là Thiên Cơ Bất Khã Khinh Xuất Tiết Lộ chính là tính cách nghiêm trọng của sự việc . Cho nên khi học hỏi được , không được nói chuyện bừa bãi . chính những bài sọan ra có liên quan đến kinh dịch và binh thư , được xem như “Bảo Vật Trị Quốc” .

  Thế tất thắng sẽ nằm trong tay người biết rõ được thiên cơ . Am tường được sự biến đổi trong trời đất , thì biết được ta và người ( tri bỉ tri kỷ ) Biết được mệnh , biết được Thế , thời , Thì có thể biến yếu thành ra mạnh , biến ít thành ra nhiều . biến nhỏ thành ra lớn ; nếu không thức thời thì biến an thành nguy , biến trị ( yên ỗn ) thành loạn . Đạo làm tướng ( cấp lãnh đạo ) Trên không biết thiên cơ, dưới không am tường thế trận không rành quân tình , thì làm sao giữ được đất nước .

  Paris Phương Đoài Tiết đông 2011

  Lam Sơn họ Lê

 4. “Any man would be forsworn to gain a kingdom.” by Roger Zelazny.

  Một đời làm hại, bại hoại ba đời.
  7. Hùm giết người hùm ngủ,
  Người giết người thức đủ năm canh.
  8. Phụ vợ, không gặp vợ.
  9. Hiền quá hóa ngu.
  10. Giết một con cò cứu trăm con tép.

 5. Các tập đoàn này có sân sau là các công ty con, công ty thành viên đều là do các vị trí lãnh đạo tập đoàn có cổ phần và điều hành hoặc ngầm hoặc công khai, và khi có dự án, họ rót vào các công ty này. Lãi thì một phần của nhà nước, phần nhiều là của cá nhân họ và các công ty thuộc sân sau. Họ sẽ dùng tiền này đầu tư ở trong nước và quốc tế, cũng như lãi này có thể tuồn sang nước ngoài làm dự trữ cho tương lai của họ (tương lai chỉ riêng cho họ). Việc đầu tư trong nước thì họ có hậu thuẫn nên có thể phát triển(nhưng chỉ phát triển được những lĩnh vực xây dựng, sản xuất cơ bản, thô sơ, những mảng sản xuất khác cao cấp và kỹ thuật hơn thì họ bó tay, vì chỉ ăn sổi ở thì, ăn sẵn…). Việc đầu tư nước ngoài thì non kém vì thiếu đội ngũ chuyên gia nắm vững chuyên môn và giao dịch với nước ngoài…Chính vì thế khả năng lỗ nặng và thất bại là rất lớn. Nhưng tương ứng với lỗ nặng và thất bại thì túi tiền cá nhân cho những vị trí chủ chốt trong tập đoàn vẫn rất dày, vẫn rất vĩ đại. Việc kinh doanh này đáng lý phải dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, và việc nghiên cứu sáng tạo, trước là phải có việc nghiên cứu bài bản trong nước. Sau là phải có nền sản xuất hiện đại để triển khai những nghiên cứu đó. Và tiếp nữa là chuẩn bị thị trường… Riêng về kinh doanh đầu tư ở nước ngoài, thì việc các cá nhân ưu tú đã làm việc và nghiên cứu bên nước ngoài rất ít muốn hợp tác với các tập đoàn và các công ty sân sau này để cùng làm việc. Bởi tính quan liêu, bởi sự yếu kém của những người chủ tập đoàn, bởi mức lương chưa tương xứng, nhưng còn bởi luật và tư tưởng chỉ đạo trong nước khác với những gì người tài đất Việt đang được hưởng (từ luật đến thể chế…) trên miền đất họ đang sống và làm việc (như quê hương thứ 2 của họ). Họ không ghét gì những vấn đề trong nước, nhưng những thể chế và đường lối trong nước họ không thích. Đơn giản như việc họ có tài, phải nghe họ nói. HỌ có tài họ có quyền lãnh đạo, nhưng trong nước, muốn lãnh đạo phải là đảng viên, phải học các tư tưởng CS… thì những điều này là rào cản, cản trở họ muốn làm việc và hợp tác với các tập đoàn. Hơn nữa dẫu có để họ lãnh đạo mà không cần vào hàng ngũ đảng, họ cũng không muốn làm, nếu trong nước còn nhiều bất công với chính công dân của mình. Họ là người có tinh thần dân chủ, nên họ không bằng lòng việc họ sung sướng, và những vị lãnh đạo tập đoàn sung sướng, nhưng anh em đồng bào chịu bất công, nghèo đói. Đó là những rào cản ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, đầu tư trong nước hay quốc tế của các tập đoàn, của các công ty thuộc sân sau của tập đoàn. Các cản trở này phải được loại bỏ để có tiến bộ trong đầu tư, kinh doanh của nước nhà ngay trong chính quốc gia mình, và trên trường quốc tế. Đó là điều ta tạm hiểu không có việc vải mới vá vào áo cũ, không có việc rượu mới đổ vào bình cũ. Không có việc tư tưởng, và quản lý theo kiểu coi con người chỉ là công cụ (là thứ bị áp đặt, bị tước các quyền phản biện, quyền lên tiếng, quyền thờ tự, quyền chính trị,…) mà lại không ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của chính nước đó. Một nước đang phát triển, muốn phát triển như VN thì không thể cải tạo kinh tế khi xã hội, văn hóa, tư tưởng chỉ đạo của nhà nước và ĐCS lại không cải tạo cùng lúc. Muốn cải tạo kinh tế thì đồng thời phải cải tạo con người cho dân chủ, tiến bộ, nghĩa là đồng thời cải tạo chính trị, văn hóa, tư tưởng sao cho vì con người. Nếu làm được như vậy thì không sợ gì ngoại bang, không sợ gì người tài xa quê không hợp tác, không sợ gì các kẻ tuồn tiền ra nước ngoài – những con sâu đục khoét nước nhà dám làm gì tổn hại nước nhà như hiện nay nưa.

  • Đó là điều ta tạm hiểu không có việc vải mới vá vào áo cũ, không có việc rượu mới đổ vào bình cũ. Không có việc tư tưởng, và quản lý theo kiểu coi con người chỉ là công cụ (là thứ bị áp đặt, bị tước các quyền phản biện, quyền lên tiếng, quyền thờ tự, quyền chính trị,…) mà lại không ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của chính nước đó.

   Vâng , đúng vậy.

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: