Tăng cường quản lý khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo

Ngày 26.3, UBND tỉnh Nghệ An ban hành chỉ thị số 7 tăng cường quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo trên vùng biển thuộc địa bàn. Trước tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo hoạt động trái phép gần bờ gây cạn kiệt tài nguyên, ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân hoạt động gần bờ, tỉnh Nghệ An nghiêm cấm các tàu cá lưới kéo hoạt động gần bờ, yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, ra quân tuần tra, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm.