Dưới đây là một số hình ảnh cây xanh bị chặt tại Hạ Long để trồng cây mới:

Cây bàng hơn 30 tuổi bị đốn hạ chiều 30.3.
Cây phượng này không còn chỗ đứng ở đây do không đồng bộ với loạt cây mới trồng ở gần đó.
Những cây này đã nằm trong danh sách chặt.
Video clip chặt cây: