Vận Nước – Quẻ HẰNG


-Vận Nước – Quẻ HẰNG (1b8/8/2011) bagan3 2011/08/26

*
Một cao nhân trong Nước gieo được Quẻ HẰNG, đệ tử đưa lên đăng trên Face Book để xin được tham khảo.
Tôi xin được lạm bàn.

Xét:
-Dịch là Lý diễn biến Nhân Sinh & Trời Đất
-Quẻ HẰNG = Lâu Dài
-Quẻ trước là Hàm và sau là Độn. Cần xét cả ba quẻ mới tận được lý của Dich.
Luận: Tiếp tục đọc

Cũng nên có chỉ số đo lòng tin của nhân dân


(Tamnhin.net): Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hộinước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khép lại. Nhân dân ta được chứng kiến những hoạt động của kỳ họp đặc biệt quan trọng này mà 2/3 thời gian kỳ họp bàn về vấn đề sắp xếp phân công nhân sự. Thật may mắn trong số thời gian còn lại đài truyền hình VTV1 đã kịp thời truyền tải những ý kiến của các đại biểu của dân đến được với nhân dân cũng như cử tri của cả nước thấy,nghe để cũng được yên lòng và củng cố lòng tin. Tiếp tục đọc

Bộ máy nhân sự cấp cao dự kiến


RFA 14.07.2011

Danh sách thành phần Chính phủ Việt Nam trình Quốc Hội