Quẻ Dịch H.T Vị Tế và các quẻ biến Hỏa Trạch KHUÊ, Thủy Thiên NHU.


Quẻ Dịch H.T Vị Tế và các quẻ biến Hỏa Trạch KHUÊ, Thủy Thiên NHU.

1526095_1677788482468871_9182871930135470010_n
Phần 1: Phân tách các Quẻ Dịch:
Đầu Năm mới Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa
1/Xin tiếp tục bàn về quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (với tâm thành, người viết gieo được)trước ngày ĐH12 đảngcsvn khai diễn vào cuối năm 2015.
Quẻ cho Kết Quả: CHƯA XONG.
Chưa xong điều gì? cái gì?

-Đảng chưa thể bàn giao VN như một thuộc địa -tỉnh lỵ của đồng chí Tàu /CS phương Bắc?
( vì Khảm đã được Tổ tiên Cổ Việt Dịch hóa là Nước Tàu; Và nội quái Khảm của quẻ Vị Tế lại là thế Địa = VN trong quẻ Hỏa Thủy Vị Tế).
-Hay…Đất Nước VN dưới chế độ CS chưa phát triền đủ đến nỗi Truyền thông Quốc tế đã công khai đánh giá “VN là một quốc gia không chịu phát triển”?
2/Vì Đảng csvn không muốn thay đổi. Và một Đất nước muốn phát triển thì phải canh tân – đổi mớitừ tình trạng xã hội song song với các cơ chế điều hành của guồng máy cai trị. Điều này được xác minh qua tuyên bố của vị Tổng Bí thư Đảng, vừa tái nhiệm…”đại hội nhằm duy trì Kỷ Cương của Đảng (tức không thay đổi cơ chế, đường lối CSCN của Đảng)…và không để cảnh”trên bảo dưới không nghe” tái diễn trong guồng máy điều hành…(tức cho thay thế một số nhân sự lãnh đạo trong chế độ độc trị).
Như thế – quái ngoại của quẻ Vị Tế, biểu thị “lớp lãnh đạo cao cấp cùng đường lối, chính sách đối nội đối ngoại của quốc gia không bị chuyển biến dây chuyền khi Hào 1(nội quái) chỉ động để hình thành ĐH đảng; và Hào 2 vẫn tiếp tục thể Dương (thay vì thể Âm tức không Chính) để chuyển biến lên các hào bên trên. Hào 2 theo Lý của Dịch là Thế và hào 5 là Ửng – cả hai vẫn giữ thể âm – dương không đúng vị: tức guồng máy cai trị trên-dưới của Đảng csvn tiếp tục không Chính Danh – nôm na là tiếm quyền đại diện người Dân và Quốc gia VN.
3/Từ hệ luận trên mà quẻ Vị tế chiêm được đã cho kết quả Chưa Xong và quẻ biến chỉ qua Hào 1 động đã xuất hiện quẻ Hỏa Trạch KHUÊ.
Đây là quẻ xấu nhất trong Kinh Dịch. Khuê nghĩa là Chống đối – Chia lìa.
a)-Nội quái Khảm chuyển thành Đoài (hay Đoái nghĩa là Vui Vẻ = ĐH không bị ngăn trở thì vui chứ còn gì!). Và ngoại quái Li -âm sáng sủa nên Thế (hào 2- dương) và Ứng -dương thuận hảo.
Và Thoán từ nêu : việc nhỏ cá nhân họa may được tốt”.
b)Sao lại chỉ cá nhân được lợi?
– Vì Hào 2 là nội lực, nội chính quốc gia mà lại Dương không đúng Vị – không đại diện cho các tầng lớp quần chúng mà chỉ là guồng máy cứng ngắc của Đảng. Tượng truyện quẻ này ví như “thời của loạn chúng ” làm những việc trái với Thiên Ý. Người thiện tâm nên tách riêng, dù bị chê bai..Đây là nhân cách của người quân tử “thuận nhân tình thì ĐỒNG”. Gặp thời loạn dù bị gian khổ vẫn không hùa theo nên gọi là DỊ.
c)-Xét Hào 5 ngoại quái Hỏa sáng sủa, nhưng là hào Âm nên (Lãnh đạo, Nhóm nòng cốt của Đảng) có ý kiêng nể Hào 2 dương tức quần chúng độc lập (Trung mà không Chính-thuộc chính quyền). Do đó quần chúng muốn gặp “ngôi cao”phải dùng “đường tắt”. Nhận định của Cụ Phan Bội Châu: không xấu, mà chỉ là “quyền biến” (thời nay là thương thảo (compromised) 5/5 hai bên cùng có lợi chăng?).
d)-Sau cùng vào thời nghi kỵ không tin ai ở dưới, lãnh đạo cấp cao của Đảng tự trở nên cô độc.
Hào 6 Dương đã có lúc hoảng (sợ) “mà giương cung muốn bắn nhưng nhờ chút minh mẫn (vì ở trên cùng ngoại quái Li) nên đã buông cung xuống mà xin lỗi”.
Thoán Truyện của quẻ ghi:
Hai bên hòa hợp vui vẻ như “sau nắng hạn gặp mưa rào”. MÀ cùng giúp nhau – cứu đời.
Vậy trong họa vẫn có mầm phúc. (Phải chăng là Phúc của Dân Tộc Đất Nước Việt Nam?)
12647437_1748603432029276_5035094776390171533_n
Phần II: Khi “lãnh đạo Đảng” được đả thông… thì sự chuyển biến sẽ thể hiện tiếp tục Hào 2 động, tiến lên biến các Hào 3,4,5 và 6 của quẻ Khuê:
A / ta được Quẻ Biến Thủy Thiên NHU.
Nhu là CHỜ ĐỢI.
Quẻ gợi cách Xử Thế khi chờ đợi. Tùy họa ở gần hay xa, cốt nhất đừng nóng nẩy mà phải giữ đức Trung lo cho lợi ích, an nguy của đại đa số quần chúng) – cho (Toàn Dân, Đất Nước là Chính).
Đại tượng Truyện: “Dưới là Càn (trời); trên là Khảm (mây)…tượng mây tụ bao kín bầu trời – thế nào cũng mưa”.
Quẻ có hai hệ quả nổi bật:
-Hào 3 thể dương cương ở dưới và sát quẻ Khảm (đồng chí Tàu chăng?) lại không đắc Trung nên có tượng (biểu lộ) táo bạo, nóng nẩy, làm càn như tự mời giặc đến, tự gây tai họa. Nếu biết thận trọng thì chưa sao vì tai họa vẫn ở ngoại quái.
-Hào 6 (trên cùng) thể âm là tối hiểm. Nhưng có ba Hào Dương (1,2,3 – nội quái) được ví như ba người khách, không tới ngay được (vì ở xa Hào 6) nhưng thủng thẳng sẽ tới.
Cuối cùng sẽ được cứu khỏi chỗ hiểm mà được tốt lành.
B/ Trở lại phân tích thuyết Tam Tài – Lý của Dịch và cũng là Triết lý của tiền nhân Cổ Việt:
1/ * (Thiên) Thời – CÓ. Ngoại quái quẻ Vị Tế là Hỏa – sáng sũa, chuyển sang Thủy /quẻ Thủy Thiên Nhu; quái Thủy có Hào dương ở giữa : Dương là Thật – Thành tín.
* (Địa) Lợi – từ không trở thành CÓ khi nội quái Trạch /quẻ Khuê chuyển thành Càn của quẻ biến Thủy Thiên Nhu.
* (Nhân) HÒA chỉ CÓ khi Hào 2/nội quái Càn ĐỘNG (mà không biến) biểu thị các tầng lớp quần chúng (nhân sĩ tinh hoa, các hội đoàn độc lập với Nhà Nước động viên thúc đẩy người Dân tham gia trực tiếp vào chính sự đối Nội và đối Ngoại).
2/ – Xin xem lại Phần I:tiểu mục d) bàn về tính nghi ngờ – cô độc của Hào 6 dương/ quẻ Khuê.
– Và Hào 6 âm /quẻ Nhu đề cập tới 03 Hào Dương (tức Nội quái Càn) của toàn quẻ Biến Thủy Thiên NHU – mục hệ quả.
KẾT:
a)*Mây đầy trời (Khảm – Thủy). Tượng Đất là Càn, dương cương; nếu nhu thuận (tức Hào 2 động) thành Quái Li (vạch giữa đưt = âm) thì lại là biểu tượng của tiền nhân trong Lá Cờ Quốc Gia (thời vua Duy Tân kháng Pháp, thời chính phủ Trần Trọng Kim, sau thành Càn, thời Bảo Đại rồi Đệ I và Đệ II VNCH ).
b)*Dương khí từ Đẩt / Càn bốc lên cao, giao tiếp khí âm của bầu mây tụ hợp..sẽ tạo mưa rào với nhiều sấm – chớp lóe sáng bầu trời. Hõa của sấm chớp (Thiên Thượng Hỏa) không được tạo sinh từ Mộc mà là hệ quả của Điện từ Dương dưới đất bốc lên chập hợp với Điện từ Âm, mây tụ trên trời. Sẽ có những lằn sét búa xuống đất gây hỏa hoạn tác hại trên mặt đất. Đây là tính Thể của lửa. Nhưng về tính Dụng của Hỏa thì lại mang tính tích cực: Kích thích các hạt giống dưới Đất nẩy mầm thành cây để rồi các búp non lộc nhú tiếp tục trên các cành, nhánh cây ..trổ hoa, kết quả !
c)Sấm Trạng lưu lại từ trên 500 năm trước:
“Cửu cửu dĩ định
Mã đề Dương cước…tận
Thân Dậu niên lai…kiến
Thái Bình .”
*-Năm Bính Thân 2016 thể Sơn Hạ Hỏa và tiếp Đinh Dậu cũng vậy. Ta có hai năm “khởi đầu” cho tác động xuất hiện Biến Cố Lớn (2+0+1+6=9) cho Lịch Sử Việt Nam. Số 09 là số thành – hoàn tất hoàn hảo của Âm 4 và 5 Dương kết hợp.
*-Con Cháu Hồng Lạc trong và ngoài Nước luôn hằng tâm về Vận Nước :
Đất Nước và Dân tộc Việt Nam tồn tại – trường tồn và phát triển sánh vai với Năm Châu.
Trân trọng.
(Trần Sơn – đầu Xuân Bính Thân 2016)
Tham khảo:
*Nguyễn Hiến Lê “Kinh Dịch – Đạo của người quân tử”-XBVH 1992.
*Quẻ Dịch : Hỏa Thủy Vị Tế trươc khi ĐH12 Đảng csvn khai diễn vào cuối Năm 2015
Quẻ DỊCH : Hỏa Thủy Vị Tế.


Quẻ DỊCH : Thủy Hỏa Vị Tế

12548894_1503910046578146_8995972304490672357_n

Lẩn thẩn hôm nay gieo Quẻ cho ĐH12/csvn -2016:
Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế. Nghĩa là CHƯA XONG !
*
-1/Xét các yếu tố Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân hòa

*(Thiên) THỜI : CÓ. Ngoại quái LY-Hỏa sáng sủa, văn minh đồng thời cũng là tình trạng Đối ngoại :Khối Tây phương đang tạo cơ hội cho đảng csvn đồng hành phát triển, tôn trọng Nhân quyền Dân chủ & Tự Do.
*(Địa) LỢI: KHÔNG – Nội quái (Nội bộ) KHẢM (Thủy): Tiếng Việt còn có nghĩa là “khẩm” nặng nể, ngập lụt, KHÓ giải quyết nổi.
*(Nhân) HÒA.: KHÔNG vì các Hào trong nội quái đều không đúng vị (thay vì Dương lại vi Âm và ngược lai. Nói khác là toàn giống kém tài, bất chính, lấn lướt người trên, trấn áp người dưới .
VÀ khởi đầu của Quẻ Vị Tế lại là hào Âm = tiểu nhân tiến hành không cẩn trọng gây ân
hận …(hình ảnh minh họa : con chồn ướt đuôi).
-2/Minh định Quan niệm về CHÍNH Danh và TRUNG Hậu trong LÝ của Dịch.
a)Hào 2 và Hào 5 trong các Quẻ đều phải Chính (như Hào 1 dưới cùng phải là Dương; kế lên
trên là Âm rồi tiếp lên là Dương…đến Hào 6 trên cùng).
b)Hào 2 và 5 luôn luôn Trong Vị Thế TRUNG phải ứng hợp Âm+Dương hòa hợp. Hai Hào này nếu không Chính nhưng trong vị thế TRUNG Âm – Dương Hòa Hợp thì còn quý hơn CHÍNH.
Nôm na như: làm Thủ tướng hay TBT (kém tài hay tiếm quyền Dân) thì không Chính; nhưng liêm khiết, trung với Nước và thương Dân thì được Chữ TRUNG quý hơn chữ Chính Danh.
*
TÓM LẠI XÉT – Yếu tố NHÂN (con Người)
*phần Nội Chính : bết bát, kém tài, bất chính. Riêng hào 2 (TBT, TT) là Dương cương có tài nhưng ở vị âm thì bất chính (người Dân có bầu lên đâu) và lấn lướt người trên, trấn áp người dưới.
=>Tiền nhân khuyên nhủ: Đừng lấn lướt người trên và giảm tính cương (trấn áp) của mình mà giữ đạo TRUNG.
*phần Đối Ngoại: Hào 4 Dương ở vị Âm (bất Chính) lại được “ông vua” (các quốc gia Tây phương tức Hào 5 Âm) tin nhủ đáng lẽ TỐT mới phải.
=>Do đó Tiền nhân khuyên: Phải giữ đạo Chính; tấn phát Tinh thần cùng Kiên Nhẫn mới làm được việc lớn cho Xã hôi.
Luôn tin tưởng, chờ đơi. Khi đã làm được việc thì tự tin, lạc thiên, an mệnh mà chờ THỜI.
Nếu không biết tiết độ, chìm đắm trong rượu chè (hình ảnh minh họa : con chồn ướt cái đầu). Sẽ hóa bậy, mất hết nghĩa Trời – Đất.
Kinh Dịch tận cùng bằng hai quẻ Kí tế và Vị Tế đã xong rồi lại chưa xong – bao hàm việc trời đất cũng như việc của loài người – không bao giờ xong, cái gì chung thì lại ngay tới thủy…
(Trần Sơn 10/12 âm lịch Năm Ất Mùi tức 19/01/2016)


******************
Yếu tố thắng thua giữa hai phe Trọng và Dũng trong Đại hội XII
Trần Diệu Chân
18-1-2016

Ngày 9-12-2016 – Diễn tập chống “khủng bố” bảo vệ ĐH Đảng 12. Nguồn ảnh: internet
Trong những ngày qua, dư luận trong và ngoài nước đã theo dõi những màn đấu đá quyền lực ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) giữa hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Họ đang tận lực diệt nhau để giành vị trí quyền lực cao nhất của đảng: ghế Tổng bí thư.
Các bài viết với những tiết lộ mang tính “cung đình” của cả hai bên như một trận đấu bóng chuyền sát nút, với những trái cầu “rực lửa” được phóng ra để triệt hạ đối thủ, nhanh chóng lan tỏa trên mạng Internet.
Phải nói là “đấu trường” đã nóng lên từng phút, không chỉ cử tọa Việt Nam (VN) mà cả những nhà nghiên cứu, ký giả quốc tế đã bị cuốn hút theo dõi vì hai lý do đơn giản: 1/ Những bí mật cung đình của chế độ bưng bít đã được phơi bày ra ánh sáng để nhân dân, và ngay cả đảng viên các cấp, có thể thấy được sự thật của đảng CSVN và chân tướng của những kẻ lãnh đạo; 2/ Những đấu đá nội bộ gay gắt này chắc chắn có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng CSVN, và cũng có nghĩa là cơ hội “thoát Cộng”, “thoát Trung” của đất nước đang rộng mở.
Chúng ta thấy gì qua những bài viết tố cáo lẫn nhau?
Những điều chắc chắn
  • Cuộc đấu đá kịch liệt ở thượng tầng lãnh đạo đã đến lúc không còn có thể thỏa hiệp được nữa – khi các đồng chí lãnh đạo ở cấp trung ương lại phẫn nộ đứng lên mặt bàn họp, chỉ mặt chửi nhau, gọi nhau bằng “thằng” và đòi tru di cửu tộc nhau vì tội bán nước – như trong phần tiết lộ của Người Đưa Tin, thì quả thật tình trạng đã đến hồi “hết thuốc chữa.”
  • Đảng CSVN đã đưa đất nước vào vòng “nô lệ mới” đối với Bắc Triều, và cả hai Nguyễn Phú Trọng lẫn Nguyễn Tấn Dũng đều có tội. Trước tình hình bê bết của đất nước, hai bên đang cố đổ tội “bán nước” cho nhau, để lộ ra chân tướng của cả một tập đoàn “hèn với giặc, ác với dân.”
  • Tình trạng đất nước đang ở mức nguy kịch cả về kinh tế, họa ngoại xâm (Trung Quốc), lẫn xã hội bấn loạn, tham nhũng, và suy đồi đạo đức trầm trọng. Nhưng đảng CSVN không có kế sách cứu vãn và đang tìm cách đổ lỗi cho nhau, thay vì can đảm xóa sổ chế độ tàn hại này để cùng người dân mưu cầu hạnh phúc và an bình cho dân tộc.
Nỗi sợ của đảng CSVN lâu nay là “theo Mỹ thì mất đảng, mà theo Tàu thì mất nước.” Ngày nay họ đã thấy rõ “theo Tầu thì mất cả nước lẫn đảng.” Tuy nhiên, tư duy thiển cận và lạc hậu của lãnh đạo Hà Nội đã không đủ sáng suốt và đảm lược để dứt khoát theo một hướng hợp lý, hợp đạo và an toàn nhất, đó là “theo dân” hầu có cơ hội “đoái công chuộc tội” và rửa bớt vết nhơ bán nước.

Những điều chưa ngã ngũ

  • Ai thắng, ai thua giữa phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng thì cho đến giờ này, ngay cả những thành phần chóp bu của đảng CSVN kể cả hơn 1500 đại biểu về tham dự Đại Hội XII (diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng Giêng) vẫn còn chưa nắm vững.
  • Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ĐHĐ XII kết thúc và sẽ có một bên thua?

Theo bài viết “Không dễ cho ông Nguyễn Phú Trọng trong việc giành chiếc ghế Tổng bí thư” của tác giả Việt Dũngthì có 3 kịch bản có thể xảy ra từ phe ông Nguyễn Tấn Dũng:

“Ông Dũng nếu thua trong trận này thì sẽ mất tất cả, do vậy có thể nói đây là một trận sống mái cuối cùng. Có thông tin cho biết rằng, phe của ông Nguyễn Tấn Dũng đã tính tới 3 khả năng có thể xảy ra, đó là:
  • Thượng sách: Giành chiến thắng bằng được tại Đại Hội XII
  • Trung sách: Giằng co và tìm cách bỏ cho kinh tế kiệt quệ trong thời gian ông Trọng tái cử chức TBT, để nắm quyền trở lại.
  • Hạ sách: Dùng giải pháp quân sự, sẽ tiến hành đảo chính và nếu thất bại, sẽ tiến hành kháng chiến vũ trang.”

Phe ông Trọng nếu thua chắc cũng chẳng ngồi yên. Ba kịch bản nêu trên không độc quyền cho một phía.

Những yếu tố quyết định
Điều 13 của Quyết Định 244 mà Bộ chính trị đưa ra vào tháng 4/2014 đã chi phối rất lớn trong thế trận của cả ông Dũng lẫn ông Trọng hiện nay. Đó là không chấp nhận việc ứng cử hay đề cử ngay tại Đại Hội XII. Hơn 1500 đại biểu phải chọn lựa các ứng viên từ danh sách đề cử mà Bộ chính trị Khóa XI đã đưa ra và được Hội nghị 14 của Trung ương đảng khóa XI thông qua để bầu 200 tân Ủy viên trung ương đảng Khóa XII.
Như vậy có mấy vấn đề được nêu ra:
1/ Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng không có tên trong danh sách đề cử (vì đã không tự xin tái cử như ông Trọng do vấn đề quá hạn tuổi) thì các đại biểu không thể bầu vào tân trung ương đảng khóa XII. Coi như cuộc đời chính trị chấm dứt. Muốn được bầu thì ông Dũng phải làm sao thuyết phục được ít nhất trên 1000 đại biểu đồng ý bỏ Điều 13 của Quyết Định 244 để ông Dũng tự ứng cử hay được đàn em đề cử trong danh sách bầu vào Trung ương.
2/ Nếu ông Dũng và cả ông Trọng có tên trong danh sách đề cử của Hội nghị 14 vừa rồi thì cả phe ông Trọng lẫn phe ông Dũng phải đưa được người của phe mình vào “lọt” trong số hơn 200 người được bầu vào Ban chấp hành Trung ương đảng XII (TƯĐ XII), vì chính số phiếu của 200 tân TƯĐ này sẽ quyết định số phận của ông Trọng và ông Dũng.
Những đấu đá nội bộ của đảng CSVN cũng cho thấy bên nào càng mưu mẹo, gian tà, và càng có nhiều tiền để mua chuộc thì sẽ đánh bại đối thủ. Trên căn bản này, phe ông Dũng có vẻ đương nhiên thắng thế, nhưng không ngờ thua mánh lới của một người bị coi thường với biệt danh “Trọng Lú” (theo cáo buộc của phe ông Dũng là ông Trọng đã bày mưu tính kế qua QĐ 244). Rõ ràng, ông Trọng không “lú” chút nào nếu đang ở thế thượng phong. Phải chăng đây là trường hợp “nó lú còn có chú nó khôn.” Và “ông chú” Bắc Kinh đã giăng lưới để không “Thái tử Đỏ” nào của VN có thể thoát vòng kim cô Mao Xếnh Xáng?
Câu hỏi được đặt ra là liệu lưới của Bắc Kinh có khả năng trùm lên 1510 đại biểu Cộng sản khắp nước, và giúp gạn lọc đa số của một phe nào đó ra khỏi TUĐ XII hay không? Chắc cũng dễ thôi vì đồng tiền và tư duy phe nhóm, quyền lợi có thể bôi trơn mọi sự.
*
Vấn đề đặt ra cho những người Cộng sản còn lương tâm Việt Nam, nhất là những đại biểu đi tham dự Đại Hội XII lần này, là liệu họ có sáng suốt và can đảm lên tiếng để xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản và hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa đất nước hay không? Có sẵn sàng đứng về phía nhân dân để cứu nước hay không?
Vấn đề đặt ra cho toàn dân Việt Nam ở thời điểm này là chúng ta cần phải tiếp tục tranh đấu quyết liệt hơn nữa để chấm dứt mọi hình thức độc tài, mở ra cơ hội tuyển chọn người có tâm, có tài ra gánh vác việc nước bất kể người đó thuộc đảng phái nào, miễn là cơ hội tham gia và tuyển chọn bình đẳng cho mọi con dân nước Việt.
Cơ hội đang mở ra để những người thực tâm yêu nước trong đảng CSVN bước ra khỏi đảng trở về với dân tộc. Nhân dân luôn sẵn sàng vòng tay nhân ái mở rộng để đón người lạc lối trở về.
Không còn con đường thoát nào khác cho dân tộc và cho chính bản thân của những người cộng sản: hãy từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội (Đen) và dựng xây nền Dân chủ Pháp trị.

Đăng nhận xét: (Các bạn nhớ đề tên khi đăng nhận xét)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: